Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 6

2 Plusy ryczałtu Atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu wynika z: ograniczonej ilości dokumentacji sporządzanej w trakcie roku podatkowego brak obowiązku składania comiesięcznych deklaracji możliwość rozliczeń kwartalnych przy spełnieniu określonych warunków podatek uzależniony od przychodów, a więc efektów działalności (w przeciwieństwie do karty podatkowej obłożonej stałym podatkiem) możliwość rozliczenia straty i odliczenia określonych wydatków od przychodów brak obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych, KPIR możliwość przekazania 1% podatku na wybrane organizacje pożytku publicznego. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Minusy ryczałtu Ograniczenia opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego to: podatek wyliczany jest od przychodów, nie ma możliwości odliczenia kosztów ograniczenia w zakresie prowadzonej działalności oraz konieczność spełnienia określonych warunków d opodatkowania we wskazanej formie, w tym brak przekroczenia limitu przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym rok podatkowy (limit wynosi 150 tyś. Euro) opodatkowanie w formie ryczałtu wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia małżonków lub skorzystania z rozliczenia na zasadach dostępnych dla osób samotnie wychowujących dzieci istnieje obowiązek sporządzania spisu z natury. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Ryczałt ewidencjonowany a obowiązek posiadania kasy fiskalnej Obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych dla osób rozliczających podatek dochodowy w oparciu o ryczałt ewidencjonowany. Przedsiębiorcy mogą jednak korzystać ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych, w przypadku prowadzenia działalności, która pod takie zwolnienie podlega, wówczas zwolnienie obowiązuje niezależnie od wysokości obrotów. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to zależne od formy opodatkowania tj. ryczałtu, ale rodzaju prowadzonej działalności. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Ryczałt ewidencjonowany a obowiązek posiadania kasy fiskalnej - c.d. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Ograniczenie obowiązków ewidencyjnych w podatku dochodowym nie ma wpływu na obowiązek ewidencji sprzedaży dla celów podatku VAT. Z tego względu przedsiębiorcy, którzy przekroczą określone limity obrotów, zobowiązani są używać kas fiskalnych. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność roczny limit wynosi 20 tyś. zł (jednak należy go wyliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku), natomiast dla kontynuujących działalność 40 tyś zł. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Ryczałt ewidencjonowany a VAT Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek w oparciu o ryczałt ewidencjonowany, podlegają ustawie o VAT. W sytuacji, gdy korzystają ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, muszą prowadzić ewidencję sprzedaży, w celu weryfikacji, czy nie przekroczyli obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT. Natomiast jeśli podatnik rozliczający się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany zostaje płatnikiem podatku VAT, musi prowadzić ewidencje wymagane przez tę ustawę, czyli ewidencję sprzedaży i zakupu VAT. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Ograniczenia opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego Ryczałt ewidencjonowany nie może być stosowany w przypadku: podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej, podatników korzystających z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, podatnicy wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, oprócz wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jeżeli podatnik rozpoczynający działalność, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika (dotyczy podatnika lub co najmniej jednego ze wspólników w przypadku rozpoczynania działalności w formie spółki), - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Ograniczenia opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego – c.d. gdy podatnik podjął wykonywanie czynności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem w formie spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, ale tylko w przypadku, gdy przed wprowadzeniem zmiany działalność opodatkowana była według zasad ogólnych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Ograniczenia opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego – c.d. w przypadku osiągania przychodów ze świadczenia określonych usług, w tym prowadzenia aptek, lombardów, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz innych usług, w przypadku których nie może być stosowany ryczałt ewidencjonowany np. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Wskazane ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu, podnajmu dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze tj. w ich przypadku wskazane ograniczenia nie obowiązują. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach opowiemy trochę na temat opodatkowania na zasadach ogólnych (podatek liniowy, skala podatkowa): plusy i minusy opodatkowania podatkiem liniowym, Plusy i minusy opodatkowania wg skali podatkowej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. 1-go Sierpnia 29 | 02-134 Warszawa |tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google