Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.09.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.09.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.09.2013 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: MRR

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: MRR

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Alokacja 2007-2013 Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków 1 749 884 114,72 zł 6 650 870 830,90 zł (9225) 1 681 562 273,31 zł (1674) 1 280 691 880,89 zł Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VI2 131 033 997,45 (1 776) 645 592 023,69 (245) 646 863 340,02 Działanie 6.11 261 551 466,45 (1003) 515 731 236,68 (127) 493 462 222,70 Poddziałanie 6.1.1 (konkursowy)776 026 874,39 (837) 84 059 401,80 (95) 119 780 737,02 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 15 525 273,83 (10) 6 002 895,83 (4) Poddziałanie 6.1.1 (innowacyjne)58 047 092,52 (31) 9 637 146,48 (3) Poddziałanie 6.1.1 (systemowy) WUP 2 458 000,00 (1) 2 458 000,00 (1) Poddziałanie 6.1.2 (systemowy) WUP 20 134 100,46 (4) 19 405 453,07 (4) 20 008 084,10 Poddziałanie 6.1.3 (systemowy) PUP 395 360 125,25 (120) 394 168 339,50 (20) 353 673 401,57 Działanie 6.2847 863 878,84 (463) 127 418 893,00 (67) 150 330 970,01 Działanie 6.315 618 652,16 (310) 2 441 894,01 (51) 2 670 147,32 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VI Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: KSI

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VII 1 015 088 160,91 (1 521) 342 218 334,37 (267) 377 216 329,70 Działanie 7.1 221 381 141,13 (203) 214 517 784,60 (36) 220 354 427,28 Poddziałanie 7.1.1 (systemowy) OPS 47 372 181,44 (96) 44 766 899,25 (18) 43 861 176,51 Poddziałanie 7.1.2 (systemowy) PCPR 157 928 964,69 (102) 155 711 741,89 (16) 161 723 349,31 Poddziałanie 7.1.3 (systemowy) ROPS 16 079 995,00 (5) 14 039 143,46 (2) 14 769 901,40 Działanie 7.2 712 816 304,70 (605) 112 234 856,42 (102) 130 788 924,68 Poddziałanie 7.2.1 559 658 895,56 (447) 62 731 075,25 (61) 90 944 411,93 Poddziałanie 7.2.1 (PWP) 3 565 815,44 (4) 0 (0) Poddziałanie 7.2.1 (innowacyjne) 29 013 489,30 (15) 11 515 601,87 (7) Poddziałanie 7.2.2 117 578 104,40 (137) 35 221 460,65 (32) 36 844 512,76 Poddziałanie 7.2.2 (systemowy) 3 000 000,00 (2) 2 766 718,65 (2) 3 000 000,00 Działanie 7.3 29 883 857,12 (670) 5 829 471,08 (120) 5 970 571,57 Działanie 7.4 50 926 857,96 (43) 9 636 222,27 (9) 20 102 406,17 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VII Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VIII1 707 853 995,26 (2110) 334 301 846,66 (396) 332 151 171,08 Działanie 8.1 1 529 033 433,41 (1999) 289 305 255,89 (363) 286 351 426,67 Poddziałanie 8.1.11 169 624 805,16 (1573) 206 832 451,72 (288) 201 114 439,53 Poddziałanie 8.1.2331 291 872,09 (347) 57 901 833,36 (54) 76 413 927,97 Poddziałanie 8.1.2 (systemowy) PUP 3 351 091,72 (5) 4 343 395,98 (5) Poddziałanie 8.1.2 (innowacyjne) 58 918 500,85 (29) 11 488 952,13 (6) Poddziałanie 8.1.315 153 351,64 (28) 3 839 226,70 (7) 6 054 161,69 Poddziałanie 8.1.3 (PWP)9 693 811,95 (15) 1 899 396,00 (1) Poddziałanie 8.1.4 (systemowy) WUP3 000 000,00 (2) 3 000 000,00 (2) 2 768 897,48 Działanie 8.2116 820 561,85 (111) 44 996 590,77 (33) 45 799 744,41 Poddziałanie 8.2.195 147 033,85 (107) 22 862 147,57 (28) 23 005 144,62 Poddziałanie 8.2.2 (systemowy) WUP 21 673 528,00 (4) 22 134 443,20 (5) 22 794 599,79 Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VIII Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet IX 1 796 894 677,28 (3818) 359 450 068,59 (766) 394 053 273,94 Działanie 9.1 932 146 817,45 (1152) 231 811 309,08 (344) 260 518 144,74 Poddziałanie 9.1.1 237 166 957,49 (277) 56 933 632,61 (75) 79 138 351,69 Poddziałanie 9.1.2 654 310 960,40 (749) 135 231 780,80 (149) 172 243 164,95 Poddziałanie 9.1.2 systemowy 10 508 785,00 (2) 10 508 785,00 (2) Poddziałanie 9.1.2 (systemowy) Indywidualizacja 21 304 552,26 (120) 20 284 360,72 (114) Poddziałanie 9.1.3 (systemowy) WUP stypendia 8 855 562,30 (4) 8 852 749,95 (4) 9 136 628,10 Działanie 9.2 252 153 219,83 (393) 49 714 947,50 (82) 66 722 985,92 Działanie 9.2 (PWP) 14 598 252,62 (10) 7 341 543,06 (4) Działanie 9.2 (Innowacyjne) 67 927 060,22 (28) 8 708 202,00 (4) Działanie 9.3 176 641 665,55 (226) 15 447 805,69 (22) 15 987 244,85 Działanie 9.4 147 686 060,18 (235) 18 003 538,61 (29) 18 810 662,84 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Działanie 9.5 75 763 888,61 (1571) 11 859 563,21 (251) 12 813 749,62 Działanie 9.6 129 977 712,82 (203) 16 563 159,44 (30) 19 200 485,97 Poddziałanie 9.6.1 13 596 123,67 (22) 4 633 135,30 (9) 5 093 751,11 Poddziałanie 9.6.2 112 061 441,87 (176) 10 565 595,86 (19) 11 774 720,90 Poddziałanie 9.6.3 4 320 147,28 (5) 1 364 428,28 (2) 2 332 013,96 Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet IX Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VI17761566245 6.1.1 (konkursowy) 8377309595 6.1.1 (PWP)10 4 6.1.1 (innowacyjne)31263 6.1.1 (systemowy) WUP 111 6.1.2 (systemowy) WUP 444 6.1.3 (systemowy) PUP 120 20 6.24634316767 6.331024451 Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VI Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VII Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VII15211432267 7.1.1 (systemowy) OPS96 17 7.1.2 (systemowy) PCPR102 17 7.1.3 (systemowy) ROPS552 7.2.14474026161 7.2.1 (PWP)420 7.2.1 (innowacyjne)15147 7.2.213713532 7.2.2 (systemowy)222 7.3670606120 7.443689

