Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYNSKIEGO W OLSZTYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYNSKIEGO W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYNSKIEGO W OLSZTYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYNSKIEGO W."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYNSKIEGO W OLSZTYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYNSKIEGO W OLSZTYNIE

2 Cel: Uczeń Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego posiada kompetencje i umiejętności, które pomagają zarządzać swoim życiem w zdrowy i efektywny sposób, myśleć krytycznie i kreatywnie, skutecznie radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia. Cel: Uczeń Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego posiada kompetencje i umiejętności, które pomagają zarządzać swoim życiem w zdrowy i efektywny sposób, myśleć krytycznie i kreatywnie, skutecznie radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia.

3 Zadania Działania Termin Działania Termin Odpowiedzialni Cel pośredni

4 Dyrektor jest otwarty na podejmowanie kreatywnych, skutecznych działań w zakresie zachodzących zmian. Dyrektor jest otwarty na podejmowanie kreatywnych, skutecznych działań w zakresie zachodzących zmian. 1.Kooperacja z władzami samorządowymi. Planowanie i realizacja budżetu. Planowanie i realizacja budżetu. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Systematyczny rozwój bazy szkoły zgodnie z potrzebami i na podstawie harmonogramu organu prowadzącego. Systematyczny rozwój bazy szkoły zgodnie z potrzebami i na podstawie harmonogramu organu prowadzącego. Udział w szkoleniach Organizowanych przez organ prowadzący. Udział w szkoleniach Organizowanych przez organ prowadzący. Realizacja projektów: Międzynarodowy program Dialog. Mały mistrz, Tenis 10 Multisport. Realizacja projektów: Międzynarodowy program Dialog. Mały mistrz, Tenis 10 Multisport. IV, VII, VIII, IX, X 2013/2017 IV, VII, VIII, IX, X 2013/2017 Według harmonogramu Organu prowadzącego Według harmonogramu Organu prowadzącego 2013/2017 Dyrektor, księgowa Dyrektor, kierownik gospodarczy Dyrektor, kierownik gospodarczy Dyrektor Nauczyciele realizujący projekty Nauczyciele realizujący projekty

5 Dyrektor jest otwarty na podejmowanie kreatywnych, skutecznych działań w zakresie zachodzących zmian. Dyrektor jest otwarty na podejmowanie kreatywnych, skutecznych działań w zakresie zachodzących zmian. 2. Doskonalenie kompetencji zarządczych i zdobywanie nowych. Udział w szkoleniach m. in. z zakresu: zarządzania, sprawowania nadzoru pedagogicznego, kierowania zmianą, podnoszenia jakości pracy szkoły, coachingu. Udział w szkoleniach m. in. z zakresu: zarządzania, sprawowania nadzoru pedagogicznego, kierowania zmianą, podnoszenia jakości pracy szkoły, coachingu. Według planu doskonalenia zawodowego nauczycieli 2013/2017 Według planu doskonalenia zawodowego nauczycieli 2013/2017 Udział w pracach grupy wsparcia dyrektorów organizowanej przez WMODN. Udział w pracach grupy wsparcia dyrektorów organizowanej przez WMODN. Samodoskonalenie. Według harmonogramu WMODN Według harmonogramu WMODN Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Dyrektor, wicedyrektor Dyrektor, wicedyrektor Dyrektor, wicedyrektor Dyrektor, wicedyrektor Dyrektor, wicedyrektor Dyrektor, wicedyrektor

6 Dyrektor jest otwarty na podejmowanie kreatywnych, skutecznych działań w zakresie zachodzących zmian. Dyrektor jest otwarty na podejmowanie kreatywnych, skutecznych działań w zakresie zachodzących zmian. 3.Zarządzanie procesem zmian. Analiza problemów i potrzeb zmian w placówce, planowanie. Analiza problemów i potrzeb zmian w placówce, planowanie. Cyklicznie styczeń 2014/2017 Cyklicznie styczeń 2014/2017 Strategiczne wdrażanie zmian. Strategiczne wdrażanie zmian. Cyklicznie luty- czerwiec 2014/2017 Cyklicznie luty- czerwiec 2014/2017 Dyrektor, wicedyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych Dyrektor, wicedyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych Wszyscy nauczyciele we współpracy z rodzicami Wszyscy nauczyciele we współpracy z rodzicami

