Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK EKONOMISTA Charakterystykazawodu. WŚRÓD LUDZI Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK EKONOMISTA Charakterystykazawodu. WŚRÓD LUDZI Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK EKONOMISTA Charakterystykazawodu

2 WŚRÓD LUDZI Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego kandydaci do zawodu powinni być: uczciwi, rzetelni, dokładni, systematyczni w działaniu, odpowiedzialni.

3 Nawyki potrzebne w pracy ekonomistów: zamiłowanie do porządku, wysoka kultura osobista, dbałość o aparycję,

4 Konieczność Każdy technik ekonomista musi ciągle aktualizować i doskonalić posiadane umiejętności. Konieczność ta wynika z faktu, iż przepisy prawne w Polsce zmieniają się bardzo często.

5 Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów, dobry stan zdrowia, dobra pamięć, spostrzegawczość, dokładność i systematyczność w działaniu, pełna sprawność rąk, umiejętność współdziałania.

6 Bez tego ani rusz Jeżeli marzysz o karierze menedżera, to potrzebne ci będą jeszcze: umiejętności przywódcze, równowaga w sytuacjach stresowych, umiejętności podejmowania uzasadnionego ryzyka, bardzo dobry stan zdrowia.

7 Przeciwwskazania zdrowotne słaby wzrok, którego nie można skorygować szkłami, słaby słuch, brak odporności fizycznej i psychicznej.

8 Technik ekonomista potrafi: Technik ekonomista potrafi: posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, interpretować ogólne prawa ekonomiczne, korzystać z różnych źródeł prawa, stosować podstawowe zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi, określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego,

9 ekonomista potrafi: sporządzać dokumentację biurową, prowadzić ewidencję księgową, stosować zasady rachunku ekonomicznego, posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości, wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych.

10 Miejsca pracy techników ekonomistów Miejsca pracy techników ekonomistów zakłady produkcyjne, firmy handlowe, usługowe, stowarzyszenia, izby gospodarcze, sekretariaty urzędy administracji państwowej i samorządowej, agencje celne, banki, urzędy skarbowe, kancelarie doradztwa podatkowego, stowarzyszenia i fundacje, własna działalność gospodarcza.

11 W dużych firmach Ekonomiści są potrzebni na stanowiskach w wielu działach, na przykład w: marketingu, marketingu, zaopatrzenia, zaopatrzenia, zatrudnienia, zatrudnienia, księgowości, księgowości, zbytu, zbytu, planowania produkcji, planowania produkcji, w sekretariacie i innych. w sekretariacie i innych.

12 Możliwości specjalizacji w zawodzie bankowość, bankowość, mała firma, mała firma, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, gospodarka w Unii Europejskiej. gospodarka w Unii Europejskiej. obrót i zarządzanie nieruchomościami obrót i zarządzanie nieruchomościami

13 Zawody pokrewne: Bankowiec, Doradca finansowy, Doradca inwestycyjny, Menedżer, Agent ubezpieczeniowy, Likwidator szkód majątkowych, Aktuariusz.

14 Porada specjalna W ciągu ostatnich lat pojawiło się na rynku pracy wielu specjalistów od: marketingu, audytu, spedycji Są to zazwyczaj ekonomiści – zatem oprócz dużych możliwości masz olbrzymią konkurencję w zawodzie. logistyki,. leasingu.

15 Dziękujemy za uwagę! Mariola Kozak


Pobierz ppt "TECHNIK EKONOMISTA Charakterystykazawodu. WŚRÓD LUDZI Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google