Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Polski z zagranicą 2012/13 – 56 uczelni partnerskich Portugalia, Włochy, Niemcy, Czechy, Słowacja, Finlandia, Norwegia, Litwa, Łotwa, Szwecja,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Polski z zagranicą 2012/13 – 56 uczelni partnerskich Portugalia, Włochy, Niemcy, Czechy, Słowacja, Finlandia, Norwegia, Litwa, Łotwa, Szwecja,"— Zapis prezentacji:

1

2 Współpraca Polski z zagranicą

3 2012/13 – 56 uczelni partnerskich Portugalia, Włochy, Niemcy, Czechy, Słowacja, Finlandia, Norwegia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Dania, Hiszpania, Wlk. Brytania, Grecja, Turcja, Cypr, Bułgaria, Austria, Chorwacja, Słowenia

4 Studenci ponad 20 kierunków mają możliwość odbycia części studiów za granicą biologia, fizyka, matematyka,zarządzanie,ekonomia,administracja,politologia, edukacja muzyczna, sztuki piękne, historia,dziennikarstwo pedagogika,informatyka,logistyka,filologia, filologia polska, położnictwo,pielęgniarstwo,fizjoterapia, zdrowie publiczne, praca socjalna, chemia, ochrona środowiska

5 Uczelnie, z którymi UJK ma podpisane umowy na rok akademicki 2013/14 dla kierunku Pedagogika i Praca Socjalna

6 AUSTRIA Padagigische Hochschule Karoten/Viktor Frankl Hochschule CZECHY Univerrzita Palackeho w Olomoucu CZECHY Uniwersytet Karola w Pradze CZECHY Uniwersytet w Ostrawie

7 DANIA Odense Seminarium FINLANDIA Tempere University of Applied Sciences TURCJA Mersin University SŁOWACJA Matej Bel Uniwersytet w Banskiej Bystrzycy WIELKA BRYTANIA University Winchester

8 NIEMCY Evangelische Fachhochschule Darmstadt NIEMCY Katholische Fachhochschule Freiburg NIEMCY Uniwersytet w Koln

9

10 Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

11 Erasmus w liczbach

12 Od roku akademickiego 2004/2005 wyjechało już 275 studentów i 155 wykładowców

13 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus: Wyjazdy studentów: w roku akademickim 2006/07- 21 os. w 2007/08- 24 os. 2008/09- 21 os. (w tym wyjazd na praktykę: 3 os.) 2009/10- 31 os. (w tym wyjazdy na praktykę : 3 os.) 2010/11- 45 os. (w tym wyjazdy na praktykę : 10 os.) 2011/12 - 51 os. (w tym wyjazdy na praktykę : 6 os.) 2012/13 – 68 os. (w tym wyjazdy na praktykę: 11 os.)

14 - studenci - nauczyciele akademiccy -pracownicy, którzy nie pracują jako nauczyciele akademiccy Adresatami programu LLP- Erasmus są: - studenci - nauczyciele akademiccy -pracownicy, którzy nie pracują jako nauczyciele akademiccy

15 Erasmus dla studentów obejmuje: -studia -praktykę

16 Kryteria kwalifikacji: -średnia ocen -znajomość języka obcego -motywacja

17 Zasady wyjazdu: - wyjazdy tylko do uczelni posiadających Kartę Erasmusa, z którymi podpisano umowy na wymianę studentów - studenci zarejestrowani na studiach I, II, III stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne - studenci co najmniej II roku studiów - okres studiowania od 3 miesięcy do jednego roku (w tym samym roku akademickim)

18 -uczelnia przyjmująca nie pobiera czesnego - student otrzymuje stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą - wyjazd nie wydłuża czasu studiów (uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej) - student wyjeżdżający nie powinien tracić praw studenta w Polsce (kontynuacja wypłat stypendiów krajowych) - student powinien być traktowany przez uczelnię przyjmującą na zasadach obowiązujących studentów lokalnych

19 Praktyki można odbyć w miejscach takich jak: -przedsiębiorstwa, -placówki naukowo-badawcze, -organizacje non-profit, -inne instytucje (muzea, biblioteki, szpitale itp.) Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą

20 Praktyki trwają od 3 miesięcy do roku (w tym samym roku akademickim). Aby wyjechać na praktyki ważna jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka albo języka, który wymagany jest w instytucji przyjmującej oraz aktywność na uczelni (uczestnictwo np. w kołach naukowych), motywacja itp.

