Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA
PROJEKT nr 5 PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA mgr inż. Krzysztof Redlarski mgr Tomasz Gardzioła

2 Wymiarowanie – zasady ogólne
na rysunku należy podawać tylko tyle wymiarów i takich, które są niezbędne do jednoznacznego określenia wymiarowego przedmiotu, podajemy tylko wymiary konieczne, pomijając wymiary oczywiste (0°,90°), na rysunku podaje się wymiary rzeczywiste, wyrażone w milimetrach, lecz nie pisze się jednostki miary "mm", liczby wymiarowe piszemy pismem technicznym o wysokości co najmniej 3,5 mm, w taki sposób aby nie do dotykały one linii wymiarowych, linie wymiarowe są liniami cienkimi, zakończonymi strzałkami rysowanymi w odległości 10 mm od linii konturowych, każde kolejne rysujemy w odległości nie mniejszej niż 7 mm od poprzednich,

3 Wymiarowanie - zasady ogólne
zawsze podaje się wymiary zewnętrzne (gabarytowe), nie podaje się wymiarów zbędnych tj. takich, które można odczytać na podstawie już podanych wymiarów, średnice otworów do 10 mm podaje się na zewnątrz otworu (strzałki skierowane do środka otworu), a powyżej 10 mm wewnątrz otworu (strzałki skierowane na zewnątrz środka otworu), linie wymiarowe nie mogą krzyżować się z innymi liniami, dopuszcza się krzyżowanie linii pomocniczych; nie powtarza się wymiarów, grubość przedmiotu podaje się literą "x", średnicę "Ø" (fi), a promień "R", rysunek po zwymiarowaniu powinien być czytelny.

4 Wymiarowanie - przykłady

5 Zasada wymiarów koniecznych
Zawsze podajemy wymiary gabarytowe (zewnętrzne). Wymiary mniejsze rysujemy bliżej rzutu przedmiotu. Zawsze podajemy tylko tyle i takich wymiarów które są niezbędne do jednoznacznego określenia wymiarowego przedmiotu. Każdy wymiar na rysunku powinien dawać się odmierzyć na przedmiocie w czasie wykonywania czynności obróbkowych.

6 Zasada niepowtarzania wymiarów
Wymiarów nie należy nigdy powtarzać ani na tym samym rzucie, ani na różnych rzutach tego samego przedmiotu. Każdy wymiar powinien być podany na rysunku tylko raz i to w miejscu, w którym jest on najbardziej zrozumiały, łatwy do odszukania i potrzebny ze względu na przebieg obróbki.

7 Zasada niezamykania łańcuchów wymiarowych
Łańcuchy wymiarowe stanowią szereg kolejnych wymiarów równoległych (tzw. łańcuchy wymiarowe proste - rys. 1) lub dowolnie skierowanych (tzw. łańcuchy wymiarowe złożone - rys. 2) W obu rodzajach łańcuchów nie należy wpisywać wszystkich wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty zawiera wymiary zbędne wynikające z innych wymiarów. Łańcuchy wymiarowe powinny więc pozostać otwarte, przy czym pomija się wymiar najmniej ważny.

8 Zasada pomijania wymiarów oczywistych
Pomijanie wymiarów oczywistych dotyczy przede wszystkim wymiarów kątowych, wynoszących 0° lub 90°, tj. odnoszących się do linii wzajemnie równoległych lub prostopadłych.

9 ZADANIE


Pobierz ppt "PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google