Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Partnerski Grundtviga

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Partnerski Grundtviga"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014
Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów

2 Plan spotkania Kilka słów o programie „Uczenie się przez całe życie’
Ogólne informacje o programie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtvig realizowany przez Fundację RoRo w latach

3 Program „Uczenie się przez całe życie”
STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (Lifelong Learning Programme - LLP) ( )

4 Program Grundtvig Mikołaj Fryderyk Seweryn GRUNDTVIG (1783-1882)
Duński duchowny, filozof, pedagog, poeta i pisarz, propagator wartości humanistycznych w edukacji. Twórca koncepcji uczenia się przez całe życie, autor idei uniwersytetu ludowego.

5 Program „Uczenie się przez całe życie”
Czas trwania: styczeń 2007 – grudzień 2013 Kraje uczestniczące w roku 2012: 27 krajów UE - Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo oraz - Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Szwajcaria, Chorwacja

6 Program Grundtvig Wspiera niezawodową edukację dorosłych w szerokim rozumieniu: edukacja formalna (np. nauka w liceum dla dorosłych); edukacja pozaformalna, prowadzona w organizacjach w formie zorganizowanej, np. kursów (realizowana przez np. UTW, domy kultury, biblioteki lub muzea); edukacja nieformalna, prowadzona nie w formie zorganizowanych szkoleń, ale np. w rodzinie, poprzez obserwację i wymianę doświadczeń, uczestniczenie życiu społecznym (realizowana przez np. stowarzyszenia, placówki kultury)

7 Źródła informacji o Programie Grundtvig
Strona internetowa Narodowej Agencji w Polsce: Dokumenty (dostępne ze strony jw.), w tym: „General Call for Proposals” -Zaproszenie do składania wniosków, w tym tzw. „fiszki” „Guide” – Przewodnik – element Zaproszenia do składania wniosków Formularze wniosków i formularze oceny wniosków Broszurki/ulotki/materiały Publikacje dot. programu „Uczenie się przez cale życie” i/lub programu Grundtvig Zrealizowane dotychczas projekty (kompendia, bazy projektów, galeria projektów, przykłady dobrej praktyki

8 Projekt Partnerski Grundtviga a RoRo
Tytuł: „Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń” Czas realizacji: wrzesień 2012 – lipiec 2014 Partnerzy: Słowacja, Turcja, Portugalia, Włochy, Cypr, Polska, Łotwa Cel: opracowanie i przedstawienie metod na zdrowy styl życia wśród dorosłych dobre praktyki wspieranie edukacji dorosłych

9 Etapy realizacji projektu
Opracowanie kwestionariusza dotyczącego zdrowego stylu życia i przebadanie reprezentatywnej grupy w każdym z krajów uczestników projektu Konferencja międzynarodowa nt zdrowego stylu życia w Europie Międzynarodowa konferencja nt zdrowej diety poprzedzona warsztatami kulinarnymi z nauką zdrowego gotowania dla całej rodziny Książeczka z narodowymi (zdrowymi) daniami oraz przepisami, a także poradami nt zdrowego życia Zestaw ćwiczeń dla każdego dorosłego (odpowiednie dla każdej grupy wiekowej) Praktyczny trening z informacją jak efektywnie eliminować stres, problemy fizyczne oraz napięcia psychiczne Międzynarodowa olimpiada sportowa połączona z festiwalem zdrowia Badanie zmian jakie zaszły w życiu dorosłych krajów zaangażowanych i ich ewaluacja (od momentu rozpoczęcia projektu do jego zakończenia)

10 Uczestnicy Osoby dorosłe zainteresowane zdrowym stylem życia i/lub realizujące założenia programu w swoim życiu Osoby zaangażowane w działania Fundacji / współpracujące z Fundacją RoRo Osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym (język roboczy projektu) Osoby gotowe wyjechać w określonym terminie do danego kraju Partnera Osoby wspierające przygotowania i przebieg wizyty partnerów z innych krajów w Polsce

11 Słowacja 2012

12 Słowacja 2012

13 Pytania ?

14 Dziękujemy!


Pobierz ppt "Projekt Partnerski Grundtviga"

Podobne prezentacje


Reklamy Google