Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PPTOK (3 wykład) Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Półfabrykaty, naddatki na obróbkę Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PPTOK (3 wykład) Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Półfabrykaty, naddatki na obróbkę Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan."— Zapis prezentacji:

1 PPTOK (3 wykład) Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Półfabrykaty, naddatki na obróbkę Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan

2 Półfabrykaty Od wyboru półfabrykatu (kształtu, naddatków na obróbkę, dokładności wymiarów, twardości itp..) zależy w dużej mierze liczba operacji i zabiegów, a w rezultacie koszt obróbki. Kształt półfabrykatu zbliżony do gotowej części, duża dokładność wykonania półfabrykatu Krótszy proces obróbki, mniejsze zużycie materiału, większy koszt wykonania półfabrykatu Koszt wykonania półfabrykatu i obróbki zależy od wielkości produkcji

3 Wybór półfabrykatu odbywa się w dwóch fazach: wybór zasadniczego rodzaju półfabrykatu (np.odlew lub odkuwka) wybór sposobu wykonania wybranego półfabrykatu Podstawowe rodzaje półfabrykatów: odlewy półfabrykaty kute i prasowane półfabrykaty tłoczone (wytłoczki i wykroje) cięte materiały walcowane półfabrykaty spawane i zgrzewane półfabrykaty uzyskiwane technologią metalurgii proszków półfabrykaty z tworzyw sztucznych

4

5 Przetwórstwo tworzyw sztucznych (wtryskiwanie ) Tworzywa: tworzywa wielkocząsteczkowe Odmiany: wtryskiwanie, wytłaczanie,... Dokładność : ok. IT12 Zalety: mały ciężar właściwy, odporność chemiczna, własności dielektryczne, mała energochłonność, możliwość uzyskiwania złożonych kształtów, łatwość produkowania wyrobów użytkowych Wady i ograniczenia: zmiana własności w podwyższonej temperaturze (70-200 o C)*, mała twardość*, duży współczynnik rozszerzalności cieplnej* * - nie dotyczy materiałów kompozytowych

6 Metalurgia proszków Tworzywa: proszki metali (żelaza, miedzi, wolframu, molibdenu...) Dokładność : IT 7 - 9 Zalety: duża wydajność, brak strat materiału, prostota urządzeń, drogie oprzyrządowanie (formy do prasowania), możliwość uzyskiwania części z materiałów trudnotopliwych, części o wymaganej porowatości, części o specjalnej strukturze Wady i ograniczenia: ograniczona wielkość przedmiotu (zwłaszcza wysokość), koszt proszku, niższe parametry wytrzymałościowe

7 Części wykonywane metodą metalurgii proszków

8 Obróbka plastyczna na gorąco (kucie) Tworzywa: głównie stal węglowa i stopowa Odmiany: kucie swobodne, matrycowe, na prasach poziomych (kuźniarkach) Dokładność : IT 14 - 16 (IT 6 - 11)* Zalety: korzystny układ włókien materiału, umocnienie warstwy wierzchniej, duża wydajność, małe straty materiału Wady i ograniczenia: ograniczona wielkość przedmiotu, koszt oprzyrządowania (nie dotyczy kucia swobodnego) * - dotyczy odkuwek kalibrowanych i wyciskanych

9 Obróbka plastyczna na zimno Tworzywa: stal, stopy metali nieżelaznych Odmiany: tłoczenie, wykrawanie, gięcie, ciągnienie, wyciskanie, walcowanie Dokładność : IT 7 - 11, Rz ok. 3, najczęściej pokrywa się z wymaganiami gotowej części Zalety: duża wydajność, małe straty materiału Wady i ograniczenia: ograniczona wielkość przedmiotu, koszt oprzyrządowania

10 SpawanieSpawanie Stosowane, gdy ważne jest: zmniejszenie masy gotowej części uzyskanie skomplikowanych kształtów zmniejszenie zużycia drogiego materiału Zalety: szybkie przygotowanie pierwszych półfabrykatów łatwe przeróbki w fazie prototypu

11 Materiały walcowane: pręty walcowane (o przekrojach okrągłych, kwadratowych, sześciokątnych...) materiały walcowane o przekrojach prostokątnych i kształtowych (blachy, taśmy, kształtowniki) materiały ciągnione na zimno (o przekrojach okrągłych, kwadratowych, prostokątnych) rury materiały szlifowane druty materiały ciągnione kształtowe i specjalne

12 odkuwka swobodnie kuta odkuwka matrycowa odlew staliwny liczba produkowanych. części Koszt własny Zależność kosztu półfabrykatu od liczby produkowanych części i rodzaju półfabrykatu

13 Naddatki na obróbkę Naddatek: warstwa materiału przewidziana do usunięcia w trakcie obróbki, mierzony na kierunku prostopadłym do powierzchni obrobionej, podaje się go na stronę naddatek operacyjny – usuwany w pojedynczej operacji naddatek całkowity – suma naddatków operacyjnych wymiary międzyoperacyjne – wymiary uzyskiwane w kolejnych operacjach

14 Współczynnik wzrostu dokładności K o = T a / T b T a – tolerancja wymiaru w poprzedzającej fazie obróbki (półfabrykacie) T b – tolerancja wymiaru w gotowej części Orientacyjnie: K o < 10 - jeden stopień obróbki 10< K o <50 - dwa stopnie obróbki K o > 50 - trzy lub więcej stopni obróbki

15 NADDATKI NA OBRÓBKĘ - RODZAJE T p A p A r Powierzchnia przed obróbką (półfabrykat lub poprzedzająca faza obróbki) q max q min q nom T r Pole tolerancji półfabrykatu Pole tolerancji po obróbce PRZEDMIOT OBRABIANY Pole tolerancji po obróbce q - naddatek q nom = A p - A r ; q max = A p - A r + T r ; q min = ( A p - T p ) - ( A r – T r ) Powierzchnia po obróbce Kierunek usuwania materiału

16 W kolejnych operacjach (zabiegach) obróbkowych wykonywanych na tej samej powierzchni przedmiotu naddatki są coraz mniejsze op. 10 op. 20 op. 30 op. 40 op. 50 op. 60

17 WZÓR KOWANA Indeks a – poprzedzająca faza obróbki Indeks b – aktualna, rozpatrywana faza obróbki T a - część tolerancji z poprzedzającej fazy obróbki (wgłąb materiału, zmniejszająca naddatek na obróbkę) H a - wysokość nierówności z poprzedzającej fazy obróbki S a - przestrzenne odchylenie wzajemnie związanych obrabianych powierzchni e b - błąd ustalenia i zamocowania ( w aktualnej operacji) q = T a + H a + S a + e b

18 S a – przestrzenne odchylenie osi otworu przed obróbką d b d a Rzeczywista oś otworu przed obróbką Teoretyczna oś otworu po obróbce INTERPRETACJA PRZESTRZENNEGO ODCHYLENIA wzajemnie związanych obrabianych powierzchni O O 1 A S a B B


Pobierz ppt "PPTOK (3 wykład) Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Półfabrykaty, naddatki na obróbkę Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google