7 Dyrektor jest otwarty na podejmowanie kreatywnych, skutecznych działań w zakresie zachodzących zmian. Dyrektor jest otwarty na podejmowanie kreatywnych, skutecznych działań w zakresie zachodzących zmian. 4. Motywowanie pracowników do ciągłego procesu kształcenia się. Coaching rady pedagogicznej szkolenie/stosowanie w pracy rady pedagogicznej. Coaching rady pedagogicznej szkolenie/stosowanie w pracy rady pedagogicznej. 2014/2017 Delegowanie uprawnień wspierających autonomię i odpowiedzialność za efekty pracy zespołowej w środowisku nauczycielskim. Delegowanie uprawnień wspierających autonomię i odpowiedzialność za efekty pracy zespołowej w środowisku nauczycielskim. Dialog i przekazywanie informacji zwrotnej. Dialog i przekazywanie informacji zwrotnej. 2013/2017 Dyrektor, lider WDN rada pedagogiczna Dyrektor, lider WDN rada pedagogiczna Dyrektor Dyrektor, wicedyrektor, rada pedagogiczna Dyrektor, wicedyrektor, rada pedagogiczna

8 Katalog procedur w SP15 jest zgodny z aktualnym stanem prawnym. Aktualizowanie procedur wewnątrzszkolnych zgodnie z obowiązującym prawem. Aktualizowanie procedur wewnątrzszkolnych zgodnie z obowiązującym prawem. Monitorowanie zmieniających się aktów prawnych wpływających na obowiązujące procedury w SP 15. Monitorowanie zmieniających się aktów prawnych wpływających na obowiązujące procedury w SP 15. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Modyfikowanie procedur. Wdrażanie Kontrola Według potrzeb zmieniającego się prawa Według potrzeb zmieniającego się prawa Systematycznie wg pojawiających się zmian Systematycznie wg pojawiających się zmian Cyklicznie dwa razy w roku Cyklicznie dwa razy w roku Dyrektor, wicedyrektor, pracownicy administracji Dyrektor, wicedyrektor, pracownicy administracji Wicedyrektor, liderzy zespołów zadaniowych Wicedyrektor, liderzy zespołów zadaniowych Dyrektor, wicedyrektor, wszyscy pracownicy szkoły Dyrektor, wicedyrektor, wszyscy pracownicy szkoły Dyrektor, wicedyrektor Dyrektor, wicedyrektor

9 Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za wyniki i efekty własnej pracy. 1. Uświadomienie odpowiedzialności m. in. poprzez znajomość przepisów prawa w tym zakresie. 1. Uświadomienie odpowiedzialności m. in. poprzez znajomość przepisów prawa w tym zakresie. Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie aktów prawnych dotyczących wymagań, obowiązków w obszarze wychowania, profilaktyki, opieki. Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie aktów prawnych dotyczących wymagań, obowiązków w obszarze wychowania, profilaktyki, opieki. IX/X każdego roku szkolnego 2013/2017 IX/X każdego roku szkolnego 2013/2017 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Monitorowanie i kontrola realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego. Monitorowanie i kontrola realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego. IV, IX każdego roku szkolnego 2013/2017 IV, IX każdego roku szkolnego 2013/2017 Cyklicznie dwa razy w roku szkolnym 2013/2017 Cyklicznie dwa razy w roku szkolnym 2013/2017 Zespół wychowawczy Zespół wychowawczy Zespół specjalistów Dyrektor, wszyscy nauczyciele Dyrektor, wszyscy nauczyciele

10 Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za wyniki i efekty własnej pracy.. 2. Organizowanie prawidłowego procesu dydaktyczno – wychowawczego nauczyciela. 2. Organizowanie prawidłowego procesu dydaktyczno – wychowawczego nauczyciela. Opracowanie planów pracy uwzględniających kryterium sukcesu własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Opracowanie planów pracy uwzględniających kryterium sukcesu własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej. IX 2013/2017 IX 2013/2017 Monitorowanie własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Monitorowanie własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej. X, I 2013/2017 V Każdy nauczyciel

11 Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za wyniki i efekty własnej pracy. 2. Organizowanie prawidłowego procesu dydaktyczno – wychowawczego nauczyciela. 2. Organizowanie prawidłowego procesu dydaktyczno – wychowawczego nauczyciela. Autoewaluacja skuteczności stosowanych metod oraz form nauczania i wychowania. Autoewaluacja skuteczności stosowanych metod oraz form nauczania i wychowania. V 2013/2017 V 2013/2017 Modyfikowanie planów pracy na kolejny rok szkolny. Modyfikowanie planów pracy na kolejny rok szkolny. Kontrola pracy nauczycieli. Kontrola pracy nauczycieli. VI 2013/2017 IX, XII, VI 2013/2017 IX, XII, VI 2013/2017 Dyrektor, wicedyrektor, każdy nauczyciel Dyrektor, wicedyrektor, każdy nauczyciel Każdy nauczyciel Dyrektor, wicedyrektor Dyrektor, wicedyrektor

