Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-Deklaracje2 Zeznanie PIT-37 za rok 2008 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Ministerstwo Finansów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-Deklaracje2 Zeznanie PIT-37 za rok 2008 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Ministerstwo Finansów."— Zapis prezentacji:

1 e-Deklaracje2 Zeznanie PIT-37 za rok 2008 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Ministerstwo Finansów

2 Idea Ograniczenie formalności, jakich musi dopełnić podatnik. Ułatwienie składania zeznania podatkowego oraz oszczędność czasu podatnika związanego z osobistym złożeniem zeznania Oszczędność kosztów związanych z przesłaniem zeznania pocztą Upowszechnienie elektronicznego kanału komunikacji podatników z administracją podatkową – usunięcie bariery związanej z koniecznością zakupienia podpisu kwalifikowanego Poprawa jakości oraz zmniejszenie kosztów usług świadczonych przez administrację skarbową

3 Dlakogo? Dla kogo? Dla podatników składających zeznania roczne PIT-37 wraz z załącznikami PIT/O, PIT/D, PIT-2K – w tym małżonków Pełnomocnicy nie będący małżonkami składają zeznanie roczne PIT-37 opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

4 Zeznanie PIT-37 małżonków W przypadku zeznania wspólnego małżonek musi upoważnić podatnika do podpisania zeznania W tym celu małżonek powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego w formie papierowej dokument ustanowienia pełnomocnictwa na formularzu UPL-1

5 Formularz na ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa ( UPL-1 i OPL-1) będzie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów i e-Deklaracji

6 Skąd pobrać formularz interaktywny zeznania PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu ? Interaktywny formularz zeznania podatkowego PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu znajduje się na stronie:www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce Formularze

7 Ułatwienia podczaswypełniania formularza zeznania PIT-37 Ułatwienia podczas wypełniania formularza zeznania PIT-37 Aby wyeliminować jak największą liczbę błędów, jakie można popełnić podczas wypełniania zeznania podatkowego, przygotowano szereg mechanizmów ułatwiających wprowadzenie danych do formularza, m.in.: Pola obowiązkowe zaznaczono czerwoną ramką Sprawdzana jest poprawność wprowadzanych danych i wartości np.: formaty pól, wartości przysługujących limitów odliczeń, wypełnienie pól obowiązkowych i inne Pola wyliczane na podstawie wprowadzonych wartości są automatycznie uzupełniane Pola obowiązkowe opisane są chmurką z objaśnieniem

8 Wymagania niezbędne do składania zeznania za pomocą interaktywnego formularza PIT-37 Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP lub Vista) i skonfigurowanym dostępem do Internetu Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w wersji 8.0 lub wyższej (może być wersja polska lub angielska) - wersja do pobrania na stronie www: http://www.adobe.com/pl lub http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Pobrana ze strony e-Deklaracji wtyczka do programu Adobe Reader, zainstalowana w systemie Pobrane ze strony e-Deklaracji formularze interaktywne PIT- 37 oraz UPO

9 Czynności do wykonania 1.Uruchomienie programu Adobe Reader i wczytanie wzoru interaktywnego formularza PIT-37 2.Wypełnienie formularza danymi 3.Wybranie rodzaju podpisu 4.Wprowadzenie danych autoryzujących 5.Wysłanie zeznania podatkowego PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu do systemu e-Deklaracje 6.Zapisanie wypełnionego formularza PIT-37 z numerem referencyjnym na dysku lokalnym komputera 6.Odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)

10 Uruchomienie programu Adobe Reader i wczytanie wzoru interaktywnego formularza PIT-37 Uruchomienie programu Adobe Reader i wczytanie wzoru interaktywnego formularza PIT-37

11 Wypełnienie formularza danymi Pola obowiązkowe

12 Wypełnienie formularza danymi Sprawdzanie poprawności rachunkowej

13 Wybranie rodzaju podpisu Kreator wyboru podpisu

14 Dane autoryzujące do podpisania zeznania PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu

15 Dane autoryzujące c.d.

16 Ekranpowitalny kreatora podpisywania i wysyłania zeznania PIT-37 Ekran powitalny kreatora podpisywania i wysyłania zeznania PIT-37

17 Prezentacja dokumentu XML zawierającego dane do podpisu

18 Prezentacja podpisanego oraz zakodowanego dokumentu XML przed wysłaniem go do systemu e-Deklaracje

19 Odpowiedź systemu e-Deklaracje po wysłaniu dokumentu

20 Możliwość zapisania numeru referencyjnego dokumentu

21 Zakończenie pracy kreatora

22 Numer referencyjny przeniesiony do formularza PIT-37 Numer referencyjny dokumentu

23 Niezgodność danych autoryzujących Niezgodność któregokolwiek elementu danych autoryzujących z danymi w systemie centralnym Ministerstwa Finansów spowoduje odrzucenie zeznania. Podatnik otrzyma komunikat: 412 – Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych

24 Możliwość zapisania wypełnionego formularza na dysku komputera

25 Pobranie UPO w ramach formularza PIT-37 Po wybraniu opcji Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostanie pobrany ze strony e-Deklaracji i wyświetlony formularz interaktywny UPO

26 Automatycznepobranie numeru referencyjnego dokumentu z formularza PIT-37 Automatyczne pobranie numeru referencyjnego dokumentu z formularza PIT-37 Wybranie opcji Pobierz UPO

27 Pobrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru Wybranie opcji Wyświetl UPO

28 Wyświetlenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru

29 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Finansów


Pobierz ppt "E-Deklaracje2 Zeznanie PIT-37 za rok 2008 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Ministerstwo Finansów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google