Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.05.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.05.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.05.2014 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: MIR

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: MIR

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Alokacja 2007-2013 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków 1 704 573 012,61 zł 6 996 031 844 zł1 904 104 683 zł 1 641 729 824,83 zł 9 5691 798

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VI 2 257 936 193,45800 767 884,16 622 492 561,17 1 796264 Działanie 6.1 1 394 453 662,45650 697 107,88 473 735 818,10 1 023136 Poddziałanie 6.1.1 (konkursowe) 776 026 874,3994 092 788,39 109 970 878,28 837104 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 15 525 273,836 002 895,83 104 Poddziałanie 6.1.1 (Innowacyjne) 58 047 092,529 637 146,48 313 Poddziałanie 6.1.1 (systemowe) WUP 2 458 000,00 11 Poddziałanie 6.1.2 (systemowe) WUP 20 134 100,4619 405 453,07 19 902 723,33 44 Poddziałanie 6.1.3 (systemowe) PUP 522 262 321,25519 100 824,11 343 862 216,49 14020 Działanie 6.2 847 863 878,84147 628 882,27 146 160 667,79 46377 Działanie 6.3 15 618 652,162 441 894,01 2 596 075,28 31051

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet VI Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VII 1 093 177 312,43368 952 773,96 366 752 044,82 1 633300 Działanie 7.1 221 381 141,13218 307 275,74 218 949 255,39 20336 Poddziałanie 7.1.1 (systemowe) OPS 47 372 181,4444 945 335,37 44 948 394,77 9617 Poddziałanie 7.1.2 (systemowe) PCPR 157 928 964,69159 322 796,91 160 029 994,13 10217 Poddziałanie 7.1.3 (systemowe) ROPS 16 079 995,0014 039 143,46 13 970 866,49 52 Działanie 7.2 748 723 243,13121 339 623,35 118 673 352,70 651114 Poddziałanie 7.2.1 (konkursowe) 595 565 833,9970 836 277,34 81 881 396,41 49372 Poddziałanie 7.2.1 (PWP) 3 565 815,44999 564,84 41 Poddziałanie 7.2.1 (innowacyjne) 29 013 489,3011 515 601,87 157 Poddziałanie 7.2.2 120 578 104,4037 988 179,30 36 791 956,30 13934 Działanie 7.3 29 883 857,125 829 471,08 5 804 943,10 670120 Działanie 7.4 93 189 071,0523 476 403,79 23 324 493,63 10930

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet VII Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VIII 1 816 937 748,75337 502 495,73 326 169 122,95 2 286410 Działanie 8.1 1 697 117 186,90292 505 904,96 282 859 864,45 2 174377 Poddziałanie 8.1.1 1 216 617 466,96210 088 390,17 200 623 404,36 1 729302 Poddziałanie 8.1.2 (konkursowe) 390 382 963,7856 801 793,98 73 820 543,99 36653 Poddziałanie 8.1.2 (systemowe PUP) 3 351 091,724 343 395,98 55 Poddziałanie 8.1.2 (innowacyjne) 58 918 500,8512 533 702,13 297 Poddziałanie 8.1.3 (konkursowe) 15 153 351,643 316 701,10 5 723 830,06 286 Poddziałanie 8.1.3 (PWP) 9 693 811,952 421 921,60 152 Poddziałanie 8.1.4 (systemowe) WUP 3 000 000,00 2 692 086,04 22 Działanie 8.1 119 820 561,8544 996 590,77 43 309 258,50 11233 Poddziałanie 8.2.1 95 147 033,8522 862 147,57 22 075 504,38 10728 Poddziałanie 8.2.2 (systemowe WUP) 24 673 528,0022 134 443,20 21 233 754,13 55

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet VIII Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet IX 1 827 980 589,84396 881 529,02 389 159 283,67 3 854824 Działanie 9.1 948 222 338,79251 447 479,13 246 589 374,10 1 187384 Poddziałanie 9.1.1 (konkursowe) 245 778 078,7269 061 081,33 77 591 278,15 28689 Poddziałanie 9.1.1 (systemowe) 7 464 400,117 517 721,33 26 Poddziałanie 9.1.2 (konkursowe) 654 310 960,40135 222 780,80 160 298 023,99 749149 Poddziałanie 9.1.2 (systemowe) 10 508 785,00 22 Poddziałanie 9.1.2 (systemowe) Indywidualizacja 21 304 552,2620 284 360,72 120114 Poddziałanie 9.1.3 (systemowe) WUP stypendia 8 855 562,308 852 749,95 8 700 071,97 44 Działanie 9.2 252 153 219,8351 576 341,13 80 549 949,24 39385 Działanie 9.2 (PWP) 14 598 252,627 341 543,06 104 Działanie 9.2 (Innowacyjne) 67 927 060,228 708 202,00 284 Działanie 9.2 (systemowe WUP) 15 010 391,22 11

