Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy

2 Dochód z pracy najemnej Art.15 UM-OECD Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeżeniem postanowień 1. Z zastrzeżeniem postanowień art.16 [wynagrodzenia dyrektorów ] art.16 [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] i art.18 [ emerytury] i Art.19 [pracownicy państwowi] Art.19 [pracownicy państwowi]

3 Dochód z pracy najemnej Pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwo Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie [Państwie Rezydencji], chyba, że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie [Państwo Źródła] Pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwo Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie [Państwie Rezydencji], chyba, że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie [Państwo Źródła]

4 Dochód z pracy najemnej Jeżeli praca jest tam wykonywana [tj. w Państwie Źródła], to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie [Państwie Źródła]. Jeżeli praca jest tam wykonywana [tj. w Państwie Źródła], to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie [Państwie Źródła].

5 Dochód z pracy najemnej 2.Bez względu na postanowienia ust.1, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwie Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim umawiającym się Państwie [Państwie Źródła], podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie [Państwie Rezydencji], jeżeli 2.Bez względu na postanowienia ust.1, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwie Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim umawiającym się Państwie [Państwie Źródła], podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie [Państwie Rezydencji], jeżeli

6 Dochód z pracy najemnej a) odbiorca przebywa w drugim państwie [Państwie Źródła] przez okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym i a) odbiorca przebywa w drugim państwie [Państwie Źródła] przez okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym i

7 Dochód z pracy najemnej b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie [Państwie Źródła], i b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie [Państwie Źródła], i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie [Państwie Źródła] c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie [Państwie Źródła]

8 Reguła 183 dni Okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym- wykładnia Okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym- wykładnia Obliczając limit 183 dni należy brać po uwagę każdy 12 miesięczny okres rozpoczynający się lub kończący w danym roku podatkowym, uwzględniając również te, które na siebie częściowo nachodzą. Obliczając limit 183 dni należy brać po uwagę każdy 12 miesięczny okres rozpoczynający się lub kończący w danym roku podatkowym, uwzględniając również te, które na siebie częściowo nachodzą.

9 Przykład Niemiecki rezydent podatkowy rozpoczął pracę w Polsce 13 czerwca 2014 r. i przebywał w Polsce do 31 października 2014 r. Niemiecki rezydent podatkowy rozpoczął pracę w Polsce 13 czerwca 2014 r. i przebywał w Polsce do 31 października 2014 r. Należy sprawdzić każdy 12 miesięczny okres rozpoczynający się lub kończący w 2014 r. Np. Okres od 31 października 2013 do 31 października 2014 albo od 1 sierpnia 2013 do 1 sierpnia 2014 Należy sprawdzić każdy 12 miesięczny okres rozpoczynający się lub kończący w 2014 r. Np. Okres od 31 października 2013 do 31 października 2014 albo od 1 sierpnia 2013 do 1 sierpnia 2014

10 Przykład Pracownik przebywał w danym państwie 150 dni w okresie między 1 kwietnia 2013 a 31 marca 2014 i 210 dni w okresie między 1 sierpnia 2013 a 31 lipca 2014. Pracownik przebywał w danym państwie 150 dni w okresie między 1 kwietnia 2013 a 31 marca 2014 i 210 dni w okresie między 1 sierpnia 2013 a 31 lipca 2014. Pobyt przekraczał 183 dni podczas drugiego 12- miesięcznego okresu. Podatnik nie spełnił więc wymogu mimo że w pierwszym okresie warunek nie był spełniony, a pierwszy okres pokrywa się częściowo z drugim. Pobyt przekraczał 183 dni podczas drugiego 12- miesięcznego okresu. Podatnik nie spełnił więc wymogu mimo że w pierwszym okresie warunek nie był spełniony, a pierwszy okres pokrywa się częściowo z drugim. Komentarz do art.15 ust.2 pkt 4 Komentarz do art.15 ust.2 pkt 4

