Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.11.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.11.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność Stan na dzień: r. Źródło: MRR

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej Stan na dzień: r. Źródło: MRR

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Alokacja Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków ,82 zł ,87 zł (9436) ,40 zł (1694) ,32 zł Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Priorytet VI ,45 (1 776) ,44 (259) ,63 Działanie ,45 (1003) ,06 (133) ,84 Poddziałanie (konkursowy) ,39 (837) ,18 (101) ,86 Poddziałanie (PWP) ,83 (10) ,83 (4) Poddziałanie (innowacyjne) ,52 (31) ,48 (3) Poddziałanie (systemowy) WUP ,00 (1) ,00 (1) Poddziałanie (systemowy) WUP ,46 (4) ,07 (4) ,47 Poddziałanie (systemowy) PUP ,25 (120) ,50 (20) ,51 Działanie ,84 (463) ,37 (75) ,08 Działanie ,16 (310) ,01 (51) ,71 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VI Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Priorytet VII ,43 (1 633) ,27 (269) ,40 Działanie ,13 (203) ,60 (36) ,78 Poddziałanie (systemowy) OPS ,44 (96) ,25 (18) ,28 Poddziałanie (systemowy) PCPR ,69 (102) ,89 (16) ,16 Poddziałanie (systemowy) ROPS ,00 (5) ,46 (2) ,35 Działanie ,13 (651) ,62 (104) ,81 Poddziałanie ,99 (493) ,61 (62) ,83 Poddziałanie (PWP) ,44 (4) ,84 (1) Poddziałanie (innowacyjne) ,30 (15) ,87 (7) Poddziałanie ,40 (137) ,65 (32) ,98 Poddziałanie (systemowy) ,00 (2) ,65 (2) ,00 Działanie ,12 (670) ,08 (120) ,64 Działanie ,05 (109) ,82 (9) ,17 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VII Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Priorytet VIII ,48 (2170) ,98 (396) ,81 Działanie ,63 (2059) ,21 (363) ,31 Poddziałanie ,38 (1633) ,04 (288) ,51 Poddziałanie ,09 (347) ,36 (54) ,15 Poddziałanie (systemowy) PUP ,72 (5) ,98 (5) Poddziałanie (innowacyjne) ,85 (29) ,13 (6) Poddziałanie ,64 (28) ,10 (6) ,01 Poddziałanie (PWP) ,95 (15) ,60 (2) Poddziałanie (systemowy) WUP ,00 (2) ,00 (2) ,64 Działanie ,85 (111) ,77 (33) ,50 Poddziałanie ,85 (107) ,57 (28) ,47 Poddziałanie (systemowy) WUP ,00 (4) ,20 (5) ,03 Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VIII Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Priorytet IX ,51 (3827) ,71 (770) ,98 Działanie ,67 (1161) ,08 (344) ,88 Poddziałanie ,72 (286) ,61 (75) ,45 Poddziałanie ,40 (749) ,80 (149) ,68 Poddziałanie systemowy ,00 (2) ,00 (2) Poddziałanie (systemowy) Indywidualizacja ,26 (120) ,72 (114) Poddziałanie (systemowy) WUP stypendia ,30 (4) ,95 (4) ,75 Działanie ,83 (393) ,63 (84) ,80 Działanie 9.2 (PWP) ,62 (10) ,06 (4) Działanie 9.2 (Innowacyjne) ,22 (28) ,00 (4) Działanie ,55 (226) ,69 (22) ,58 Działanie ,18 (235) ,37 (29) ,06 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Działanie ,61 (1571) ,21 (251) ,63 Działanie ,82 (203) ,67 (32) ,03 Poddziałanie ,67 (22) ,30 (9) ,06 Poddziałanie ,87 (176) ,09 (21) ,41 Poddziałanie ,28 (5) ,28 (2) ,55 Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet IX Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VI (konkursowy) (PWP) (innowacyjne) (systemowy) WUP (systemowy) WUP (systemowy) PUP Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VI Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VII Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VII (systemowy) OPS (systemowy) PCPR (systemowy) ROPS (PWP) (innowacyjne) (systemowy)

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VIII Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VIII (systemowy) PUP (innowacyjne) (PWP) (systemowy) WUP (systemowy) WUP455

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet IX Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet IX (systemowy - indywidualizacja) (systemowy) WUP (systemowy) WUP (PWP) (innowacyjne) Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: r. Konkursy zamknięte lub zawieszone KonkursAlokacjaTermin zamknięcia/zawieszenia konkursuTyp konkursu 1/9.2/ , r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/6.2/ , r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/6.1.1/ , r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/7.2.1/ , r. konkurs zamkniętyZamknięty 1/7.4/ , r. konkurs zamkniętyZamknięty 1/9.1.1/ , r. konkurs zawieszonyOtwarty 1/9.5/ , r. konkurs zamkniętyZamknięty 2/7.2.1/ , r. konkurs zamkniętyZamknięty 2/7.4/ , r. konkurs zamkniętyZamknięty 1/8.1.1/ , r. konkurs zawieszonyOtwarty

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel /164, oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel /26, Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel /164, oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel /26,

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha Szczecin tel oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa Koszalin tel

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.11.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google