Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces Boloński Życie i twórczość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces Boloński Życie i twórczość."— Zapis prezentacji:

1 Proces Boloński Życie i twórczość

2 Źródła Seria Focus. Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/2007. Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach, Warszawa 2008 A. Kraśniewski, Proces Boloński. To już 10 lat, Warszawa 2009.

3 Jak do tego doszło? Proces Boloński to ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie, zapoczątkowane podpisaniem w 1999 roku przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe dokumentu zwanego Deklaracją Bolońską. Ostatecznym celem jest utworzenie do roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area)

4 Jak hartowała się stal…
Celem Procesu Bolońskiego nie jest stworzenie standardów, którym podlegałyby systemy szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach. Tworzenie EOSW oznacza przede wszystkim wypracowywanie zasad współdziałania i wdrażania mechanizmów porównywania rozwiązań funkcjonujących w Europie, z uwzględnieniem zróżnicowania i autonomii poszczególnych państw i uczelni

5 Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy
1998 Deklaracja Sorbońska Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy 1999 Deklaracja Bolońska 29 państwa, w tym Polska 2001 Komunikat Praski 33 państwa 2003 Komunikat Berliński 40 państw 2005 Komunikat z Bergen 45 państw 2007 Komunikat Londyński 46 państw 2009 Konferencja ministrów w Leuven 2010 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego

6 Deklaracja Sorbońska Zwiększenie przejrzystości studiów w skali międzynarodowej i poprawa uznawalności kwalifikacji poprzez stopniowe przybliżanie ich do wspólnej ramowej struktury kwalifikacji i cykli studiów Ułatwianie mobilności studentów i nauczycieli w obszarze europejskim i ich integracja na europejskim rynku pracy Zaprojektowanie wspólnego systemu studiów na poziomie licencjackim oraz powyżej licencjackiego

7 Deklaracja Bolońska Przyjęcie systemu czytelnych i porównywalnych tytułów / stopni Wdrożenie systemu opartego zasadniczo na dwóch głównych cyklach Wprowadzenie systemu punktowego Wspieranie mobilności studentów, nauczycieli i naukowców Promowanie współpracy europejskiej w dziedzinie zapewniania jakości Promowanie wymiaru europejskiego w szkolnictwie wyższym

8 Komunikat Praski Promowanie uczenia się przez całe życie
Zaangażowanie uczelni i studentów Zwiększenie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

9 Komunikat Berliński Rozwijanie mechanizmów zapewniania jakości na poziomie uczelnianym, krajowym i europejskim Rozpoczęcie wdrażania dwustopniowego systemu studiów Uznawanie tytułów/stopni i okresów studiów Opracowanie kompleksowej ramowej struktury kwalifikacji dla EOSW Włączenie poziomu doktoranckiego jako trzeciego cyklu studiów w Procesie Promowanie ściślejszych powiązań między EOSW a Europejskim Obszarem Badań

10 Komunikat Bergeński Wzmocnienie wymiaru społecznego i likwidowanie przeszkód w mobilności Wdrażanie standardów i wskazówek dotyczących zapewniania jakości Wprowadzenie krajowych struktur kwalifikacji Przyznawanie i uznawanie wspólnych tytułów/stopni Tworzenie elastycznych ścieżek kształcenia w szkolnictwie wyższym

11 Jak to działa? Konferencje ministrów publikują dokumenty strategiczne, dotyczące przyszłości PB W okresie między konferencjami PB jest koordynowany przez Grupę Kontynuacji (Bologna Follow-up Group) oraz Radę (Board) Wszystkie działania podlegają szeroko zakrojonym konsultacjom z m.in.: Steering Committee for Higher Education and Research, European University Association, European Associacion of Institutions in Higher Education, European Students’ Union, UNESCO European Centre for Higher Education, European Association for Quality Assurance in Higher Education, Education International Pan-European Structure, Business Europe

12 Studia dwustopniowe Uzyskanie dyplomu bachelor (ukończenie studiów) wymaga zdobycia punktów ECTS Uzyskanie dyplomu master (ukończenie studiów II stopnia) wymaga zdobycia 300 punktów ECTS, licząc od początku studiów I stopnia, z czego co najmniej 60 punktów ECTS musi być uzyskane na poziomie zaawansowanym (graduate level) Jest pożądane, aby poszczególne stopnie studiów były niezależne i otwarte dla kandydatów o różnym profilu dotychczas uzyskanego wykształcenia Promowanie mobilności studenckiej: mobilność pozioma (horizontal mobility) i mobilność pionowa (vertical mobility)


Pobierz ppt "Proces Boloński Życie i twórczość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google