11 Reguła 183 dni Każdy pełny dzień spędzony poza danym państwem, czy to w celach wakacyjnych czy służbowych nie jest brany pod uwagę. Każdy pełny dzień spędzony poza danym państwem, czy to w celach wakacyjnych czy służbowych nie jest brany pod uwagę. Każda część dnia, nawet bardzo krótka, spędzona przed podatnika w danym państwie liczy się jako dzień obecności w tym państwie przy obliczaniu okresu 183 dni. Każda część dnia, nawet bardzo krótka, spędzona przed podatnika w danym państwie liczy się jako dzień obecności w tym państwie przy obliczaniu okresu 183 dni. Nie bierze się pod uwagę dni, kiedy podatnik miał miejsce zamieszkania w państwie źródła. Nie bierze się pod uwagę dni, kiedy podatnik miał miejsce zamieszkania w państwie źródła.

12 Przykład Od stycznia do grudnia 2013 r. A przebywa i ma miejsce zamieszkania w państwie S. 1 stycznia 2014 r. przeprowadza się do Państwa R i zostaje jego rezydentem. Jego pracodawca z państwa R wysyła go do pracy w Państwie S od 15 do 31 marca 2014 r. A jest obecny w Państwie S przez 292 dni pomiędzy 1.04.2013 a 31.03.2014. Ponieważ miał on miejsce zamieszkania w Państwie S od okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r., ten okres nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu okresu 183 dni. Od stycznia do grudnia 2013 r. A przebywa i ma miejsce zamieszkania w państwie S. 1 stycznia 2014 r. przeprowadza się do Państwa R i zostaje jego rezydentem. Jego pracodawca z państwa R wysyła go do pracy w Państwie S od 15 do 31 marca 2014 r. A jest obecny w Państwie S przez 292 dni pomiędzy 1.04.2013 a 31.03.2014. Ponieważ miał on miejsce zamieszkania w Państwie S od okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r., ten okres nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu okresu 183 dni.

13 Dochód z pracy najemnej Problemy powstałe na gruncie warunku drugiego art.15 ust.2 Problemy powstałe na gruncie warunku drugiego art.15 ust.2 Różne stany faktyczne : Różne stany faktyczne : Umowa oddelegowania pracowników (wynajem personelu) Umowa oddelegowania pracowników (wynajem personelu) Umowa o świadczenie usług między dwoma przedsiębiorstwami Umowa o świadczenie usług między dwoma przedsiębiorstwami Kto jest faktycznym pracodawcą, przedsiębiorstwo przyjmujące pracowników czy przedsiębiorstwo wysyłające pracowników ? Kto jest faktycznym pracodawcą, przedsiębiorstwo przyjmujące pracowników czy przedsiębiorstwo wysyłające pracowników ?

14 Jak rozpoznać kto jest formalnym a kto rzeczywistym pracodawcą ? Czy czynności wykonywane przez pracownika stanowią integralną część działalności przedsiębiorstwa wysyłającego czy przyjmującego ? Czy czynności wykonywane przez pracownika stanowią integralną część działalności przedsiębiorstwa wysyłającego czy przyjmującego ? Czy nawiązuje się rzeczywisty stosunek pracy między pracownikiem - rezydentem jednego państwa a przedsiębiorstwem- rezydentem drugiego państwa, dla którego praca jest wykonywana, czy też chodzi o umowę o świadczenie usług między dwoma przedsiębiorstwami, w wykonywaniu której biorą udział pracownicy przedsiębiorstwa świadczącego usługę ? Czy nawiązuje się rzeczywisty stosunek pracy między pracownikiem - rezydentem jednego państwa a przedsiębiorstwem- rezydentem drugiego państwa, dla którego praca jest wykonywana, czy też chodzi o umowę o świadczenie usług między dwoma przedsiębiorstwami, w wykonywaniu której biorą udział pracownicy przedsiębiorstwa świadczącego usługę ?

