Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń"— Zapis prezentacji:

1 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
WODOMIERZE Definicje i pojęcia METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

2 Podstawowe definicje i pojęcia część 1
Przyłącze wodociągowe - umownie nazwany odcinek przewodu łączący źródło wody z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Średnica nominalna, DN - oznaczenie liczbowe wspólne dla wszystkich części składowych instalacji rurowej, wyłączając w ten sposób oznaczenie ich średnicy zewnętrznej lub wymiaru gwintu. DN jest liczbą całkowitą, stosowaną tylko w celach porównawczych, przybliżającą wymiary konstrukcyjne. Strata ciśnienia - spadek ciśnienia powstający przy przepływie wody, np.: przez przewody rurowe, spowodowane wbudowaniem w rurociągu wodomierza, stawiające opór hydrauliczny. Stratę ciśnienia określa się dla danego strumienia objętości Ciśnienie nominalne, PN - liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia..

3 Podstawowe definicje i pojęcia część 2
Ciśnienie robocze - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody w instalacji podczas jej krążenia. Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji, zgodnie z danymi producenta urządzenia pomiarowego. Strumień objętości - iloraz objętości wody przepływającej przez wodomierz i czasu w jakim ten przepływ miał miejsce, wyrażony w m3/h. Nominalny strumień objętości, qp - wartość strumienia objętości wyrażona w m3/h przy której wymagana jest poprawna praca wodomierza w normalnych warunkach użytkowania, tzn. przy przepływie ciągłym lub przerywanym (okresowo), przy zachowaniu błędów względnych wskazań w granicach błędów względnych granicznych dopuszczalnych. Nominalny strumień objętości charakteryzuje wielkość wodomierza (rozmiar) i stosowany jest w jego oznaczeniu.

4 Podstawowe definicje i pojęcia część 3
Maksymalny strumień objętości, qS - wartość strumienia objętości wyrażona w m3/h, która jest równa 2qp, przy której wodomierz powinien działać bez uszkodzeń w ograniczonym czasie (sporadycznie) przy zachowaniu błędów względnych wskazań w granicach błędów względnych granicznych dopuszczalnych, bez przekroczenia wartości maksymalnej straty ciśnienia. Pośredni strumień objętości, qt - wartość strumienia objętości wyrażona w m3/h, przy której błędy względne graniczne zmieniają wartość, dzieląc zakres strumienia objętości na dwa przedziały: “przedział górny zakresu obciążeń” i “przedział dolny zakresu obciążeń”, z których każdy jest charakteryzowany przez błąd graniczny dopuszczalny. Minimalny strumień objętości, qmin - wartość strumienia objętości wyrażona w m3/h, od której począwszy wodomierz powinien działać przy zachowaniu błędów wskazań w granicach błędów względnych granicznych.

5 Podstawowe definicje i pojęcia część 4
Pomiarowy zakres obciążeń wodomierza - zakres wartości strumienia objętości od qS do qmin, dla których wskazania wodomierza nie powinny być obarczone błędem względnym większym od błędów względnych granicznych dopuszczalnych. Roboczy zakres obciążeń wodomierza - część pomiarowego zakresu obciążeń wodomierza, odpowiadająca zakresowi od qS do qmin. Próg rozruchu - najmniejsza wartość strumienia objętości poniżej qmin wywołująca zmianę wskazań wodomierza. Pozycja pozioma wodomierza - wodomierz jest wbudowany w pozycji poziomej, jeżeli powierzchnia liczydła (tarczy odczytowej) leży w płaszczyźnie poziomej (odczyt wskazań od góry). Pozycja pionowa wodomierza - wodomierz jest wbudowany w pozycji pionowej, jeżeli powierzchnia liczydła (tarczy odczytowej) leży w płaszczyźnie pionowej (odczyt wskazań z boku).

6 Dopuszczalny zakres regulacji oraz wykres błędów i straty ciśnienia
5 2 -2 -5 % Strumień objętości q 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 bar

7 Klasyfikacja wodomierzy Klasy obciążeń


Pobierz ppt "METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google