21 Instytucja przyjmująca może ale nie musi wypłacać wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą.

22 Student może podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, zrealizować: Jednokrotny wyjazd na studia (SMS) Jednokrotny wyjazd na praktykę (SMP) Jednokrotny wyjazd do uczelni partnerskiej w ramach realizowanych studiów w programie Erasmus Mundus Łączna długość pobytów SMS, SMP oraz w Programie Erasmus Mundus nie może przekroczyć 24 miesięcy.

23 Jak ubiegać się o wyjazd: studia złożenie dokumentów w odpowiedzi na ogłoszony nabór (CV, wniosek dla kandydatów, ksero certyfikatu z jęz. obcego) praktyka formularz deklaracji wyjazdu, Training Programme, ksero certyfikatu z jęz. obcego Dokumenty należy składać do Koordynatora Instytutowego

24 Złożenie wymaganych dokumentów (wniosku, CV, kserokopii certyfikatu językowego) do Koordynatora w terminie do dnia 5 kwietnia 2013r.

25 Koordynatorzy dostarczają dokumenty studentów do Rektoratu do 8 kwietnia 2013r.

26 Koordynator Wydziałowy – Pani dr Małgorzata Kwaśniewska Koordynator Instytutowy – Pani dr Małgorzata Stawiak-Ossosińska

27 Kolejnym etapem jest egzamin z języka obcego (osoby posiadające certyfikat na poziomie B2 oraz osoby studiujące filologie obce są zwolnione z egzaminu)

28 Certyfikaty, które zwalniają z egzaminu: · Język angielski, Język francuski, Język niemiecki: egzamin od poziomu TELC B2 lub Uczelniany Egzamin Certyfikacyjny od poziomu B2, od poziomu FCE, od poziomu Zertifikat Deutsch

29 Egzamin językowy w Studium Języków Obcych (w przypadku studentów, którzy nie posiadają certyfikatu językowego) pomiędzy 18- 22 kwietnia 2013r.– (o dokładnym terminie egzaminu studenci zostaną poinformowani indywidualnie).

30 Wybór kandydatów przez Komisję Kwalifikacyjną 29 kwietnia 2013r. O wynikach naboru studenci zostaną poinformowani indywidualnie (praktykuje się, że informacja o wynikach naboru przesyłana jest na adres e-mail studenta w przeciągu kilku dni po posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej).

31 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję: - Przygotowanie Learning Agreement z Instytutowym Koordynatorem - Kontakt z uczelnią partnerską - Podpisanie umowy o grant - Pozostałe formalności

32 Bieżące informacje o Programie i możliwościach uczestniczenia w nim zamieszczane są na stronie internetowej uczelni www.ujk.edu.pl, zakładka LLP- Erasmus. www.ujk.edu.pl

33 Kontakt: Anna Śledzik Biuro Współpracy z Zagranicą ul. Żeromskiego 5 Tel. (41) 349 72 32 e-mail: anna.sledzik@ujk.edu.pl erasmus@ujk.kielce.pl anna.sledzik@ujk.edu.pl


Pobierz ppt "Współpraca Polski z zagranicą 2012/13 – 56 uczelni partnerskich Portugalia, Włochy, Niemcy, Czechy, Słowacja, Finlandia, Norwegia, Litwa, Łotwa, Szwecja,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google