Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa – strategia internacjonalizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa – strategia internacjonalizacji."— Zapis prezentacji:

1 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa – strategia internacjonalizacji

2 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Erasmus University Charter Sine qua non dla uczestniczenia w Sine qua non dla uczestniczenia w –programach mobilności studentów, nauczycieli akademickich, administracji –programach wielostronnych –sieciach –działaniach towarzyszących Programu Uczenie Się Przez Całe Życie 2007 - 2013

3 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Karta Uczelni Erasmusowej Wyznacza fundamentalne zasady Wyznacza fundamentalne zasady Minimalne wymagania Minimalne wymagania uczestnictwa w projektach w ramach Programu Uczenie się przez całe życie

4 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Karta Uczelni Erasmusowej Karta Standardowa E1 Karta Standardowa E1 Karta Rozszerzona E2 – tylko praktyki Karta Rozszerzona E2 – tylko praktyki Karta Rozszerzona E3 – mobilność akademicka i praktyki Karta Rozszerzona E3 – mobilność akademicka i praktyki

5 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Karta Rozszerzona E3 Pozwala na – –mobilność akademicką – –praktyki Wymaga – –uznania wszystkich fundamentalnych zasad Erasmusa (część B wniosku) – –udzielenia odpowiedzi dot. organizacji mobilności (C) – –sformułowania Deklaracji Polityki Uczelni Erasmusa (D)

6 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Wniosek – część B Fundamentalne zasady Fundamentalne zasady –deklaracja uznania zasad –należy zaznaczyć wszystkie elementy –podać należyte uzasadnienie niemożności uznania którejś z zasad

7 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Fundamentalne zasady 1. Podpisanie umów z uczelniami partnerskimi 2. Niepobieranie opłat od studentów przyjeżdżających 3. Pełne uznanie osiągnięć studentów mobilnych 4. Najwyższa jakość mobilności akademickiej i praktyk 5. Informacja o programach aktualna, rzetelna i dostępna (ECTS) 6. Równe traktowanie studentów przyjeżdżających i własnych 7. Integracja studentów przyjeżdżających zapewniona 8. Terminowe zapewnienie potwierdzenia zaliczeń i innych informacji dla studentów i ich uczelni 9. Zapewnione wsparcie i uznanie dla dydaktyki w ramach Erasmusa 10. Promowanie i upowszechnienie działań w ramach Erasmusa 11. EUC i EPS opublikowane i dostępne dla studentów 12. Przeciwdziałanie dyskryminacji zgodnie z LLP

8 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Wniosek – część C Organizacja mobilności Organizacja mobilności –długofalowy plan –strategiczna perspektywa organizacji mobilności –na cały okres ważności Karty – do roku 2013/14

9 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Organizacja mobilności 1. Uznawanie osiągnięć ECTS ECTS 2. Suplement do dyplomu 3. Wsparcie mobilności nauczycieli akademickich finansowe finansowe organizacyjne i praktyczne organizacyjne i praktyczne uwzględnienie w awansowaniu uwzględnienie w awansowaniu 4. Wsparcie dla studentów i nauczycieli niepełnosprawnych

10 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Wniosek – część D Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa –publikowana na www uczelni –strategia współpracy europejskiej dotyczącej wszystkich działań w ramach komponentu Eramus programu Uczenie się przez całe życie mobilności mobilności projektów wielostronnych projektów wielostronnych sieci sieci działań towarzyszących działań towarzyszących

11 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa I. Jaka jest strategia, cele i priorytety? Jakie działania wdrożono celem upowszechnienia Karty i Polityki uczelni Erasmusa? Jakie działania wdrożono by przeciwdziałać dyskryminacji (integracja, spójność społeczna, zwalczanie ksenofobii i rasizmu)?

12 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa - 2 II. Jakie działania wdrożono aby zapewnić najwyższą jakość mobilności akademickiej? –uznawanie osiagnięć –system punktów zaliczeniowych –informacja dot. programu studiów –informacja i poradnictwo dla studentów mobilnych –integracja i tutoring dla studentów przyjeżdżających –obsługa studentów (zakwaterowanie) –przygotowanie językowe –wsparcie i uznanie mobilności nauczycieli akademickich

13 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa III. Jakie działania wdrożono aby zapewnić najwyższą jakość praktyk studenckich? –przygotowanie i wdrożenie programu pracy i organizacja praktyki (umowa trójstronna) –praktyczne uzgodnienia –monitoring i ewaluacja praktyki (efekty) –uznawanie praktyk

14 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński EPS a internacjonalizacja EPS jako element szerszej strategii EPS jako element szerszej strategii Uzasadnienie pragmatyczne – by uczestniczyć w LLP Uzasadnienie pragmatyczne – by uczestniczyć w LLP Pytanie: jak się wpisuje w strategię internacjonalizacji Pytanie: jak się wpisuje w strategię internacjonalizacji –dopasowanie do celu –profil instytucji –kontekst krajowy i regionalny

15 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński EPS a strategia internacjonalizacji internationalisation is the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of higher education Knight 2004 internationalisation is the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of higher education Knight 2004

16 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Internacjonalizacja Nic nowego, w zasadzie Nic nowego, w zasadzie Tradycyjnie Tradycyjnie –związana ze studiami zagranicą –indywidualna działalność (nauczycieli, naukowców) –dotyczy niewielkiej liczby studentów –obsługiwana przez wyspecjalizowaną jednostkę –nieistotna dla głównego nurtu działalności uczelni

