Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-zwolnienia Zmiany wchodzące od 01.01.2016 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-zwolnienia Zmiany wchodzące od 01.01.2016 roku."— Zapis prezentacji:

1 e-zwolnienia Zmiany wchodzące od 01.01.2016 roku

2 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1066) wprowadza brzmienie Art.55: „Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.” Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie w formie elektronicznej (e-ZLA) albo wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA). Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

3 Na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób ciąży obowiązek utworzenia profilu zaufanego PUE do końca 2015 roku. Na PUE będzie wydzielone specjalne miejsce, w którym będą widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca będzie mógł drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.

4 Założenie zaufanego profilu ZUS PEU Etap przygotowawczy:  Wytypowanie przez Dyrektora placówki, co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za odbiór zwolnień z zaufanego profilu ZUS PUE do dnia 28.10.2015 oraz przekazanie tej informacji do DBFO – Targówek m. st. Warszawy do Działu Płac.  Wypełnienie druku ZUS PEL – pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Druk zostanie przygotowany przez pracownika DBFO – Targówek m. st. Warszawy.  Przekazanie wypełnionych druków ZUS PEL do placówek w celu podpisania przez Dyrektora lub podpis na miejscu w DBFO najpóźniej do 03.11.2015 roku. (załącznikiem do druku ZUS PEL jest xero pełnomocnictwa dyrektora oraz oryginał do wglądu)

5 Założenie zaufanego profilu ZUS PEU Etap wdrożenia:  Obowiązkowe osobiste przybycie upoważnionego pracownika placówki do DBFO - Targówek m. st. Warszawy w wyznaczonym terminie. Pracownik musi mieć ze sobą dowód osobisty, prywatny adres mailowy lub telefon komórkowy w celu uwierzytelnienia hasła.  Założenie indywidualnego profilu zaufanego dla wyznaczonego pracownika przez pracownika ZUS.  Uwierzytelnienie profilu zaufanego na ZUS PUE przez pracownika ZUS.  Udostępnienie profilu płatnika dla osób upoważnionych za pomocą którego od dnia 1 stycznia 2016 roku będą przekazywane zwolnienia lekarskie e-ZLA.  Wykonanie próby logowania najpóźniej do 15.11.2015 roku.

6 W celu założenia profilu zaufanego oraz dostępu do płatnika na ZUS PUE dla wszystkich placówek oświatowych dzielnicy Targówek do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Targówek m. st. Warszawy w dniach 05-06 listopada 2015 roku zostanie oddelegowany pracownik ZUS, którego wizyta umożliwi załatwienie formalności jednego dnia i w jednym miejscu. Prosimy o przybycie upoważnionych przez Państwa osób.

7 Dziękujemy za uwagę Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl


Pobierz ppt "E-zwolnienia Zmiany wchodzące od 01.01.2016 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google