Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy podatkowe Opodatkowanie dochodów zagranicznych dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy podatkowe Opodatkowanie dochodów zagranicznych dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak."— Zapis prezentacji:

1 Systemy podatkowe Opodatkowanie dochodów zagranicznych dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

2 Podwójne opodatkowanie Dwukrotne obciążenie podatkiem dochodu lub majątku znajdującego się w rękach tej samej osoby bądź wypracowanego przez tę samą firmę

3 Podwójne opodatkowanie dotyczy zazwyczaj podatków dochodowych i majątkowych

4 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - Polska 1) Metoda wyłączenia z progresją 2) Metoda proporcjonalnego odliczenia Jeżeli Polska nie zawarła z danym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia

5 Wyłączenie z progresją Wyłącza się z podstawy opodatkowania w Polsce dochód osiągnięty za granicą. Jednak do ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu (osiągniętego w Polsce) stosuje się stawkę właściwą dla całego dochodu (łącznie z zagranicznym).

6 Wyłączenie z progresją Podatnik ma obowiązek składania zeznania podatkowego w Polsce, jeśli: a) Osiągnie w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej; b) Korzysta z preferencyjnego rozliczenia rocznego (wspólne rozliczenie małżonków lub rozliczenie wspólne z dzieckiem)

7 Wyłączenie z progresją-kraje Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Północną Irlandią oraz Włochami.

8 Odliczenie proporcjonalne Dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

9 Umowy rozliczenia proporcjonalnego z: Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją, Stanami Zjednoczonymi.

10 Brak pośrednictwa płatnika 18% dochodów 20 dnia Obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodów w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. Jeżeli termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania.

11 Ulga abolicyjna Podatnik uzyskujący przychody za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę będącą różnicą między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

12 Przykład 1: Jan Kowalski: Polska: Przychód 20.000zł, praca 8 miesięcy, składki na ubezpieczenie społeczne 2.742zł, ubezpieczenie zdrowotne(7,75%) 1.337,50zł, pobrane zaliczki 1.953zł Niemcy: Przychód 30.000euro, praca 4miesiące (100dni), pobrane zaliczki 5.000euro, dieta 42 euro, kurs przeliczeniowy 1 EUR=3,90PLN

13 Przykład 2: Jan Kowalski: Polska: Przychód 20.000zł, praca 8 miesięcy, składki na ubezpieczenie społeczne 2.742zł, ubezpieczenie zdrowotne(7,75%) 1.337,50zł, pobrane zaliczki 1.953zł Finlandia: Przychód 30.000euro, praca 4miesiące (100dni), pobrane zaliczki 5.000euro, dieta 42 euro, kurs przeliczeniowy 1 EUR=3,90PLN


Pobierz ppt "Systemy podatkowe Opodatkowanie dochodów zagranicznych dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google