12 Nauczyciele są przygotowani do zmian. Tworzenie kultury pracy. Cykliczne szkolenia rady pedagogicznej w zakresie zmian – „Co to jest zmiana? Moja rola w procesie zmian?” Cykliczne szkolenia rady pedagogicznej w zakresie zmian – „Co to jest zmiana? Moja rola w procesie zmian?” IX 2014, 2015, 2017 IX 2014, 2015, 2017 Modyfikowanie koncepcji pracy szkoły. Modyfikowanie koncepcji pracy szkoły. Delegowanie uprawnień w zależności od zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Delegowanie uprawnień w zależności od zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. W miarę potrzeb 2013/2017 Dyrektor

13 Nauczyciele współpracują efektywnie. Budowanie klimatu, bezpieczeństwa, zaufania i poczucia wspólnoty interesów. Budowanie klimatu, bezpieczeństwa, zaufania i poczucia wspólnoty interesów. Wypracowanie i wdrożenie form współpracy : nauczycieli przedmiotu ze specjalistami, nauczycieli I i II etapu edukacyjnego, nauczycieli pracujących w danym zespole klasowym. Wypracowanie i wdrożenie form współpracy : nauczycieli przedmiotu ze specjalistami, nauczycieli I i II etapu edukacyjnego, nauczycieli pracujących w danym zespole klasowym. Opracowanie i wdrożenie procedury dzielenia się wiadomościami i umiejętnościami z odbytych szkoleń, warsztatów, kursów. Opracowanie i wdrożenie procedury dzielenia się wiadomościami i umiejętnościami z odbytych szkoleń, warsztatów, kursów. XI 2013 – XII 2013 XII 2013 A. Borkowska, E. Żwirko, E. Makowska, A. Borkowska, E. Żwirko, E. Makowska, Lider WDN

14 Nauczyciele poszerzają kanon metod motywowania uczniów i stosują je w codziennej pracy. Nauczyciele poszerzają kanon metod motywowania uczniów i stosują je w codziennej pracy. Podniesienie skuteczności działań w zakresie motywowania uczniów. Rozpoznawanie motywów i indywidualnych sposobów uczenia się dzieci – diagnozowanie profilu ucznia. Rozpoznawanie motywów i indywidualnych sposobów uczenia się dzieci – diagnozowanie profilu ucznia. IX – X 2013/2017 Samodoskonalenie Wprowadzenie technik efektywnego uczenia (ocenianie kształtujące, umiem się uczyć, odyseja umysłów, nauczyciel badacz, nauczyciel po pierwsze trener i doradca, TOC). Wprowadzenie technik efektywnego uczenia (ocenianie kształtujące, umiem się uczyć, odyseja umysłów, nauczyciel badacz, nauczyciel po pierwsze trener i doradca, TOC). Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Każdy nauczyciel

15 Nauczyciele poszerzają kanon metod motywowania uczniów i stosują je w codziennej pracy. Nauczyciele poszerzają kanon metod motywowania uczniów i stosują je w codziennej pracy. Podniesienie skuteczności działań w zakresie motywowania uczniów. Angażowanie uczniów w prezentację swoich osiągnięć i sukcesów na szczeblu klasy i szkoły. Angażowanie uczniów w prezentację swoich osiągnięć i sukcesów na szczeblu klasy i szkoły. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Wymiana „dobrych praktyk” między szkołami, instytucjami wspierającymi proces edukacyjno – wychowawczy szkoły. Wymiana „dobrych praktyk” między szkołami, instytucjami wspierającymi proces edukacyjno – wychowawczy szkoły. Lekcje otwarte w ramach WDN. Raz w roku szkolnym 2013/2017 Raz w roku szkolnym 2013/2017 Wg harmonogramu WDN na dany rok szkolny 2013/2017 Wg harmonogramu WDN na dany rok szkolny 2013/2017 Każdy nauczyciel Przewodniczący zespołów przedmiotowych Przewodniczący zespołów przedmiotowych Lider WDN