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VIII Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VIII21101761396 8.1.115731309288 8.1.23472855454 8.1.2 (systemowy) PUP555 8.1.2 (innowacyjne)29256 8.1.32827 8.1.3 (PWP)1512121 8.1.4 (systemowy) WUP222 8.2.11079628 8.2.2 (systemowy) WUP455

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet IX Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet IX38183066766 9.1.127723775 9.1.2749619149 9.1.2 (systemowy - indywidualizacja) 120 114 9.1.2 (systemowy) WUP222 9.1.3 (systemowy) WUP444 9.239331782 9.2 (PWP)1054 9.2 (innowacyjne)2825254 9.322617522 9.423519829 9.515711181251 9.6.122 9 9.6.217615719 9.6.3542 Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Aktualnie trwające konkursy Stan na dzień: 14.10 2013 r. KonkursAlokacjaTermin ogłoszenia konkursuTyp konkursu 1/8.1.1/132 000 000,0007.10.2013 r.Otwarty 1/9.5/13550 000,0019.08.2013 r.Zamknięty 2/7.2.1/134 283 921,0011.10.2013 r.Zamknięty 2/7.4/132 306 232,0011.10.2013 r.Zamknięty Konkursy zamknięte lub zawieszone KonkursAlokacjaTermin zamknięcia/zawieszenia konkursuTyp konkursu 1/9.2/133 300 000,0013.05.2013 r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/6.2/1324 485 400,0021.06.2013 r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/6.1.1/1310 202 250,0005.07.2013 r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/7.2.1/1310 287 659,0030.07.2013 r. konkurs zamkniętyZamknięty 1/7.4/138 161 800,0030.07.2013 r. konkurs zamkniętyZamknięty 1/9.1.1/1315 000 000,0015.10.2013 r. konkurs zawieszonyOtwarty

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: pokl@wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel. 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl www.wup.pl Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: pokl@wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel. 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl www.wup.pl

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-205 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.pl

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.09.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google