17 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Internacjonalizacja Mobilność Mobilność Uznawanie Uznawanie Transfer wiedzy Transfer wiedzy Dydaktyka i badania Dydaktyka i badania Postawy Postawy Systemy krajowe Systemy krajowe Reforma Reforma

18 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Internacjonalizacja Zarządzanie uczelnią Zarządzanie uczelnią Uznawanie dyplomów i kwalifikacji Uznawanie dyplomów i kwalifikacji Zapewnienie zatrudnialności Zapewnienie zatrudnialności Kształcenie interkulturowe i wielojęzykowe Kształcenie interkulturowe i wielojęzykowe

19 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Nadrzędny cel strategiczny Osiągnięcie doskonałości w wymiarze międzynarodowym Osiągnięcie doskonałości w wymiarze międzynarodowym –wpływ takich czynników jak Strategia Lizbońska Strategia Lizbońska Proces Boloński Proces Boloński (społeczeństwo wiedzy, innowacje, ICT, kapitał ludzki, wzrost gospodarczy, konkurencyjność, społeczeństwo obywatelskie…) –jakość (przejrzystość i porównywalność i odpowiedzialność)

20 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Internacjonalizacja Związana z działaniami w domu Związana z działaniami w domu –Programy kształcenia, zajęcia po angielsku, kształcenie językowe i międzykulturowe, kadra zagraniczna, przygotowanie administracji, uznawanie dyplomów Związana z działaniami zagranicą Związana z działaniami zagranicą –Strategiczni partnerzy, rekrutacja zagranicznych studentów, mobilność, wspólne programy i dyplomy, publikacje, QA, wspólne projekty,

21 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Internacjonalizacja Analiza SWOT Analiza SWOT Określenie profilu i pozycji Uczelni uwzględniając Określenie profilu i pozycji Uczelni uwzględniając –innych graczy na rynku edukacyjnym krajowym, EHEA –misję –aspiracje –strukturę organizacyjną uczelni –potencjał –fundusze –politykę krajową (regulacje krajowe)

22 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Wdrażanie strategii Wizja odzwierciedlająca kulturę instytucji oraz rolę internacjonalizacji w realizacji celów Wizja odzwierciedlająca kulturę instytucji oraz rolę internacjonalizacji w realizacji celów Wyznaczenie strategicznych priorytetów (celów) Wyznaczenie strategicznych priorytetów (celów) Określenie wskaźników Określenie wskaźników –odpowiedzialni –terminy –koszt –ocena ryzyka

23 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Internacjonalizacja Jest kluczowym czynnikiem i wyzwaniem kształtującym instytucje szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie; jest motorem zmian, czego dowodem są Nowe sieci i konsorcja międzynarodowe Nowe sieci i konsorcja międzynarodowe Rosnąca liczba mobilnych studentów i nauczycieli i naukowców Rosnąca liczba mobilnych studentów i nauczycieli i naukowców Wzrost liczby kursów, programów, które dotycząc tematyki porównawczej i międzynarodowej Wzrost liczby kursów, programów, które dotycząc tematyki porównawczej i międzynarodowej Rosnąca liczba wspólnych programów kształcenia Rosnąca liczba wspólnych programów kształcenia Wspólne dyplomy Wspólne dyplomy Rekrutacja studentów zagranicznych Rekrutacja studentów zagranicznych Kształcenie ponadgraniczne Kształcenie ponadgraniczne Krajowe, regionalne, międzynarodowe instytucje zajmujące się kształceniem Krajowe, regionalne, międzynarodowe instytucje zajmujące się kształceniem

24 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Wskaźniki Liczba studentów studiujących zagranicą w danym roku Liczba studentów studiujących zagranicą w danym roku Liczba podpisanych umów partnerskich Liczba podpisanych umów partnerskich Liczba funkcjonujących partnerstw Liczba funkcjonujących partnerstw Procent studentów zagranicznych Procent studentów zagranicznych Procent kadry międzynarodowej Procent kadry międzynarodowej Liczba wspólnych programów Liczba wspólnych programów Liczba wspólnie nadanych dyplomów Liczba wspólnie nadanych dyplomów Liczba zaproszeń wystosowanych do kadry do podjęcia współpracy lub wygłoszenia wykładów Liczba zaproszeń wystosowanych do kadry do podjęcia współpracy lub wygłoszenia wykładów Pozycja w rankingach międzynarodowych Pozycja w rankingach międzynarodowych

25 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Internacjonalizacja Niezbędne Zrozumienie i wsparcie najwyższych władz uczelni Zrozumienie i wsparcie najwyższych władz uczelni Zapewnienie odpowiednich środków Zapewnienie odpowiednich środków Zakorzenienie procesu w normalnych działaniach uczelni Zakorzenienie procesu w normalnych działaniach uczelni Zapewnienie przejrzystości Zapewnienie przejrzystości Zapewnienie jakości i doskonalenie Zapewnienie jakości i doskonalenie Top-down i bottom-up Top-down i bottom-up Upełnomocnienie i uczynienie odpowiedzialnymi wszystkich Upełnomocnienie i uczynienie odpowiedzialnymi wszystkich

26 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa – strategia internacjonalizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google