15 Jak rozpoznać kto jest formalnym a kto rzeczywistym pracodawcą ? uprawnienie do instruowania pracownika uprawnienie do instruowania pracownika Kontrola i odpowiedzialność Kontrola i odpowiedzialność Wynagrodzenie jest fakturowane przez formalnego pracodawcę na rzeczywistego użytkownika siły roboczej Wynagrodzenie jest fakturowane przez formalnego pracodawcę na rzeczywistego użytkownika siły roboczej Udostępnienie urządzeń i materiałów Udostępnienie urządzeń i materiałów Ustalanie urlopów, godzin pracy, nakładanie kar dyscyplinarnych Ustalanie urlopów, godzin pracy, nakładanie kar dyscyplinarnych Ustalenie liczby i kwalifikacji pracowników Ustalenie liczby i kwalifikacji pracowników

16 Przykład Spółka Acro (rezydent państwa A) zawarła umowę ze spółką Beta rezydentem państwa B na świadczenie usług szkoleniowych. Spółka Acro specjalizuje się w kształceniu personelu w zakresie posługiwania się różnymi oprogramowaniami komputerowymi, a Beta chce przeszkolić swój personel w zakresie ostatnio nabytego oprogramowania. Pracownik C spółki Acro będący rezydentem państwa A jest wysyłany do biur spółki Beta w celu przeprowadzenia kursów szkoleniowych. Spółka Acro (rezydent państwa A) zawarła umowę ze spółką Beta rezydentem państwa B na świadczenie usług szkoleniowych. Spółka Acro specjalizuje się w kształceniu personelu w zakresie posługiwania się różnymi oprogramowaniami komputerowymi, a Beta chce przeszkolić swój personel w zakresie ostatnio nabytego oprogramowania. Pracownik C spółki Acro będący rezydentem państwa A jest wysyłany do biur spółki Beta w celu przeprowadzenia kursów szkoleniowych.

17 Przykład Konkluzja : Państwo B nie powinno twierdzić, że pracownik C posiada stosunek zatrudnienia z Beta lub że Acro nie jest jego rzeczywistym pracodawcą. Konkluzja : Państwo B nie powinno twierdzić, że pracownik C posiada stosunek zatrudnienia z Beta lub że Acro nie jest jego rzeczywistym pracodawcą. Usługi pracownika C są świadczone w ramach umowy zawartej między Acro i Beta Usługi pracownika C są świadczone w ramach umowy zawartej między Acro i Beta Jeśli dwa inne warunki z art.15 ust.2 są spełnione to C jest opodatkowany wyłącznie w państwie A. Jeśli dwa inne warunki z art.15 ust.2 są spełnione to C jest opodatkowany wyłącznie w państwie A.

18 Przykład Spółka A jest spółką holdingową i zarządza za pośrednictwem spółek zależnych hotelami na skalę światową. Jedna ze spółek zależnych Aco ma siedzibę w państwie A, gdzie posiada i zarządza hotelem. C jest jej pracownikiem. Inna spółka zależna Bco ma siedzibę w państwie B i również posiada tam i zarządza hotelem. Bco ma problemy ze znalezieniem pracowników ze znajomością języków obcych. Z tego powodu C zostaje oddelegowany do Bco i pracuje 5 miesięcy w recepcji Bco. Aco wypłaca wynagrodzenie C, a Bco wypłaca honorarium Aco z tytułu zarządzania odpowiadające wynagrodzeniu C wraz ze składkami na ubezpieczenie. Spółka A jest spółką holdingową i zarządza za pośrednictwem spółek zależnych hotelami na skalę światową. Jedna ze spółek zależnych Aco ma siedzibę w państwie A, gdzie posiada i zarządza hotelem. C jest jej pracownikiem. Inna spółka zależna Bco ma siedzibę w państwie B i również posiada tam i zarządza hotelem. Bco ma problemy ze znalezieniem pracowników ze znajomością języków obcych. Z tego powodu C zostaje oddelegowany do Bco i pracuje 5 miesięcy w recepcji Bco. Aco wypłaca wynagrodzenie C, a Bco wypłaca honorarium Aco z tytułu zarządzania odpowiadające wynagrodzeniu C wraz ze składkami na ubezpieczenie.

