Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH nowe możliwości komunikacji z ZUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH nowe możliwości komunikacji z ZUS."— Zapis prezentacji:

1 PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH nowe możliwości komunikacji z ZUS

2 2 Platforma Usług Elektronicznych ZUS 2 PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE): zestaw usług elektronicznych dla klientów ZUS.  Cel PUE: poszerzenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dla obywateli oraz przedsiębiorców  PUE umożliwia: dostęp do danych zapisanych na koncie w ZUS oraz załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym bez konieczności wizyty w jednostce ZUS, za pośrednictwem dwóch kanałów komunikacji - Internetu i telefonu.

3 3 Platforma Usług Elektronicznych ZUS 3 Platforma Usług Elektronicznych to:  Portal PUE – zapewnia dostęp do danych zapisanych na koncie w ZUS, umożliwia m.in. składanie wniosków i dokumentów oraz zadawanie pytań przez Internet oraz rezerwację wizyty w wybranej jednostce ZUS.  System Kierowania Ruchem Klientów (SKR) w jednostkach terenowych ZUS – udostępnia funkcjonalność zarządzania ruchem klientów, umożliwia klientom zaplanowanie terminu, godziny oraz tematu spotkania z ekspertem w wybranej jednostce ZUS.  Samoobsługowe Urządzenia Informacyjne (SUI) – tzw. urzędomaty, czyli infrastruktura ułatwiająca klientom dostęp do PUE (umożliwiająca m.in. dostęp do usług internetowych).  Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – umożliwia dostęp do spersonalizowanych usług za pośrednictwem telefonu.

4 4 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Portal PUE 4 Portal PUE oferuje usługi: ogólnodostępne (bez danych szczegółowych klienta):  „Wirtualny Doradca” - awatar, który po wpisaniu pytania przez użytkownika udziela na nie odpowiedzi w czasie rzeczywistym,  „Wirtualny Inspektorat” - prezentacja organizacji bezpośredniej obsługi w placówkach ZUS  „Zadaj pytanie ZUS” – możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi za pomocą e-mail – w sprawach ogólnych,  Czat z konsultantem COT („Czat”) – prowadzenie rozmowy on-line oraz zadawanie mailowe pytań ogólnych,  Skype („Skype COT”). dedykowane klientom uwierzytelnionym (spersonalizowane):  dostęp do danych zgromadzonych na indywidualnych kontach w ZUS,  usługi wymagające potwierdzenia podpisem elektronicznym - pozwalające np. na przesłanie do ZUS różnych typów wniosków,  aplikacja ePłatnik.

5 5 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Portal PUE 5 Aby korzystać z usług spersonalizowanych PUE, trzeba posiadać konto. Założenie konta na PUE możliwe jest na trzy sposoby:  wypełnienie wniosku na portalu pue.zus.pl oraz potwierdzenie tożsamości w placówce ZUS w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku,  za pomocą profilu zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),  za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

6 6 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Portal PUE Po założeniu konta i potwierdzeniu tożsamości system przypisuje użytkownikowi odpowiednie role (profile):  ubezpieczonego,  płatnika,  świadczeniobiorcy. PUE udostępnia również tzw. profile profesjonalistów: lekarza i komornika. Każdy profil umożliwia:  wgląd do danych zgromadzonych w ZUS,  składanie wniosków, dokumentów, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS. Posiadając konto na Platformie Usług Elektronicznych, można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności osobistej wizyty w placówce ZUS.

7 7 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Portal PUE Profil Płatnika SkładekProfil Ubezpieczonego Profil Świadczeniobiorcy

8 8 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Profil płatnika Profil płatnika jako przykład funkcjonalności profilu PUE Przedsiębiorca będący płatnikiem, po zalogowaniu się na swój profil PUE uzyskuje dostęp do szczegółowych informacji zgromadzonych na swoim koncie w ZUS jako płatnika składek. Może sprawdzić m.in.:  dane identyfikacyjne, ewidencyjne, adresowe, dane dotyczące biura rachunkowego, rachunków bankowych płatnika składek,  dane dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, opłacanej aktualnie przez płatnika składek,  dane z deklaracji rozliczeniowych o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,  informacje o należnych składkach oraz o wpłatach dokonanych przez płatnika w podziale na poszczególne fundusze,  dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek,  informacje o zawiadomieniach i ponagleniach wysłanych do płatnika składek, w związku z nieprawidłowościami w dokumentach złożonych

9 9 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Profil płatnika Portal umożliwia również elektroniczne wysyłanie wniosków, wypełnionych automatycznie na podstawie danych z konta w ZUS, oraz otrzymywanie odpowiedzi. Za pomocą PUE płatnik może wysłać do ZUS m.in. następujące wnioski i formularze:  wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,  wniosek o rozliczenie konta płatnika składek,  wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników,  wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego,  wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego,  oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis,  zaświadczenia o ubezpieczeniu związane z umowami zawartymi między Rzeczpospolitą Polską a innymi państwami,  zaświadczenia związane z przepisami o koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w UE. Łącznie na PUE jest dostępnych 115 formularzy

10 10 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Profil płatnika Dokumenty przed ich wysłaniem do ZUS muszą być podpisane podpisem elektronicznym. Użytkownik musi dokonać wyboru jednego z dwóch istniejących sposobów podpisu:  profilem zaufanym ePUAP – użytkownik zostaje przekierowany na platformę ePUAP i tam dokonuje się autoryzacji,  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Wysłane w formie elektronicznej dokumenty trafiają bezpośrednio do systemu informatycznego ZUS. Do każdego dokumentu, który wpływa do ZUS wystawiane jest elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). O otrzymaniu odpowiedzi użytkownik jest powiadamiany e-mailem lub przez SMS. Odpowiedź pobiera z PUE, podpisując Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).

11 11 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – ePłatnik 11 Profil płatnika udostępnia również aplikację ePłatnik:  aplikacja powiązana z profilem płatnika na portalu PUE,  przeznaczona specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających do 100 ubezpieczonych),  umożliwia wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych przez Internet, z wykorzystaniem danych prosto z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS,  łatwość obsługi dzięki zastosowaniu kreatorów, które „prowadzą” użytkownika,  wypełnione dokumenty są weryfikowane pod kątem poprawności wypełnienia,  przyspieszony proces przetwarzania wysłanych dokumentów - zmiany na koncie płatnika i ubezpieczonego widoczne są następnego dnia,  możliwość opłacania składek na poszczególne fundusze (ePłatności).

12 Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty 12 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Profil płatnika 12 Posiadacz profilu PUE może upoważnić do swojego profilu inną osobę fizyczną (np. pracownika - w tym celu musi przekazać do ZUS pełnomocnictwo. Wzór pisemnego Pełnomocnictwa w sprawie spersonalizowanego dostępu do danych w ZUS dotyczących innej osoby/podmiotu jest dostępny na stronie pue.zus.pl.

13 Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty 13 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – liczba profili 13

14 Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty 14 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – podsumowanie 14 Platforma Usług Elektronicznych – to zestaw najnowocześniejszych usług dla wszystkich klientów ZUS:  umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wizyty w ZUS,  pozwala na bieżące sprawdzanie danych zgromadzonych na koncie w ZUS,  gwarantuje bezpieczeństwo dostępu do danych dzięki zastosowanym sposobom uwierzytelniania.

15 Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty 15 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – plany na rozwój 15 Kompleksowy System Informatyczny ZUS www.zus.pl – Serwisy 15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH nowe możliwości komunikacji z ZUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google