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Działanie 9.3 176 641 665,5515 447 805,69 14 913 528,17 22622 Działanie 9.4 147 686 060,1817 270 381,44 17 175 633,07 23528 Działanie 9.575 763 888,6112 488 496,68 12 458 285,88 1 571264 Działanie 9.6129 977 712,8217 590 888,67 17 472 513,21 20332 Poddziałanie 9.6.1 13 596 123,674 633 135,30 4 558 726,87 229 Poddziałanie 9.6.2 112 061 441,8711 593 325,09 11 554 754,65 17621 Poddziałanie 9.6.3 4 320 147,281 364 428,28 1 359 031,68 52

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet IX Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet VI Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VI 1 7961 586264 Działanie 6.1 1 023911136 Poddziałanie 6.1.1 (konkursowe) 837730104 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 10 4 Poddziałanie 6.1.1 (Innowacyjne) 31263 Poddziałanie 6.1.1 (systemowe) WUP 111 Poddziałanie 6.1.2 (systemowe) WUP 444 Poddziałanie 6.1.3 (systemowe) PUP 140 20 Działanie 6.2 46343177 Działanie 6.3 31024451

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet VII Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VII1 6331 488300 Działanie 7.1203 36 Poddziałanie 7.1.1 (systemowe) OPS 96 17 Poddziałanie 7.1.2 (systemowe) PCPR 102 17 Poddziałanie 7.1.3 (systemowe) ROPS 552 Działanie 7.2651575114 Poddziałanie 7.2.1 (konkursowe) 49342272 Poddziałanie 7.2.1 (PWP) 421 Poddziałanie 7.2.1 (innowacyjne) 15147 Poddziałanie 7.2.213913734 Działanie 7.3670606120 Działanie 7.410910430

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet VIII Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VIII2 2861 929410 Działanie 8.12 1741 828377 Poddziałanie 8.1.1 1 7291 460302 Poddziałanie 8.1.2 (konkursowe) 36630253 Poddziałanie 8.1.2 (systemowe PUP) 555 Poddziałanie 8.1.2 (innowacyjne) 29257 Poddziałanie 8.1.3 (konkursowe) 28226 Poddziałanie 8.1.3 (PWP) 15122 Poddziałanie 8.1.4 (systemowe) WUP 222 Działanie 8.111210133 Poddziałanie 8.2.1 1079628 Poddziałanie 8.2.2 (systemowe WUP) 555

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet IX Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet IX3 8543 131824 Działanie 9.11 1871 003384 Poddziałanie 9.1.1 (konkursowe) 28623289 Poddziałanie 9.1.1 (systemowe) 26 Poddziałanie 9.1.2 (konkursowe) 749619149 Poddziałanie 9.1.2 (systemowe) 222 Poddziałanie 9.1.2 (systemowe) Indywidualizacja 120 114 Poddziałanie 9.1.3 (systemowe) WUP stypendia 444 Działanie 9.239331785 Działanie 9.2 (PWP) 1054 Działanie 9.2 (Innowacyjne) 28254 Działanie 9.2 (systemowe WUP) 111

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: 31.05.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet IX Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Działanie 9.322617522 Działanie 9.423519828 Działanie 9.51 5711 224264 Działanie 9.620318332 Poddziałanie 9.6.122 9 Poddziałanie 9.6.217615721 Poddziałanie 9.6.3542

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: 31.05.2014 r. Konkursy zamknięte lub zawieszone KonkursAlokacjaTermin zamknięcia/zawieszenia konkursuTyp konkursu 1/8.1.1/1311 700 000,0012.02.2014 r. konkurs zamkniętyOtwarty 1/8.1.2/143 000 000,0004.04.2014 r. konkurs zawieszonyOtwarty

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: pokl@wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel. 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl www.wup.pl Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: pokl@wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel. 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl www.wup.pl

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-205 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.pl

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.05.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google