Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej podpisała 9 grudnia 2009 r. rozporządzenie zmieniające w sprawie warunków,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej podpisała 9 grudnia 2009 r. rozporządzenie zmieniające w sprawie warunków,"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Warszawie

2 Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej podpisała 9 grudnia 2009 r. rozporządzenie zmieniające w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz. U. z 2009 r. Nr 218 poz. 1696) Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 1 marca 2010 r. 2Kuratorium Oświaty w Warszawie

3 1. Rezygnacja z terminu placówka wypoczynku. Rozporządzenie zmieniające wprowadza termin wypoczynek. 2. Nowe formy wypoczynku ze względu na infrastrukturę miejsca wypoczynku: wypoczynek w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej, wypoczynek w formie wędrownej. 3 Kuratorium Oświaty w Warszawie

4 1. Likwidacja karty kwalifikacyjnej obiektu. 2. Wprowadzenie dwóch formularzy zgłoszenia wypoczynku, takich jak: Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży - załącznik nr 1 do rozporządzenia. Formularz zgłoszenia wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej / wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników – załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4 Kuratorium Oświaty w Warszawie

5 Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w Internecie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. 5Kuratorium Oświaty w Warszawie

6 Organizator składa dokumenty do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. 6 Kuratorium Oświaty w Warszawie

7 Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. 7Kuratorium Oświaty w Warszawie

8 Kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. 8Kuratorium Oświaty w Warszawie

9 Utworzenie publicznej bazy danych wypoczynku, która będzie zawierać informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora wypoczynku, liczbie uczestników wypoczynku oraz jego terminie i lokalizacji. 9 Kuratorium Oświaty w Warszawie

10 Organizator wypoczynku ma obowiązek przechowywania kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku. Kierownik wypoczynku ma obowiązek przechowywania dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy. 10 Kuratorium Oświaty w Warszawie

11 www.men.gov.pl zakładka PARTNERZY SPOŁECZNI podzakładka Wypoczynek i turystyka www.kuratorium.waw.pl zakładka Inne podzakładka Sport i wypoczynek 11Kuratorium Oświaty w Warszawie

12 12 Kuratorium Oświaty w Warszawie


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej podpisała 9 grudnia 2009 r. rozporządzenie zmieniające w sprawie warunków,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google