Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja nowego produktu "International University": rekomendacje projektu dla podnoszenia jakości kształcenia w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja nowego produktu "International University": rekomendacje projektu dla podnoszenia jakości kształcenia w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja nowego produktu "International University": rekomendacje projektu dla podnoszenia jakości kształcenia w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym Danuta Romaniuk Uniwersytet Warszawski Intl Uni - Erasmus Academic Network - 526646-LLP-1-2012-1-DK-ERASMUS-ENW

2

3 38 uczelni z 27 krajów: Austria: Vienna University of Economics and Business (WU) Bułgaria: Agricultural University Plovdiv Szwajcaria: University of Lausanne Cypr: University of Cyprus Czechy: Charles University in Prague Niemcy: Freie Universität Berlin; University of Freiburg; European University Viadrina Frankfurt (Oder) Dania: Aarhus University; Roskilde University; University of Southern Denmark (SDU) Estonia: Tallinn University (TLU) Hiszpania: Universitat Pompeu Fabra Finlandia: University of Jyväskylä (JYU) Francja: University Montesquieu Bordeaux IV Węgry: University of Szeged

4 38 uczelni z 27 krajów: Irlandia: Waterford Institute of Technology (WIT) Włochy: Sapienza University of Rome (UNIROMA1); University of Trento (UNITN) Litwa: Vytautas Magnus University (VMU) Łotwa: University of Latvia (LU) Holandia: Radboud University Nijmegen (RU); University of Groningen (RUG) Norwegia: Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences Polska: University of Warsaw (UW) Portugalia: University of Minho (UMINHO) Rumunia: Babes Bolyai University (UBB) Szwecja: Stockholm University Słowenia: University of Ljubljana (UL) Turcja: Koc University (KUTR) Tunezja: Virtual University of Tunisia UK: University of Essex (UOE); University of Southampton (SOTON)

5

6 Umiędzynarodowienie uczelni „uczelnia wyższa jako platforma umiędzynarodowionego życia, pracy i nauki” - Intluni Principles

7 Koordynator IntlUni Karen M. Lauridsen University of Aarhus, Dania, Centre for Teaching and Learning

8 Komisja Oceniająca IntlUni Krista Varantola, University of Tampere, Chair Arthur Mettinger, FH Campus Wien Regis Ritz, University of Bordeaux/European University Association, EUA Mari Simola, European Students’ Union, ESU Bernd Wächter, Academic Cooperation Association, ACA

9 Słowo od Komisji Oceniającej IntlUni: Umiędzynarodowienie edukacji nie oznacza tłumaczenia treści i programów na jęz. obcy Przetłumaczony program nie staje się programem umiędzynarodowionym Umiędzynarodowiony program jest wielowymiarowy w podejściach Należy zwłaszcza pamiętać o: Motywacji studentów wielokulturowych Strukturach wsparcia dla studentów w pisemnych i ustnych pracach Konieczności dokładnego zaznajomienia studentów z etycznymi wymiarami pracy Strukturach wsparcia i procedurach działania w sytuacjach potencjalnych konfliktów kulturowych Administracyjnym wsparciu Wartości dodanej programu umiędzynarodowionego dla studentów i programów krajowych Wartości dodanej studiowania na danej uczelni, w danym kraju goszczącym dla studentów międzynarodowych

10 Rekomendacje: trzy poziomy adresatów uczelnie Władze krajowe Organizacje europejskie

11 Rekomendacje IntlUni - ogólnie Powinny być traktowane jako zestaw wskazówek do dostosowania i negocjowania w poszczególnych kontekstach lokalnych Proces: interaktywny, oddolny, by rekomendacje mogły być pożyteczne, stosowalne i szeroko reprezentatywne dla europejskiego środowiska szkolnictwa wyższego.

