Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
nowe możliwości komunikacji z ZUS

2 Platforma Usług Elektronicznych ZUS
PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE): zestaw usług elektronicznych dla klientów ZUS. Cel PUE: poszerzenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dla obywateli oraz przedsiębiorców PUE umożliwia: dostęp do danych zapisanych na koncie w ZUS oraz załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym bez konieczności wizyty w jednostce ZUS, za pośrednictwem dwóch kanałów komunikacji - Internetu i telefonu. 2 2 2

3 Platforma Usług Elektronicznych ZUS
Platforma Usług Elektronicznych to: Portal PUE – zapewnia dostęp do danych zapisanych na koncie w ZUS, umożliwia m.in. składanie wniosków i dokumentów oraz zadawanie pytań przez Internet oraz rezerwację wizyty w wybranej jednostce ZUS. System Kierowania Ruchem Klientów (SKR) w jednostkach terenowych ZUS – udostępnia funkcjonalność zarządzania ruchem klientów, umożliwia klientom zaplanowanie terminu, godziny oraz tematu spotkania z ekspertem w wybranej jednostce ZUS. Samoobsługowe Urządzenia Informacyjne (SUI) – tzw. urzędomaty, czyli infrastruktura ułatwiająca klientom dostęp do PUE (umożliwiająca m.in. dostęp do usług internetowych). Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – umożliwia dostęp do spersonalizowanych usług za pośrednictwem telefonu. 3 3 3

4 Portal PUE oferuje usługi:
Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Portal PUE Portal PUE oferuje usługi: ogólnodostępne (bez danych szczegółowych klienta): „Wirtualny Doradca” - awatar, który po wpisaniu pytania przez użytkownika udziela na nie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, „Wirtualny Inspektorat” - prezentacja organizacji bezpośredniej obsługi w placówkach ZUS „Zadaj pytanie ZUS” – możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi za pomocą – w sprawach ogólnych, Czat z konsultantem COT („Czat”) – prowadzenie rozmowy on-line oraz zadawanie mailowe pytań ogólnych, Skype („Skype COT”). dedykowane klientom uwierzytelnionym (spersonalizowane): dostęp do danych zgromadzonych na indywidualnych kontach w ZUS, usługi wymagające potwierdzenia podpisem elektronicznym - pozwalające np. na przesłanie do ZUS różnych typów wniosków, aplikacja ePłatnik. 4 4 4

5 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Portal PUE
Aby korzystać z usług spersonalizowanych PUE, trzeba posiadać konto. Założenie konta na PUE możliwe jest na trzy sposoby: wypełnienie wniosku na portalu pue.zus.pl oraz potwierdzenie tożsamości w placówce ZUS w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku, za pomocą profilu zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. 5 5 5

6 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Portal PUE
Kompleksowy System Informatyczny ZUS Po założeniu konta i potwierdzeniu tożsamości system przypisuje użytkownikowi odpowiednie role (profile): ubezpieczonego, płatnika, świadczeniobiorcy. PUE udostępnia również tzw. profile profesjonalistów: lekarza i komornika. Każdy profil umożliwia: wgląd do danych zgromadzonych w ZUS, składanie wniosków, dokumentów, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS. Posiadając konto na Platformie Usług Elektronicznych, można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności osobistej wizyty w placówce ZUS. 6 6

7 Profil Płatnika Składek Profil Ubezpieczonego Profil Świadczeniobiorcy
Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Portal PUE Kompleksowy System Informatyczny ZUS Profil Płatnika Składek Profil Ubezpieczonego Profil Świadczeniobiorcy 7 7

