Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zbigniew Derdziuk Tarnów, 26.04.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zbigniew Derdziuk Tarnów, 26.04.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zbigniew Derdziuk Tarnów, 26.04.2013 r.

2 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Elektronicznej Administracji i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Platforma Usług Elektronicznych KORZYŚCI: Zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych Klientom w formie elektronicznej, dystrybuowanych różnymi kanałami Ograniczenie konieczności osobistych wizyt w ZUS Dostosowanie organizacji Zakładu do usług świadczonych Klientom Główne zadania objęte projektem PUE to: Nowy Portal Informacyjny (NPI) System Kierowania Ruchem (SKR) Centrum Informacji Telefonicznej (CIT) Samoobsługowe Urządzenia Informacyjne, tzw. urzędomaty UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

3 3 PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH Nowy Portal Informacyjny dostęp 24/7 do konta ubezpieczonego dostęp 24/7 do danych płatnika dostęp 24/7 do konta emeryta przesyłanie dokumentów do ZUS zarezerwowanie wizyty w oddziale ZUS usługi transakcyjne – dedykowane małym płatnikom (analogicznie jak program Płatnik) metoda uwierzytelniania użytkowników m.in. w oparciu o profil zaufany ePUAP

4 4

5 Kartoteka płatnika Rejestr ubezpieczonych Kreatory wspomagające tworzenie dokumentów Obsługa płatnika Obsługa ubezpieczonego Obsługa członka rodziny Obsługa rozliczenia Dokumenty Dokumenty wg statusu Tworzenie nowego dokumentu PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH 5

6 6

7 7 Samoobsługowe Urządzenia Informacyjne Urzędomaty umożliwiają: złożenie w formie papierowej dokumentów ubezpieczeniowych, wniosków i pism oraz otrzymanie potwierdzenia ich złożenia (skany złożonych dokumentów przekazywane są automatycznie na specjalną skrzynkę mailową w TJO ZUS w celu ich dalszej obsługi) korzystanie z serwisów internetowych Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do Nowego Portalu Informacyjnego (NPI) i jego funkcjonalności kontakt z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8 8 Centrum Obsługi Telefonicznej scentralizowanie usług telefonicznych zwiększenie kompleksowości usług telefonicznych oraz podniesienie ich jakości świadczenie usług dla różnych grup klientów Zakładu: płatników ubezpieczonych emerytów i rencistów zasiłkobiorców lekarzy zintegrowanie systemu informatycznego COT z pozostałymi systemami w ramach PUE – Nowym Portalem Informacyjnym (NPI) i Systemem Kierowania Ruchem (SKR) PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

9 9 PRACOWNIK ZUS WYRĘCZA PRZEDSIĘBIORCĘ Mali przedsiębiorcy nie mają już obowiązku składania co miesiąc papierowych dokumentów rozliczeniowych Rozliczenia w systemie komputerowym dokonuje pracownik ZUS Elektroniczny dokument rozliczeniowy powstaje w oparciu o istniejące w systemie informacje składane przez płatnika w latach ubiegłych Warunek: Brak zmiany podstawy wymiaru opłacanych składek Warunek: UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

10 10 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK - od ręki czyli na rękę przedsiębiorcom zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wydawane jest płatnikom składek od ręki na Salach Obsługi Klientów zaświadczenie - na wniosek płatnika składek - może być wydane w postaci dokumentu elektronicznego w formie pliku.xml. Zaświadczenie będzie wówczas opatrzone podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania poświadczanie wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek: uruchomiono on-line bezpłatną usługę pod adresem https://ssl.zus.pl/zn umożliwiającą potwierdzenie autentyczności wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanych po 3 kwietnia 2009 r. Usługa potwierdza fakt wydania przez ZUS zaświadczenia albo informację o braku wydania takiego zaświadczenia

11 11 STANDARDY UDZIELANIA ULG I UMORZEŃ Pełna informacja o przysługujących uprawnieniach na każdym etapie prowadzenia sprawy Standardy udzielania ulg i umarzania Jednolitość postępowania Termin rozpatrzenia Możliwość udzielenia pomocy Jednolite standardy postępowania- bez względu gdzie rozpatrywany jest wniosek (w którym TJO) tryb i sposób rozpatrywania sprawy jest ten sam, m.in. w zakresie gromadzenia dokumentacji, analizy sprawy Rozpatrzenie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku Możliwość skorzystania z pomocy Zakładu w spłacie należności jest taka sama dla każdego płatnika, a jej zakres jest ustalany w ramach przepisów prawa Informacja UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

12 12 KALKULATOR ODSETKOWY DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Możliwość samodzielnego obliczenia kwoty odsetek za zwłokę na wskazany dzień, od należnych do zapłaty składek (odrębnie na dany fundusz) za okres po 1 stycznia 1999 r. UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

13 13 Usprawnienie obsługi kluczowych klientów (klienci ważni dla danego regionu, zgłaszający do ubezpieczeń dużą liczbę osób) Obsługę zapewnią wyznaczeni specjalni konsultanci ZUS wprowadzi do portfela obsługiwanych klientów grupę Strategiczny Klient (VIP) UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW STRATEGICZNY KLIENT

14 Dziękuję za uwagę www.zus.pl 14


Pobierz ppt "UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zbigniew Derdziuk Tarnów, 26.04.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google