Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.11.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.11.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.11.2013 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność Stan na dzień: 30.11.2013 r. Źródło: MRR

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej Stan na dzień: 30.11.2013 r. Źródło: MRR

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Alokacja 2007-2013 Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków 1 708 042 168,82 zł 6 756 235 437,87 zł (9436) 1 706 794 950,40 zł (1694) 1 330 916 496,32 zł Stan na dzień: 30.11.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VI2 131 033 997,45 (1 776) 667 469 105,44 (259) 631 005 582,63 Działanie 6.11 267 551 466,45 (1003) 520 297 038,06 (133) 481 662 915,84 Poddziałanie 6.1.1 (konkursowy)776 026 874,39 (837) 89 625 203,18 (101) 116 916 627,86 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 15 525 273,83 (10) 6 002 895,83 (4) Poddziałanie 6.1.1 (innowacyjne)58 047 092,52 (31) 9 637 146,48 (3) Poddziałanie 6.1.1 (systemowy) WUP 2 458 000,00 (1) 2 458 000,00 (1) Poddziałanie 6.1.2 (systemowy) WUP 20 134 100,46 (4) 19 405 453,07 (4) 19 529 665,47 Poddziałanie 6.1.3 (systemowy) PUP 395 360 125,25 (120) 393 168 339,50 (20) 345 216 622,51 Działanie 6.2847 863 878,84 (463) 144 730 173,37 (75) 146 736 366,08 Działanie 6.315 618 652,16 (310) 2 441 894,01 (51) 2 606 300,71 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.11.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VI Stan na dzień: 31.10.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VII 1 093 177 312,43 (1 633) 343 829 383,27 (269) 368 196 609,40 Działanie 7.1 221 381 141,13 (203) 214 338 227,60 (36) 215 085 473,78 Poddziałanie 7.1.1 (systemowy) OPS 47 372 181,44 (96) 44 587 342,25 (18) 42 812 400,28 Poddziałanie 7.1.2 (systemowy) PCPR 157 928 964,69 (102) 155 711 741,89 (16) 157 856 339,16 Poddziałanie 7.1.3 (systemowy) ROPS 16 079 995,00 (5) 14 039 143,46 (2) 14 416 734,35 Działanie 7.2 748 723 243,13 (651) 116 300 578,62 (104) 127 661 595,81 Poddziałanie 7.2.1 595 565 833,99 (493) 65 797 232,61 (62) 88 769 815,83 Poddziałanie 7.2.1 (PWP) 3 565 815,44 (4) 999 564,84 (1) Poddziałanie 7.2.1 (innowacyjne) 29 013 489,30 (15) 11 515 601,87 (7) Poddziałanie 7.2.2 117 578 104,40 (137) 35 221 460,65 (32) 35 891 779,98 Poddziałanie 7.2.2 (systemowy) 3 000 000,00 (2) 2 766 718,65 (2) 3 000 000,00 Działanie 7.3 29 883 857,12 (670) 5 829 471,08 (120) 5 827 807,64 Działanie 7.4 93 189 071,05 (109) 11 552 284,82 (9) 19 621 732,17 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.11.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VII Stan na dzień: 31.10 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VIII1 726 518 329,48 (2170) 334 295 835,98 (396) 324 209 015,81 Działanie 8.1 1 609 697 767,63 (2059) 289 299 245,21 (363) 279 504 401,31 Poddziałanie 8.1.11 188 289 139,38 (1633) 206 826 441,04 (288) 196 305 538,51 Poddziałanie 8.1.2331 291 872,09 (347) 57 901 833,36 (54) 74 586 774,15 Poddziałanie 8.1.2 (systemowy) PUP 3 351 091,72 (5) 4 343 395,98 (5) Poddziałanie 8.1.2 (innowacyjne) 58 918 500,85 (29) 11 488 952,13 (6) Poddziałanie 8.1.315 153 351,64 (28) 3 316 701,10 (6) 5 909 399,01 Poddziałanie 8.1.3 (PWP)9 693 811,95 (15) 2 421 921,60 (2) Poddziałanie 8.1.4 (systemowy) WUP3 000 000,00 (2) 3 000 000,00 (2) 2 702 689,64 Działanie 8.2116 820 561,85 (111) 44 996 590,77 (33) 44 704 614,50 Poddziałanie 8.2.195 147 033,85 (107) 22 862 147,57 (28) 22 455 062,47 Poddziałanie 8.2.2 (systemowy) WUP 21 673 528,00 (4) 22 134 443,20 (5) 22 249 552,03 Stan na dzień: 30.11 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VIII Stan na dzień: 31.10.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet IX 1 805 505 798,51 (3827) 361 200 625,71 (770) 384 630 960,98 Działanie 9.1 940 757 938,67 (1161) 231 811 309,08 (344) 254 288 825,88 Poddziałanie 9.1.1 245 778 078,72 (286) 56 933 632,61 (75) 77 246 053,45 Poddziałanie 9.1.2 654 310 960,40 (749) 135 231 780,80 (149) 168 124 612,68 Poddziałanie 9.1.2 systemowy 10 508 785,00 (2) 10 508 785,00 (2) Poddziałanie 9.1.2 (systemowy) Indywidualizacja 21 304 552,26 (120) 20 284 360,72 (114) Poddziałanie 9.1.3 (systemowy) WUP stypendia 8 855 562,30 (4) 8 852 749,95 (4) 8 918 159,75 Działanie 9.2 252 153 219,83 (393) 50 437 807,63 (84) 65 127 554,80 Działanie 9.2 (PWP) 14 598 252,62 (10) 7 341 543,06 (4) Działanie 9.2 (Innowacyjne) 67 927 060,22 (28) 8 708 202,00 (4) Działanie 9.3 176 641 665,55 (226) 15 447 805,69 (22) 15 604 969,58 Działanie 9.4 147 686 060,18 (235) 18 003 506,37 (29) 18 360 876,06 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.11.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Działanie 9.5 75 763 888,61 (1571) 11 859 563,21 (251) 12 507 356,63 Działanie 9.6 129 977 712,82 (203) 17 590 888,67 (32) 18 741 378,03 Poddziałanie 9.6.1 13 596 123,67 (22) 4 633 135,30 (9) 4 971 953,06 Poddziałanie 9.6.2 112 061 441,87 (176) 11 593 325,09 (21) 11 493 172,41 Poddziałanie 9.6.3 4 320 147,28 (5) 1 364 428,28 (2) 2 276 252,55 Stan na dzień: 30.11 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet IX Stan na dzień: 31.10 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VI17761566261 6.1.1 (konkursowy) 837730103 6.1.1 (PWP)10 4 6.1.1 (innowacyjne)31263 6.1.1 (systemowy) WUP 111 6.1.2 (systemowy) WUP 444 6.1.3 (systemowy) PUP 120 20 6.246343175 6.331024451 Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VI Stan na dzień: 30.11 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: 30.11.2013 r. Źródło: monitoring i KSI Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VII Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VII16331488274 7.1.1 (systemowy) OPS96 1818 7.1.2 (systemowy) PCPR102 1616 7.1.3 (systemowy) ROPS552 7.2.14934226464 7.2.1 (PWP)421 7.2.1 (innowacyjne)15147 7.2.213713532 7.2.2 (systemowy)222 7.3670606120 7.410910412