19 Przykład Praca wykonywana dla Bco może być uważana za stanowiącą integralną część działalności Bco. Pracownik C nie skorzysta z art.15 ust.2 Praca wykonywana dla Bco może być uważana za stanowiącą integralną część działalności Bco. Pracownik C nie skorzysta z art.15 ust.2

20 upo polska-Niemcy art.15 ust.2 i 3 (2) Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie. (3) Postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzenia otrzymywanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, zwaną w tym ustępie "pracownikiem", oraz wypłacanego przez lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli praca ta wykonywana jest w tym drugim Państwie, i jeżeli: a) pracownik wykonuje w ramach pracy najemnej również usługi na rzecz osoby innej niż pracodawca, która kontroluje bezpośrednio lub pośrednio sposób wykonania tych usług, i b) pracodawca nie ponosi odpowiedzialności lub ryzyka za skutki pracy wykonanej przez pracownika.

21 Kto jest formalnym a kto rzeczywistym pracodawcą ? Spółka polska oddelegowuje swoich pracowników do wykonywania pracy w Norwegii na czas krótszy niż 183 dni w roku. Pracownicy ci nada będą zatrudnieni na podstawie polskich umów o pracę, organizacyjnie będą jednak podlegać spółce norweskiej (tj. będą otrzymywać polecenia od osoby będącej pracownikiem tej spółki). Dodatkowo spółka norweska będzie ponosiła za nich odpowiedzialność, a także koszty wypłacanego im przez spółkę polską wynagrodzenia (tj. będzie dochodziło do refaktury kosztów). Ponadto pomiędzy spółką polską a norweską zostanie zawarta umowa najmu pracowników. Spółka polska oddelegowuje swoich pracowników do wykonywania pracy w Norwegii na czas krótszy niż 183 dni w roku. Pracownicy ci nada będą zatrudnieni na podstawie polskich umów o pracę, organizacyjnie będą jednak podlegać spółce norweskiej (tj. będą otrzymywać polecenia od osoby będącej pracownikiem tej spółki). Dodatkowo spółka norweska będzie ponosiła za nich odpowiedzialność, a także koszty wypłacanego im przez spółkę polską wynagrodzenia (tj. będzie dochodziło do refaktury kosztów). Ponadto pomiędzy spółką polską a norweską zostanie zawarta umowa najmu pracowników.

22 UPO Polska-Norwegia art.15 ust.2 2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, wynagrodzenie, pensja lub inne podobne świadczenie uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z wykonywaniem pracy najemnej w drugim Umawiającym się Państwie podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli: (a) odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i (b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie; i (c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim Państwie; i (d) praca najemna nie stanowi przypadku wynajmowania siły roboczej.

23 UPO z Rosją art.15 ust.2 1. Z uwzględnieniem postanowień artykułów 14, 15 i 18 ustęp 1 niniejszej umowy, płace, uposażenia i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. 2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego oraz b) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, oraz c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

24 Opcje pracownicze Pojęcie : pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia Pojęcie : pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia Opcje na akcje pracownicze Opcje na akcje pracownicze Art.15 – znajdzie zastosowanie do wszelkich świadczeń wynikających z opcji powstałych do dnia do ich realizacji. Sprzedaż lub w inny sposób przeniesienie własności – art.13 Art.15 – znajdzie zastosowanie do wszelkich świadczeń wynikających z opcji powstałych do dnia do ich realizacji. Sprzedaż lub w inny sposób przeniesienie własności – art.13 Prawo wewnętrzne rozstrzyga o momencie opodatkowania opcji i sposobie jego zakwalifikowania. Prawo wewnętrzne rozstrzyga o momencie opodatkowania opcji i sposobie jego zakwalifikowania.

