Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń WODOMIERZE Definicje i pojęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń WODOMIERZE Definicje i pojęcia."— Zapis prezentacji:

1 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń WODOMIERZE Definicje i pojęcia

2 Przyłącze wodociągowe - umownie nazwany odcinek przewodu łączący źródło wody z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Średnica nominalna, DN - oznaczenie liczbowe wspólne dla wszystkich części składowych instalacji rurowej, wyłączając w ten sposób oznaczenie ich średnicy zewnętrznej lub wymiaru gwintu. DN jest liczbą całkowitą, stosowaną tylko w celach porównawczych, przybliżającą wymiary konstrukcyjne. Strata ciśnienia - spadek ciśnienia powstający przy przepływie wody, np.: przez przewody rurowe, spowodowane wbudowaniem w rurociągu wodomierza, stawiające opór hydrauliczny. Stratę ciśnienia określa się dla danego strumienia objętości Ciśnienie nominalne, PN - liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia.. Podstawowe definicje i pojęcia część 1

3 Ciśnienie robocze - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody w instalacji podczas jej krążenia. Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji, zgodnie z danymi producenta urządzenia pomiarowego. Strumień objętości - iloraz objętości wody przepływającej przez wodomierz i czasu w jakim ten przepływ miał miejsce, wyrażony w m 3 /h. Nominalny strumień objętości, q p - wartość strumienia objętości wyrażona w m 3 /h przy której wymagana jest poprawna praca wodomierza w normalnych warunkach użytkowania, tzn. przy przepływie ciągłym lub przerywanym (okresowo), przy zachowaniu błędów względnych wskazań w granicach błędów względnych granicznych dopuszczalnych. Nominalny strumień objętości charakteryzuje wielkość wodomierza (rozmiar) i stosowany jest w jego oznaczeniu. Podstawowe definicje i pojęcia część 2

4 Maksymalny strumień objętości, q S - wartość strumienia objętości wyrażona w m 3 /h, która jest równa 2q p, przy której wodomierz powinien działać bez uszkodzeń w ograniczonym czasie (sporadycznie) przy zachowaniu błędów względnych wskazań w granicach błędów względnych granicznych dopuszczalnych, bez przekroczenia wartości maksymalnej straty ciśnienia. Pośredni strumień objętości, q t - wartość strumienia objętości wyrażona w m 3 /h, przy której błędy względne graniczne zmieniają wartość, dzieląc zakres strumienia objętości na dwa przedziały: przedział górny zakresu obciążeń i przedział dolny zakresu obciążeń, z których każdy jest charakteryzowany przez błąd graniczny dopuszczalny. Minimalny strumień objętości, q min - wartość strumienia objętości wyrażona w m 3 /h, od której począwszy wodomierz powinien działać przy zachowaniu błędów wskazań w granicach błędów względnych granicznych. Podstawowe definicje i pojęcia część 3

5 Pomiarowy zakres obciążeń wodomierza - zakres wartości strumienia objętości od q S do q min, dla których wskazania wodomierza nie powinny być obarczone błędem względnym większym od błędów względnych granicznych dopuszczalnych. Roboczy zakres obciążeń wodomierza - część pomiarowego zakresu obciążeń wodomierza, odpowiadająca zakresowi od q S do q min. Próg rozruchu - najmniejsza wartość strumienia objętości poniżej q min wywołująca zmianę wskazań wodomierza. Pozycja pozioma wodomierza - wodomierz jest wbudowany w pozycji poziomej, jeżeli powierzchnia liczydła (tarczy odczytowej) leży w płaszczyźnie poziomej (odczyt wskazań od góry). Pozycja pionowa wodomierza - wodomierz jest wbudowany w pozycji pionowej, jeżeli powierzchnia liczydła (tarczy odczytowej) leży w płaszczyźnie pionowej (odczyt wskazań z boku). Podstawowe definicje i pojęcia część 4

6 Dopuszczalny zakres regulacji oraz wykres błędów i straty ciśnienia

7 Klasyfikacja wodomierzy Klasy obciążeń


Pobierz ppt "METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń WODOMIERZE Definicje i pojęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google