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: 30.11 2013 r. Źródło: monitoring i KSI Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VIII Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VIII21551814396 8.1.116181362288 8.1.23472855454 8.1.2 (systemowy) PUP555 8.1.2 (innowacyjne)29256 8.1.32827 8.1.3 (PWP)1512121 8.1.4 (systemowy) WUP222 8.2.11079628 8.2.2 (systemowy) WUP455

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet IX Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet IX38273130770 9.1.128625875 9.1.2749619149 9.1.2 (systemowy - indywidualizacja) 120 114 9.1.2 (systemowy) WUP222 9.1.3 (systemowy) WUP444 9.239331784 9.2 (PWP)1054 9.2 (innowacyjne)2825254 9.322617522 9.423519829 9.515711224251 9.6.122 9 9.6.217615721 9.6.3542 Stan na dzień: 30.11 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: 11.11 2013 r. Konkursy zamknięte lub zawieszone KonkursAlokacjaTermin zamknięcia/zawieszenia konkursuTyp konkursu 1/9.2/133 300 000,0013.05.2013 r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/6.2/1324 485 400,0021.06.2013 r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/6.1.1/1310 202 250,0005.07.2013 r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/7.2.1/1310 287 659,0030.07.2013 r. konkurs zamkniętyZamknięty 1/7.4/138 161 800,0030.07.2013 r. konkurs zamkniętyZamknięty 1/9.1.1/1315 000 000,0015.10.2013 r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/9.5/13550 000,0029.07.2013 r. konkurs zamkniętyZamknięty 2/7.2.1/134 283 921,0014.11.2013 r. konkurs zamkniętyZamknięty 2/7.4/132 306 232,0014.11.2013 r. konkurs zamkniętyZamknięty 1/8.1.1/132 000 000,0018.11.2013 r. konkurs zawieszonyOtwarty

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: pokl@wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel. 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl www.wup.pl Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: pokl@wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel. 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl www.wup.pl

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-205 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.pl

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.11.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google