Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W TORUNIU Refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W TORUNIU Refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników."— Zapis prezentacji:

1 KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W TORUNIU Refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników

2 Warunki uzyskania pomocy PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ JEŚLI…

3 Warunki uzyskania pomocy -zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 99,poz.1001) -pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy, spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu Pracy -złożył w CEiPM wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej ( przed podpisaniem umowy z młodocianym )

4 Zawarcie umowy o refundację W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca składa w CEiPM w okresie od 1 stycznia do 15 listopada: W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca składa w CEiPM w okresie od 1 stycznia do 15 listopada: -wniosek o zawarcie umowy o refundację -dokumenty potwierdzające kwalifikacje instruktora praktycznej zawodu -oświadczenie o nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych -formularz o pomocy publicznej innej niż de minimis -w przypadku pracodawcy będącym dużym przedsiębiorcą dodatkowo dokument określony § 3 ust.10 rozporządzenia MPiPS

5 Umowy do 30 listopada Ważne! - kopie umów o pracę z pracownikami młodocianymi zawarte na czas nieokreślony - świadectwo pracy młodocianego jeśli zaliczono mu okres nauki u innego pracodawcy

6 Wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć nie więcej niż 3 młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych nie więcej niż 3 młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników nie będących młodocianymi młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników nie będących młodocianymi

7 Kopie dokumentów WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM! (dokument musi zawierać stwierdzenie poświadczam za zgodność z oryginałem, podpis pracodawcy i datę ) WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM! (dokument musi zawierać stwierdzenie poświadczam za zgodność z oryginałem, podpis pracodawcy i datę )

8 Negatyw Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w stosunku do tego młodocianego. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w stosunku do tego młodocianego.

9 Wypłata refundacji Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty: Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty: wniosek o dokonanie refundacji wniosek o dokonanie refundacji rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników, rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników, kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek 51 ) kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek 51 ) kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA ) kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA ) informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki !!! Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki !!!

10 Wysokość wynagrodzenia Procent refundowanego Pracodawcy wynagrodzenia odpowiednio do roku nauki wynosi: Procent refundowanego Pracodawcy wynagrodzenia odpowiednio do roku nauki wynosi: –w pierwszym roku nauki – 4% –w drugim roku nauki – 5% –w trzecim roku nauki – 6% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy procent refundowanego wynagrodzenia zawsze wynosi 4% bez względu na okres zawarcia umowy o pracę. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy procent refundowanego wynagrodzenia zawsze wynosi 4% bez względu na okres zawarcia umowy o pracę.

11 Wynagrodzenie młodocianych W okresie od 1.IX. do 31.XII 2008 r. wynagrodzenie wynosi: -1 rok nauki oraz cały okres przyuczenia- nie mniej niż 4% - 118,05 zł -2 rok nauki – nie mniej niż 5%- 147, 57 zł -3 rok nauki – nie mniej niż 6 %- 177, 08 zł Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. W sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz.278 z późn. zm.)


Pobierz ppt "KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W TORUNIU Refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google