Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016-01-30Szczecin, Paweł Majda Metrologia Dr hab. inż. Paweł Majda Konsultacje p. 139, piątek od 14 do 16 godz. Informacje dla studentów: www.pmajda.zut.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016-01-30Szczecin, Paweł Majda Metrologia Dr hab. inż. Paweł Majda Konsultacje p. 139, piątek od 14 do 16 godz. Informacje dla studentów: www.pmajda.zut.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 2016-01-30Szczecin, Paweł Majda Metrologia Dr hab. inż. Paweł Majda Konsultacje p. 139, piątek od 14 do 16 godz. Informacje dla studentów: www.pmajda.zut.edu.pl

2 Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) Wymagania dotyczące geometrii wyrobów specyfikuje się na rysunku osobno dla każdej z 3 grup: 1.struktura geometryczna powierzchni (chropowatość i falistość powierzchni), 2.odchyłki geometryczne, 3.wymiary. 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda3

3 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda4 Tolerancja T=B-A>0

4 Paweł Majda Krzywa względnego kosztu obróbki średnicy wałka w funkcji wielkości tolerancji średnicy toczenie zgrubne toczenie dokładne toczenie + szlifowanie toczenie + szlifowanie + docieranie

5 Tolerancje wymiarów liniowych wewnętrznych na przykładzie części typu tuleja Paweł Majda

6 Tolerancje wymiarów liniowych zewnętrznych na przykładzie części typu - wałek

7 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda8 Zastosowanie pasowań

8 Tolerancje i pasowania wymiarów liniowych Stosując przy jednakowych wymiarach nominalnych otworu i wałka różne wartości tolerancji oraz różne wartości i znaki odchyłek granicznych, otrzymuje się różne pasowania (odmiany pasowań). Charakterystyczną cechą każdego pasowania wałka z otworem jest różnica ich rzeczywistych wymiarów. Różnicę tę nazywa się wskaźnikiem pasowania (determinantem, luzem - L). Paweł Majda L L

9 Wartości liczbowe tolerancji normalnych klas IT

10 Paweł Majda Schemat oznaczenia odchyłek podstawowych wałków i otworów Otwory Wałki wymiar nominalny linia zerowa

11 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda12 Znaczenie znaków w zapisie tolerowania

12 Paweł Majda Powszechnie stosowane pasowania (normalne) (dla zakresu wymiarów nominalnych do 500 mm) - stałego otworu - stałego wału Przykład:

13 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda14 Zapis wymiarów tolerowanych

14 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda15 Zasady pasowania  Zasada stałego otworu  Zasada stałego wałka Pasowania równoważne – rozwiązywanie zadań

15

16 Sens jednoznaczności wymiarowania Paweł Majda

17 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda18 Wymiary lokalne LP i globalny średni GG Elementy geometryczne mają wiele wymiarów lokalnych LP, ale tylko jeden wymiar globalny GG danego rodzaju LP - lokalne wymiary liniowe między dwoma punktamilokalne wymiary liniowe GG - globalny wymiar liniowy elementu geometrycznego skojarzonego (elementu odniesienia wg. kryterium Gaussa)globalny wymiar liniowy

18 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda19 Klasyfikacja wymiarów wg normy ISO 14405-1 (ze względu na praktykę pomiarową) Wymiar obliczeniowy Suwmiarka, mikrometr, długościomierz itp. CMM LP LS GG GX GN

19 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda20 Przykład wymiarowania z uwzględnieniem zaleceń ISO 14405-1 (wymiar przekroju) Globalny, najmniejszych kwadratów Wymaganie dotyczy każdego przekroju (ACS - any cross section)

20 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda21 Jeżeli na rysunku nie podano tolerancji wymiaru to obowiązują tzw. tolerancje ogólne – gdzieś na rysunku powinna znajdować się odpowiednia uwaga, np.: „Tolerancje ogólne ISO 2768 – mH”. Podana w przykładzie litera „m” jest jedną z czterech możliwych i oznacza tzw. klasę tolerancji : f – dokładna, m – średnio dokładna, c – zgrubna i v – bardzo zgrubna. Podana w przykładzie litera „H” dotyczy tolerancji geometrycznych i jest jedną z trzech możliwych klas tolerancji : H – dokładna, K – średnio dokładna i L – zgrubna. Tolerancje ogólne ISO 2768

21 Przykłady wymiarowania elementów wymiarowalnych 2016-01-30Szczecin; Paweł Majda22 Potrzeba jednoznaczności zapisu wymagań nakazuje by na rysunku wymiary były stosowane w miarę możliwości jedynie w odniesieniu do tzw. elementów wymiarowalnych (ang. feature of size). Elementy wymiarowalne stanowią jedynie „pełne” wałki i otwory (w rozumieniu ISO 286). a)średnica zewnętrzna, b)średnica wewnętrzna, c)grubość (wpustu), d)szerokość (rowka)

22 Zasada niezależności Paweł Majda Tolerancje wymiarów długości ograniczają tylko wymiary lokalne elementu, natomiast nie ograniczają jego odchyłek kształtu. powinna byś stosowana do elementów które nie są przewidziana do współpracy, wszystkie wymiary lokalne (dwupunktowe) muszą zawierać się między przyjętymi wymiarami granicznymi, kontrola np. sprawdzianem tłoczkowym jest niewłaściwa, zasada ta globalnie nie ogranicza odchyłek kształtu, jeżeli jest zachowana tolerancja przedmiot należy uznać za zgodny z GPS ujednolica interpretację tolerowania geometrii w różnych państwach przyjęcie tej zasady sprawia, że związek między tolerancjami wymiarowymi i geometrycznymi jest wyjątkiem wprowadzanym tylko w razie potrzeby rysunki są bardziej czytelne a tolerancje łatwiejsze do zaprojektowania i prostej interpretacji, przykład: walcowane długie pręty Tolerancing ISO 8015

23 Zasada powierzchni przylegających (granicznych) – tolerowanie zależne odnosi się do związków między różnymi tolerancjami tych samych elementów geometrycznych Paweł Majda jest stosowana do elementów które są przewidziane do współpracy, stanowi ona, że element geometryczny nie może wykraczać poza geometrycznie idealną powierzchnię graniczną (powłokę) o wymiarze maksimum materiału w granicach obszaru przewidzianego do współpracy, im bardziej wymiar zaobserwowany odbiega od granicy maksimum materiału, tym większa może być odpowiadająca temu odchyłka kształtu, jeżeli powłoka nie jest przekroczona, odchyłka kształtu może całkowicie wypełnić tolerancję wymiaru, pełny zakres pola tolerancji wymiaru może być wykorzystany na odchyłki kształtu, jeżeli wymiar osiąga granicę minimum materiału, ujednolica i ułatwia interpretację tolerowania geometrii wyrobu, upraszcza rysunki, upraszcza kontrolę, Tolerowanie wg PN-88/M-01142 Tolerancing ISO 8015 Zasada Taylora 1905 r. spełnienie warunku max materiału – sprawdzian przechodni (sprawdzenie przez przyleganie powłoki) spełnienie warunku min materiału – sprawdzian nieprzechodni (sprawdzenie przez pomiar wymiarów lokalnych) występuje odchyłka kształtu przy jednoczesnym zapewnieniu zamienności części


Pobierz ppt "2016-01-30Szczecin, Paweł Majda Metrologia Dr hab. inż. Paweł Majda Konsultacje p. 139, piątek od 14 do 16 godz. Informacje dla studentów: www.pmajda.zut.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google