Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ warunków na niewiadome na wyniki wyrównania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ warunków na niewiadome na wyniki wyrównania."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ warunków na niewiadome na wyniki wyrównania

2 Ocena dokładności spostrzeżeń pośrednich opiera się o wzór na błąd średni spostrzeżeń: Ocena dokładności spostrzeżeń pośrednich z warunkami na niewiadome opiera się o wzór na błąd średni spostrzeżeń:

3 Dla zadania, w którym występują 3 niewiadome i jeden warunek - [vv] wyraża się wzorem: Stosując t.zw. nieoznaczone rozwiązanie równań normalnych można ten wzór zapisać w następujący sposób:

4 Współczynniki Q i nie mają wartości liczbowej, dopiero po podniesieniu wyrażenia w nawiasie do kwadratu - przyjmują wartości z macierzy Q według zasady:

5 W celu przedstawienia wartości [pvv] jako funkcji odchyłki 1 dokonujemy następujących przekształceń: Wtedy:

6 Wartość dla której [pvv]=min. wyraża się wzorem: [pvv]

7 W poglądowy sposób można przedstawić wpływ dwóch warunków na wartość [pvv]: [pvv] osiąga minimum dla wartości odchyłek spełniających układ równań:

8 W przypadku 2 warunków [pvv] jako funkcja odchyłek jest paraboloidą eliptyczną:

9 Jeżeli liczba warunków jest większa od 2 – nie ma możliwości przedstawienia zależności [pvv] od wielkości odchyłek w postaci graficznej. Jednak zasada poszukiwania minimum pozostaje bez zmian. Z przedstawionych wyżej rozważań i wzorów wynika, że dla każdego zadania istnieje wartość odchyłki w warunku na niewiadome (lub odchyłek w warunkach) minimalizujaca wartość [pvv]. Co charakterystyczne po wprowadzeniu warunków na niewiadome [pvv] jest większa lub równa tej jaką uzyskalibyśmy bez warunków.

10 Wynika z tego, że w otoczeniu punktu min błąd średni spostrzeżeń jest mniejszy niż gdyby przeprowadzono obliczenia bez uwzględnienia warunku. Wielkość tego zmniejszenia wyraża się wzorem:

11 W miarę oddalania się od punktu minimum, wraz ze zmianami wartości odchyłki - błąd średni spostrzeżeń rośnie, aż w pewnym momencie przekracza wartość błędu średniego uzyskanego z klasycznej metody pośredniczącej, dalsze zwiększanie się wartości odchyłki jest bardzo niekorzystne ze względu na pogarszającą się ocenę dokładności. Wniosek: nie zawsze warunek na niewiadome jest zjawiskiem korzystnym.

12 Przerywana linia określa poziom [pvv] z wyrównania metodą pośredniczącą – bez warunków. W pewnym przedziale mimo wzrostu [pvv] błąd średni jest mniejszy. [pvv]

13 1 2 3 4 5 x y z 1.20.0000 2.30.0000 3.40.0000 4.50.0010 5.70.0010

14

15 0.375-0.250-0.1250.500 -0.2500.500-0.2500.000 -0.125-0.2500.3750.500 0.0000.500 Macierz Q – odwrotność macierzy równań normalnych:

16 [pvv] jako funkcja odchyłki 1 : Wtedy:

17

18 Wartość dla której [pvv]=min.

19

20 Błąd średni spostrzeżeń obliczony bez warunków na niewiadome wynosi ±5˝, a [pvv] jest równa 50. Przy wyrównaniu z warunkami na niewiadome błąd średni oblicza się z wzoru:

21 Można obliczyć w jakim przedziale odchyłek, błąd średni z uwzględnieniem warunku na niewiadome jest mniejszy, lub równy błędowi bez warunku – inaczej mówiąc – kiedy wprowadzenie warunku nie pogarsza oceny dokładności:

22 Stąd oblicza się przedział dla

23 Na brzegach wyznaczonego przedziału m= ±5, a punkcie minimum m=±4.1 Na zewnątrz przedziału m rośnie coraz szybciej i ocena dokładności pomiarów jest coraz gorsza odbiegając od rzeczywistości. Wynika z tego, że warunek na niewiadome, może sfałszować analizę dokładności wykonanych pomiarów.


Pobierz ppt "Wpływ warunków na niewiadome na wyniki wyrównania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google