25 Opcje pracownicze Zgodnie z art.15 dochód z pracy może być opodatkowany w państwie źródła lub państwie rezydencji. Jak zastosować te kryteria do opcji na akcje pracownicze ? Zgodnie z art.15 dochód z pracy może być opodatkowany w państwie źródła lub państwie rezydencji. Jak zastosować te kryteria do opcji na akcje pracownicze ? Komentarz do art. 15 pkt 12-12.15 Komentarz do art. 15 pkt 12-12.15

26 Dochód z pracy najemnej Specjalne uregulowanie dla pracy najemnej wykonywanej na pokładzie samolotu, statku, barki w transporcie międzynarodowym Specjalne uregulowanie dla pracy najemnej wykonywanej na pokładzie samolotu, statku, barki w transporcie międzynarodowym

27 Dochód z pracy najemnej Konsekwencje zatrudnienia w państwie źródła : Konsekwencje zatrudnienia w państwie źródła : Pobranie podatku od dochodu z pracy według zasad obowiązujących w państwie źródła dla pracowników nierezydentów Pobranie podatku od dochodu z pracy według zasad obowiązujących w państwie źródła dla pracowników nierezydentów

28 Dochód z pracy najemnej Konsekwencje zatrudnienia za granicą w państwie rezydencji : Konsekwencje zatrudnienia za granicą w państwie rezydencji : zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie bilateralnej zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie bilateralnej Określenie i przeliczenie dochodu zagranicznego dla potrzeb opodatkowania przy metodzie kredytu podatkowego Określenie i przeliczenie dochodu zagranicznego dla potrzeb opodatkowania przy metodzie kredytu podatkowego

29 Dochód z pracy najemnej Polska jako państwo rezydencji osoby uzyskującej dochód za granicą Polska jako państwo rezydencji osoby uzyskującej dochód za granicą

30 Dochód z pracy najemnej Metodę wyłączenia z progresją dla dochodu z pracy najemnej przewidują przykładowo umowy bilateralne zawarte przez Polskę z : Metodę wyłączenia z progresją dla dochodu z pracy najemnej przewidują przykładowo umowy bilateralne zawarte przez Polskę z : Albanią, Białorusią, Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, Szwecją, Turcją, Węgrami, WB i Włochami Albanią, Białorusią, Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, Szwecją, Turcją, Węgrami, WB i Włochami

31 Dochód z pracy najemnej Metodę kredytu podatkowego dla dochodu z pracy najemnej przewidują umowy bilateralne zawarte przez Polskę przykładowo z : Metodę kredytu podatkowego dla dochodu z pracy najemnej przewidują umowy bilateralne zawarte przez Polskę przykładowo z : Belgią, Danią, Finlandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją oraz USA. Belgią, Danią, Finlandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją oraz USA. Oraz przepisy krajowe z państwami, z którymi nie ma UPO. Oraz przepisy krajowe z państwami, z którymi nie ma UPO.

32 Dochód z pracy najemnej Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają polscy rezydenci powracający z pracy za granicą, jeśli płacili podatek w państwie źródła ? Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają polscy rezydenci powracający z pracy za granicą, jeśli płacili podatek w państwie źródła ? Art.21 ust.1 pkt 20 zwolnienie przychodów w wysokości 30 % diet Art.21 ust.1 pkt 20 zwolnienie przychodów w wysokości 30 % diet Art.44 ust.7 zaliczki Art.44 ust.7 zaliczki

33 Dochód z pracy najemnej Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają nierezydenci uzyskujący dochody z pracy na terytorium RP ? Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają nierezydenci uzyskujący dochody z pracy na terytorium RP ?