8 Profil płatnika jako przykład funkcjonalności profilu PUE
Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Profil płatnika Kompleksowy System Informatyczny ZUS Profil płatnika jako przykład funkcjonalności profilu PUE Przedsiębiorca będący płatnikiem, po zalogowaniu się na swój profil PUE uzyskuje dostęp do szczegółowych informacji zgromadzonych na swoim koncie w ZUS jako płatnika składek. Może sprawdzić m.in.: dane identyfikacyjne, ewidencyjne, adresowe, dane dotyczące biura rachunkowego, rachunków bankowych płatnika składek, dane dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, opłacanej aktualnie przez płatnika składek, dane z deklaracji rozliczeniowych o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, informacje o należnych składkach oraz o wpłatach dokonanych przez płatnika w podziale na poszczególne fundusze, dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek, informacje o zawiadomieniach i ponagleniach wysłanych do płatnika składek, w związku z nieprawidłowościami w dokumentach złożonych 8 8

9 Łącznie na PUE jest dostępnych 115 formularzy
Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Profil płatnika Kompleksowy System Informatyczny ZUS Portal umożliwia również elektroniczne wysyłanie wniosków, wypełnionych automatycznie na podstawie danych z konta w ZUS, oraz otrzymywanie odpowiedzi. Za pomocą PUE płatnik może wysłać do ZUS m.in. następujące wnioski i formularze: wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wniosek o rozliczenie konta płatnika składek, wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników, wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego, wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego, oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis, zaświadczenia o ubezpieczeniu związane z umowami zawartymi między Rzeczpospolitą Polską a innymi państwami, zaświadczenia związane z przepisami o koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w UE. Łącznie na PUE jest dostępnych 115 formularzy 9 9

10 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Profil płatnika
Kompleksowy System Informatyczny ZUS Dokumenty przed ich wysłaniem do ZUS muszą być podpisane podpisem elektronicznym. Użytkownik musi dokonać wyboru jednego z dwóch istniejących sposobów podpisu: profilem zaufanym ePUAP – użytkownik zostaje przekierowany na platformę ePUAP i tam dokonuje się autoryzacji, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Wysłane w formie elektronicznej dokumenty trafiają bezpośrednio do systemu informatycznego ZUS. Do każdego dokumentu, który wpływa do ZUS wystawiane jest elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). O otrzymaniu odpowiedzi użytkownik jest powiadamiany em lub przez SMS. Odpowiedź pobiera z PUE, podpisując Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). 10 10

11 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – ePłatnik
Profil płatnika udostępnia również aplikację ePłatnik: aplikacja powiązana z profilem płatnika na portalu PUE, przeznaczona specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających do 100 ubezpieczonych), umożliwia wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych przez Internet, z wykorzystaniem danych prosto z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, łatwość obsługi dzięki zastosowaniu kreatorów, które „prowadzą” użytkownika, wypełnione dokumenty są weryfikowane pod kątem poprawności wypełnienia, przyspieszony proces przetwarzania wysłanych dokumentów - zmiany na koncie płatnika i ubezpieczonego widoczne są następnego dnia, możliwość opłacania składek na poszczególne fundusze (ePłatności). 11 11 11

12 Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty
Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Profil płatnika Posiadacz profilu PUE może upoważnić do swojego profilu inną osobę fizyczną (np. pracownika - w tym celu musi przekazać do ZUS pełnomocnictwo. Wzór pisemnego Pełnomocnictwa w sprawie spersonalizowanego dostępu do danych w ZUS dotyczących innej osoby/podmiotu jest dostępny na stronie pue.zus.pl. 12 12

13 Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty
Platforma Usług Elektronicznych ZUS – liczba profili 13 13

14 Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty
Platforma Usług Elektronicznych ZUS – podsumowanie Platforma Usług Elektronicznych – to zestaw najnowocześniejszych usług dla wszystkich klientów ZUS: umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wizyty w ZUS, pozwala na bieżące sprawdzanie danych zgromadzonych na koncie w ZUS, gwarantuje bezpieczeństwo dostępu do danych dzięki zastosowanym sposobom uwierzytelniania. 14 14

15 Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty
– Serwisy Platforma Usług Elektronicznych ZUS – plany na rozwój Kompleksowy System Informatyczny ZUS DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 15 15 15 15 15


Pobierz ppt "PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google