16 Skuteczne, efektywne wykorzystywanie wyników diagnoz, badań i analiz przekłada się na efekty pracy z uczniem. Skuteczne, efektywne wykorzystywanie wyników diagnoz, badań i analiz przekłada się na efekty pracy z uczniem. Projektowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie ze szkolnym system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Projektowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie ze szkolnym system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Szkolenia w zakresie kształtowania bazowych umiejętności diagnostycznych i kompetencji związanych z budowaniem projektów własnego działania i ich ewaluacji. Szkolenia w zakresie kształtowania bazowych umiejętności diagnostycznych i kompetencji związanych z budowaniem projektów własnego działania i ich ewaluacji. VIII 2014 VIII 2015 VIII 2014 VIII 2015 Bieżące modyfikowanie oraz dostosowanie warsztatu pracy i narzędzi do wyników diagnoz, badań i analiz w przełożeniu na potencjał klasowy, indywidualnego ucznia. Bieżące modyfikowanie oraz dostosowanie warsztatu pracy i narzędzi do wyników diagnoz, badań i analiz w przełożeniu na potencjał klasowy, indywidualnego ucznia. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Lider WDN Każdy nauczyciel

17 Skuteczne, efektywne wykorzystywanie wyników diagnoz, badań i analiz przekłada się na efekty pracy z uczniem. Skuteczne, efektywne wykorzystywanie wyników diagnoz, badań i analiz przekłada się na efekty pracy z uczniem. Projektowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie ze szkolnym system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Projektowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie ze szkolnym system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Ocena efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej. Ocena efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej. I, VI każdego roku szkolnego 2013/2017 I, VI każdego roku szkolnego 2013/2017 Samodoskonalenie Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Dyrektor, wicedyrektor, wszyscy nauczyciele Dyrektor, wicedyrektor, wszyscy nauczyciele Każdy nauczyciel

18 Nauczyciele i rodzice efektywnie współpracują w zakresie kształtowania kompetencji społecznych uczniów. Nauczyciele i rodzice efektywnie współpracują w zakresie kształtowania kompetencji społecznych uczniów. 1. Tworzenie klimatu i środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu oraz dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników w ramach realizacji projektu SzPZ. 1. Tworzenie klimatu i środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu oraz dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników w ramach realizacji projektu SzPZ. Upowszechnianie wiedzy o koncepcji i zasadach SzPZ w środowisku: zajęcia edukacyjno – wychowawcze, ulotki, warsztaty, spotkania, akcje promocyjne, festyny, wystawy, inf. pisemne, wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej o pozycje związane z promocją zdrowia, doskonalenie nauczycieli, współpraca w zakresie promocji zdrowia z różnymi organizacjami i instytucjami – pozyskiwanie sojuszników. Upowszechnianie wiedzy o koncepcji i zasadach SzPZ w środowisku: zajęcia edukacyjno – wychowawcze, ulotki, warsztaty, spotkania, akcje promocyjne, festyny, wystawy, inf. pisemne, wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej o pozycje związane z promocją zdrowia, doskonalenie nauczycieli, współpraca w zakresie promocji zdrowia z różnymi organizacjami i instytucjami – pozyskiwanie sojuszników. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Diagnozowanie potrzeb zdrowotnych społeczności szkolnej oraz upowszechnianie ich wyników, stworzenie planu działań w zakresie promocji zdrowia (monitoring, ewaluacja procesu), realizacja długofalowych oddziaływań w ramach edukacji zdrowotnej we współpracy ze środowiskiem. Diagnozowanie potrzeb zdrowotnych społeczności szkolnej oraz upowszechnianie ich wyników, stworzenie planu działań w zakresie promocji zdrowia (monitoring, ewaluacja procesu), realizacja długofalowych oddziaływań w ramach edukacji zdrowotnej we współpracy ze środowiskiem. Dbałość o środowisko fizyczne nauki i pracy: – budynek i teren szkoły (bieżące remonty, usprawnianie infrastruktury), - organizacja posiłków (dostosowanie warunków stołówki do potrzeb dzieci sześcioletnich), - zabezpieczenie przed wypadkami (procedury, niwelowanie zagrożeń). Dbałość o środowisko fizyczne nauki i pracy: – budynek i teren szkoły (bieżące remonty, usprawnianie infrastruktury), - organizacja posiłków (dostosowanie warunków stołówki do potrzeb dzieci sześcioletnich), - zabezpieczenie przed wypadkami (procedury, niwelowanie zagrożeń). Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Koordynator zespołu ds. promocji zdrowia, Zespół ds. promocji zdrowia Koordynator zespołu ds. promocji zdrowia, Zespół ds. promocji zdrowia Koordynator zespołu ds. promocji zdrowia, Zespół ds. promocji zdrowia Koordynator zespołu ds. promocji zdrowia, Zespół ds. promocji zdrowia Dyrektor, Koordynator zespołu ds. promocji zdrowia, Zespół ds. promocji zdrowia Dyrektor, Koordynator zespołu ds. promocji zdrowia, Zespół ds. promocji zdrowia