34 Dochód z pracy najemnej Umowa o pracę z podmiotem polskim ( stosuje się art. 15 ust.1 umowy bilateralnej, nie ma zwolnienia od podatku w RP; pracodawca wpłaca zaliczki; obowiązek złożenia zeznania rocznego do 30 kwietnia lub przed opuszczeniem RP – art. 45 ust.7 ) Umowa o pracę z podmiotem polskim ( stosuje się art. 15 ust.1 umowy bilateralnej, nie ma zwolnienia od podatku w RP; pracodawca wpłaca zaliczki; obowiązek złożenia zeznania rocznego do 30 kwietnia lub przed opuszczeniem RP – art. 45 ust.7 )

35 Dochód z pracy najemnej Umowa o pracę z podmiotem zagranicznym Umowa o pracę z podmiotem zagranicznym A. Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce A. Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce B Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce i pozostaje w Polsce nadal po upływie tego okresu - po przekroczeniu okresu 183 dni wpłaca zaliczki - art.44 ust.3 d - po przekroczeniu okresu 183 dni wpłaca zaliczki - art.44 ust.3 d - składa zeznanie roczne - art.45 ust.8 - składa zeznanie roczne - art.45 ust.8

36 Dochód z pracy najemnej Jakie uprawnienia dla rezydentów jednego państwa członkowskiego wykonującego pracę w innym państwie członkowskim wynikają z prawa wspólnotowego (orzecznictwo ETS) ? Jakie uprawnienia dla rezydentów jednego państwa członkowskiego wykonującego pracę w innym państwie członkowskim wynikają z prawa wspólnotowego (orzecznictwo ETS) ? Art.6 ust.3 a Art.6 ust.3 a

37 Kazus Pan Jan Kowalski został oddelegowany do pracy w Niemczech na okres dwóch miesięcy. Pracodawca Jana Kowalskiego nie ma w Niemczech zakładu. Gdzie będzie opodatkowane jego wynagrodzenie ? Pan Jan Kowalski został oddelegowany do pracy w Niemczech na okres dwóch miesięcy. Pracodawca Jana Kowalskiego nie ma w Niemczech zakładu. Gdzie będzie opodatkowane jego wynagrodzenie ?

38 Kazus Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w polskiej firmie budowlanej. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. został oddelegowany do pracy na budowie w Estonii. W okresie oddelegowania wynagrodzenie było wypłacane przez firmę w Polsce. Okres jego oddelegowania miał trwać do 31 grudnia 2013 r. czyli mniej niż 183 dni w roku., w związku z tym pracodawca odprowadzał zaliczki do polskiego US. Budowa się jednak przedłużyła i Pan Jan wróci do Polski 10 lutego 2014 r. Jak będzie w całym okresie oddelegowania opodatkowane wynagrodzenie Pana Jana ? Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w polskiej firmie budowlanej. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. został oddelegowany do pracy na budowie w Estonii. W okresie oddelegowania wynagrodzenie było wypłacane przez firmę w Polsce. Okres jego oddelegowania miał trwać do 31 grudnia 2013 r. czyli mniej niż 183 dni w roku., w związku z tym pracodawca odprowadzał zaliczki do polskiego US. Budowa się jednak przedłużyła i Pan Jan wróci do Polski 10 lutego 2014 r. Jak będzie w całym okresie oddelegowania opodatkowane wynagrodzenie Pana Jana ?

39 Dochód z pracy najemnej Ustawa z 10 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa abolicyjna). Ustawa z 10 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa abolicyjna).

