Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 26 lipca 2016

2 Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – ogłoszone 2 nabory pozakonkursowe dla PUP Podziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - ogłoszony 1 konkurs Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe – konkurs planowany do ogłoszenia w sierpniu 2016 Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa – konkurs planowany do ogłoszenia w IV kw 2016 WUP w Toruniu pełni rolę IP dla następujących działań/poddziałań RPO WK-P 2014-2020

3 Liczba konkursów/naborów w latach 2015-2016 20152016razem liczba planowanych naborów145 liczba ogłoszonych naborów123 liczba rozstrzygniętych naborów112

4 Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 20152016Razem Łączna liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 2080 (20 + 60) 100 Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie53 623 439 zł87 481 084 zł141 104 523 zł Łączna wysokość alokacji58 175 910 zł62 308 032 zł120 483 942 zł Łączna wysokość kontraktacji *54 133 566 zł32 782 519 zł86 916 085 zł * Wartość wg stanu na 21.07.2016 – po aneksach projektów PUP i bez konkurs w ramach 8.2.1, który nie jest jeszcze rozstrzygnięty (od 27.07.2016 – KOP)

5 Stan wdrażania – wykonanie w ramach Działania 8.1 Wartość podpisanych umów * 86 916 085 zł Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność 101 Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność 52 422 118 zł % wydatków z WND w zatwierdzonych wnioskach o płatność 60% Liczba zakończonych projektów ( w tym w ramach 4 zatwierdzone końcowe wnioski o płatność) 20 Łączna wartość zakończonych projektów 54 133 566 zł * Wartość wg stanu na 21.07.2016 – po aneksach projektów PUP

6 Prognoza certyfikacji na rok 2016 Wydatki certyfikowane(mln zł) I kw. 2016II kw. 2016III kw. 2016IV kw. 2016razem 2016 9,4233,9914,1712,7470,32

7 Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8.1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P /SzOOP na 2014-2020 Wartości wykazane we WND w ramach I i II naboru po aneksach (21.07.2016) Osiągnięte wartości z WNP w ramach I i II naboru (21.07.2016) % wykonania wartości docelowych - WND : I i II nabór po aneksach (21.07.2016) 12343/1 Wartość środków 376 922 968100,0%86 916 08552 422 11823,1% L. os. bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 22 519100,0%9 062 (5676 + 3386) 7 508 40,2% 66% celu z 2018 L. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 13627,2%3 2244 10552,5% L. os. z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie 9844,3%44942445,6% L. os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 5 13222,7%2 2802 10044,4% L. os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 15 62969,4%5 8956 10437,7% L. os. które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 1 6567,3%*1 17185870,7%

8 L.p.Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P/ SzOOP na lata 2014-2020 Wartość wykazane w WND w ramach I i II naboru po aneksach (21.07.2016) Osiągnięte wartości wykazane WNP w ramach I i II naboru (21.07.2016) % wykonania wartości docelowych w ramach I i II naboru 1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 9 68343,0% 3 740 3 50338,6% 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 6 75630,0% 707 43810,5% 3. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 7397,7% 1 171 83767,3% Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8.1

9 Kryterium efektywności zatrudnieniowej: w ramach I naboru w ramach Działania 8.1: ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43%. zakładany w WND: 1 903 os. - osiągnięty w WNP: 2 269 os. w ramach II naboru w ramach Działania 8.1: dla kobiet – 39% dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38% dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33% dla osób z niepełnosprawnościami – 33% dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%


Pobierz ppt "Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google