Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Błędy obróbki Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Błędy obróbki Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan."— Zapis prezentacji:

1 PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Błędy obróbki Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan

2 Rodzaje błędów: Błędy systematyczne stałe – o stałej wartości Błędy systematyczne zmienne – błędy zmieniające się wg określonej zależności podczas obróbki Błędy przypadkowe – których wartości nie można określić; są rezultatem działania wielu czynników, z których każdy może mieć niewielkie znaczenie. Dla błędów systematycznych i systematycznych zmiennych można określić zależności między ich wartościami, a powodującymi je czynnikami, zastosować środki w celu zmniejszenia ich wartości. Dla błędów przypadkowych - można tylko określić ich zakres posługując się metodami statystycznymi.

3 R a min a max a Liczeb- ność [szt.] Wymiar

4 a a = Σ a i 1 n i=1 n σ = Σ (a i – a) 2 i=1 n 1 n-1 Wartość średnia wymiaru: Średni błąd kwadratowy: wielkość serii przedmiotów – 200 - 250 szt. pomiar powinien dotyczyć odchyłek lokalnych

5 R górna odchyłka dopuszczalna dolna odchyłka dopuszczalna T obr zapas dokł. od strony nienapr. zapas dokł. od strony napraw. A nom

6 Częstość występo- wania a a σ R punkt przegięcia Rozkład Gaussa (normalny) a-σ a a+σ prawd. = 0.68 a-2σ a a+2σ prawd. = 0.95 a-3σ a a+3σ prawd.= 0.997

7 Częstość a Rozkład Gaussa – wpływ błędu systematycznego stałego Błąd wykonania lub nastawienia narzędzia

8 Wpływ błędu systematycznego zmiennego - rozkład Rayleigha częstość a R Niesymetria krzywej – duży wpływ zużywania się narzędzia

9 Rozkład wielowierzchołkowy Częstość a R Części pochodzą z dwóch nastawień narzędzia ?

10 Rozkład równomierny (prostokątny, jednakowego prawdopodobieństwa) częstość aR

11 Rozkład zaokrąglonego prostokąta częstość a R

12 Rozkład antymodalny częstość a R

13 Rozkład trójkąta równoramiennego (Simpsona, Pearsona) częstość a R

14 Ekonomiczna dokładność obróbki Ekonomiczna dokładność obróbki na danym stopniu rozwoju techniki jest dokładnością uzyskiwaną w normalnych warunkach pracy: przy właściwym przeciętnym wyposażeniu przy normalnych kwalifikacjach pracownika przy zużyciu czasu i środków niższych niż przy innych metodach obróbki możliwych do zastosowania Analogiczne pojęcie dotyczy ekonomicznej chropowatości obróbki

15 K (koszt) Dokładność (tolerancja) ΔaΔa K stały A B C Ek. dokł. obr. Ekonomiczna dokładność obróbki B – zakres ekonomicznej dokładności A – zakres osiągalnej dokładności C – zakres gwarantowanej dokładności

16 Koszt (czas) dokładność - tolerancja I III II A B Wybór ekonomicznej metody obróbki I - szlifowanie II - toczenie III - kucie met. Imet. II met. III

17 Ekonomiczne dokładności i chropowatości różnych metod obróbki

18 Ekonomiczne dokładności i chropowatości różnych metod obróbki (c.d.)


Pobierz ppt "PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Błędy obróbki Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google