12 Rekomendacje dla uczelni - skrót 1. Wprowadzić w życie Zasady IntlUni i zapewnić wszystkim studentom włączające środowisko nauki 2. Zapewnić wsparcie dla nauczycieli, pracowników administracji i studentów w zakresie: - włączającej i wspierającej polityki językowej, z jasno określoną pozycją języków wykładowych w stosunku do języka kraju i „lingua franca” uczelni - gwarantować realizację polityki językowej wraz z wsparciem językowym dla wszystkich zaangażowanych - integrować studentów przyjeżdżających i lokalnych - zarządzać różnorodnością w celu uzyskania międzykulturowych efektów kształcenia

13 Rekomendacje dla uczelni - skrót 3. Opracować umiędzynarodowione programy nauczania dla podniesienia zatrudnialności absolwentów 4. Zapewnić warunki dla koniecznego rozwoju zawodowego nauczycieli i programy kształcenia nauczycieli w zakresie kształcenia językowego, pedagogicznego oraz umiejętności i kompetencji podnoszących jakość kształcenia i uczenia się studentów 5. Zapewnić skuteczne i adekwatne testy językowe i procedury kontrolne dla nauczycieli i studentów

14 Fundamentalne założenia IntlUni Inkluzywność (jako motyw przewodni/stan umysłu) Integracja wszystkich studentów i wszystkich pracowników Refleksja nad procesami uczenia się i nauczania Interkulturowa i językowa świadomość Zarządzanie różnorodnością i czerpanie z niej korzyści (podnoszenie jej rangi) Stosowanie wiedzy/uczenia się w różnych kontekstach kulturowych

15 Punkty nacisku IntlUni – w skrócie Wnioski dla uczelni: szkolenia, kursy, trening monitoring, ewaluacja, testy reorganizacja procesów administracyjnych redefinicja programów kształcenia i treści kształcenia wzmocnienie mechanizmów kontroli jakości praca nad jakością całego środowiska edukacyjnego

16 Rekomendacje dla władz krajowych/regionalnych 1. Przeanalizować mechanizmy prawne, czy nie utrudniają uczelniom tworzenia zalecanych merytorycznie programów studiowania w językach krajowych/regionalnych/innych językach, w szczególności szczegółowe wymogi dot. języka wykładowego 2. Tam, gdzie leży to w gestii władz krajowych/regionalnych, oferować konieczne możliwości rozwoju zawodowego i programy kształcenia nauczycieli, które pozwolą wykładowcom wzmacniać kompetencje językowe oraz przedmiotową i pedagogiczną wiedzę, umiejętności i kompetencje, przez co będą w stanie podnosić jakość ich nauczania w wielojęzycznej i wielokulturowej przestrzeni nauczania 3. Opracować system certyfikacji bądź akredytacji nauczycieli akademickich, by gwarantować i koordynować standardy jakości w umiędzynarodowionych programach. 4. Mieć do dyspozycji środki, także finansowe, do wspierania implementacji Zasad Jakości Kształcenia IntlUni w uczelniach regionu/kraju

17 Rekomendacje dla organizacji europejskich Kluczowe organizacje w Procesie Bolońskim:  European University Association (EUA)  European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)  European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)  European Students Union (ESU) Komisja Europejska także może wpierać inicjatywy poprzez mechanizmy finansowania (np. Erasmus+)

18 Rekomendacje dla organizacji europejskich - skrót 1. Promowanie rozwoju metodyki nauczania i uczenia się celem stworzenia włączającej przestrzeni nauki. 2. Wspieranie rozwoju umiędzynarodowionych programów i efektów kształcenia w połączonych projektach. 3. Promowanie kształcenia zawodowego osób odpowiedzialnych za tworzenie programów kształcenia i nauczycieli akademickich oraz tworzenie sieci edukatorów dla wymiany dobrych praktyk. 4. Umożliwienie rozwoju i uznania europejskiego systemu certyfikacji i akredytacji nauczycieli akademickich dla podniesienia jakości także w umiędzynarodowionych programach. 5. Ustanowienie priorytetów działań i nowych inicjatyw wspierających rozwój wielojęzycznej i wielokulturowej przestrzeni edukacyjnej na uczelniach europejskich

19

20 Prezentacja nowego produktu www.intluni.eu Dziękuję za uwagę Danuta Romaniuk d.romaniuk@uw.edu.pl Intl Uni - Erasmus Academic Network - 526646-LLP-1-2012-1-DK-ERASMUS-ENW


Pobierz ppt "Prezentacja nowego produktu "International University": rekomendacje projektu dla podnoszenia jakości kształcenia w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google