40 Dochód z pracy najemnej Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania

41 Dochód z pracy najemnej Rozwiązania dotyczące przeszłości : Rozwiązania dotyczące przeszłości : Okres 2002-2007 Okres 2002-2007 Objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym Objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym Uzyskanie określonych dochodów zagranicznych Uzyskanie określonych dochodów zagranicznych Zastosowanie metody kredytu podatkowego Zastosowanie metody kredytu podatkowego

42 Dochód z pracy najemnej umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych, którzy nie złożyli zeznania i nie zapłacili podatku umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych, którzy nie złożyli zeznania i nie zapłacili podatku Zaległość = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją Zaległość = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją

43 Dochód z pracy najemnej zwrot kwoty podatku, dla tych, którzy zapłacili zwrot kwoty podatku, dla tych, którzy zapłacili Kwota zwrotu = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Kwota zwrotu = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

44 Dochód z pracy najemnej Rozwiązania dotyczące roku 2008 i następnych : Rozwiązania dotyczące roku 2008 i następnych : Ulga podatkowa (art.27 g u.p.d.o.f.) : Ulga podatkowa (art.27 g u.p.d.o.f.) : od podatku należnego można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a kwotą podatku obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. od podatku należnego można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a kwotą podatku obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

45 Dochód z pracy najemnej Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania

46 Dochód z pracy najemnej Metoda kredytu podatkowego Metoda kredytu podatkowego 2008 r. 2008 r. Dochody uzyskane w Polsce 25 000 zł Dochody uzyskane w Polsce 25 000 zł Dochody uzyskane w Holandii 40 000 zł Dochody uzyskane w Holandii 40 000 zł Razem 65 000 zł Razem 65 000 zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote 3 200 zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote 3 200 zł

47 Dochód z pracy najemnej Podatek od łącznego dochodu : Podatek od łącznego dochodu : (65.000 zł– 44.490 zł) x 30% + 7866,25zł = 14.019,25 zł (65.000 zł– 44.490 zł) x 30% + 7866,25zł = 14.019,25 zł Limit odliczenia podatku zagranicznego : Limit odliczenia podatku zagranicznego : Dochód uzyskany w Holandii (40.000 zł) stanowi 61,54 % dochodu podlegającego opodatkowaniu (65 000zł) Dochód uzyskany w Holandii (40.000 zł) stanowi 61,54 % dochodu podlegającego opodatkowaniu (65 000zł)

48 Dochód z pracy najemnej 14.019,25 zł x 61,54% = 8627,45 zł 14.019,25 zł x 61,54% = 8627,45 zł Podatek należny w Polsce : Podatek należny w Polsce : 14.019,25 zł – 3200 zł= 10.819 zł 14.019,25 zł – 3200 zł= 10.819 zł

49 Dochód z pracy najemnej Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją 2008 r. 2008 r. Dochody uzyskane w Polsce 25 000 zł Dochody uzyskane w Polsce 25 000 zł Dochody uzyskane w Holandii 40 000 zł Dochody uzyskane w Holandii 40 000 zł Razem 65 000 zł Razem 65 000 zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote 3 200 zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote 3 200 zł

50 Dochód z pracy najemnej Wyliczenie stopy procentowej : Wyliczenie stopy procentowej : 25.000zł +40.000zł = 65.000zł 25.000zł +40.000zł = 65.000zł (65.000zl – 44.490 zł) x 30% + 7866,25 zł = 14.019,25 zł 14.019,25zł / 65000zł = 21,57 % (65.000zl – 44.490 zł) x 30% + 7866,25 zł = 14.019,25 zł 14.019,25zł / 65000zł = 21,57 %

51 Dochód z pracy najemnej Podatek należny od dochodu krajowego podlegającego opodatkowaniu : Podatek należny od dochodu krajowego podlegającego opodatkowaniu : 25.000 zł x 21,57% = 5393 zł (podatek zaokrąglamy do pełnych zł) 25.000 zł x 21,57% = 5393 zł (podatek zaokrąglamy do pełnych zł)

52 Dochód z pracy najemnej Różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a wyłączenia z progresją wynosi: 10.819zł – 5393zł = 5426 zł Różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a wyłączenia z progresją wynosi: 10.819zł – 5393zł = 5426 zł


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google