Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 6 listopada 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 6 listopada 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 6 listopada 2008 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Obszary wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : wsparcie dla bezrobotnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie dla przedsiębiorców, pomoc dla systemu edukacji.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Alokacja Liczba od uruchomienia programu Wartość og ó łem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość og ó łem od uruchomienia programu w PLN Og ó łem PO KL2 1501 049 703 446,10544284 268 582,27283 654 422,96 * Stan na dzień: 23.10.2008 r. Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

5

6 Umowy podpisane w województwie zachodniopomorskim w ramach Priorytetu VI w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich * Stan na dzień: 23.10.2008 r. Priorytet VI Liczba podpisanych um ó w Kwota um ó w 5887 921 354,98

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

8 Umowy podpisane w województwie zachodniopomorskim w ramach Priorytetu VII w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej * Stan na dzień: 23.10.2008 r. Priorytet VII Liczba podpisanych um ó w Kwota um ó w 6934 866 479,00

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

10 Umowy podpisane w województwie zachodniopomorskim w ramach Priorytetu VIII w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki * Stan na dzień: 23.10.2008 r. Priorytet VIII Liczba podpisanych um ó w Kwota um ó w 6334 271 953,13

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

12 Umowy podpisane w województwie zachodniopomorskim w ramach Priorytetu IX w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach * Stan na dzień: 23.10.2008 r. Priorytet IX Liczba podpisanych um ó w Kwota um ó w 9441 112 355,53

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Formy wsparcia w ramach PO KL 2007 -2013 PriorytetFormy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - szkolenia podnoszące kwalifikacje, - wsparcie psychologiczno-doradcze, - pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia. 13 653 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - kursy i szkolenia, - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 8 210 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - szkolenia dla osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach, - promocja i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, - szkolenie i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, - stypendia doktoranckie specjalistyczne. 9 986 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, - wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, - studia podyplomowe dla nauczycieli. 30 253

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykładowe efekty działań realizowanych w ramach PO KL: utworzenie 17 ośrodków wychowania przedszkolnego - dla 2 072 dzieci, wsparcie istniejących 5 ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym - o 691 dzieci, dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - dla 12 079 dzieci, specjalistyczne stypendia doktoranckie – dla 100 osób (dla 18 osób w 2008 r.), stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej – dla 121 osób, 12 programów wsparcia osób niepełnosprawnych – dla 680 osób, 5 programów aktywności lokalnej – dla 30 osób, objęcie kontraktami socjalnymi – 1 319 osób.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 6 listopada 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google