19 Nauczyciele i rodzice efektywnie współpracują w zakresie kształtowania kompetencji społecznych uczniów. Nauczyciele i rodzice efektywnie współpracują w zakresie kształtowania kompetencji społecznych uczniów. 2. Budowanie i wzmacnianie społecznej sieci wsparcia dla działań placówki poprzez współpracę z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. 2. Budowanie i wzmacnianie społecznej sieci wsparcia dla działań placówki poprzez współpracę z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Wdrażanie uczniów i rodziców do odpowiedzialności za efekty uczenia się m. in. poprzez stosowanie oceniania kształtującego. Wdrażanie uczniów i rodziców do odpowiedzialności za efekty uczenia się m. in. poprzez stosowanie oceniania kształtującego. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Określenie profilu szkoły – uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni. Określenie profilu szkoły – uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni. Pozytywne wzmacnianie – projekt szkolny. Pozytywne wzmacnianie – projekt szkolny. IX 2015 Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Każdy nauczyciel, rodzice, uczniowie Każdy nauczyciel, rodzice, uczniowie Dyrektor, rada rodziców Dyrektor, rada rodziców Każdy nauczyciel

20 Nauczyciele i rodzice efektywnie współpracują w zakresie kształtowania kompetencji społecznych uczniów. Nauczyciele i rodzice efektywnie współpracują w zakresie kształtowania kompetencji społecznych uczniów. Budowanie i wzmacnianie społecznej sieci wsparcia dla działań placówki poprzez współpracę z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Budowanie i wzmacnianie społecznej sieci wsparcia dla działań placówki poprzez współpracę z rodzicami, instytucjami i środowiskiem. Wspólne opracowanie przez nauczycieli i rodziców zasad programu krótkotrwałej bądź długofalowej pomocy dziecku (grupie dzieci). Wspólne opracowanie przez nauczycieli i rodziców zasad programu krótkotrwałej bądź długofalowej pomocy dziecku (grupie dzieci). W miarę potrzeb 2013/2017 W miarę potrzeb 2013/2017 Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców Szkoła dla rodziców. Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców Szkoła dla rodziców. Losy absolwentów - monitorowanie. Losy absolwentów - monitorowanie. Angażowanie rodziców do współanimowania życia klasy, szkoły, środowiska Angażowanie rodziców do współanimowania życia klasy, szkoły, środowiska 2015/2016 X 2013/2017 Praca ciągła IX-VI 2013/2017 Praca ciągła IX-VI 2013/2017 Pedagog, wychowawca klasy Pedagog, wychowawca klasy Pedagog, PP-P Pedagog Wychowawcy, rada Rrdziców Wychowawcy, rada Rrdziców

21 Szkoła Podstawowa nr 15 jest organizacją uczącą się, która wspiera uczenie się wszystkich swoich członków. Szkoła Podstawowa nr 15 jest organizacją uczącą się, która wspiera uczenie się wszystkich swoich członków. 1. Wprowadzenie społeczności szkolnej w innowacyjny, kreatywny proces edukacyjny. 1. Wprowadzenie społeczności szkolnej w innowacyjny, kreatywny proces edukacyjny. Wdrażanie innowacji pedagogicznych. Wdrażanie innowacji pedagogicznych. 2013/201 7 Realizowanie projektów i programów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym – zdrowotne, ekologiczne, językowe, społeczne, rozwijające kreatywność uczniów. Realizowanie projektów i programów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym – zdrowotne, ekologiczne, językowe, społeczne, rozwijające kreatywność uczniów. Wykorzystywanie w pracy z uczniami metod aktywnych, problemowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się TIK. Wykorzystywanie w pracy z uczniami metod aktywnych, problemowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się TIK. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Autorzy innowacji Liderzy projektów Każdy nauczyciel

22 Szkoła Podstawowa nr 15 jest organizacją uczącą się, która wspiera uczenie się wszystkich swoich członków. Szkoła Podstawowa nr 15 jest organizacją uczącą się, która wspiera uczenie się wszystkich swoich członków. Wprowadzenie społeczności szkolnej w innowacyjny, kreatywny proces edukacyjny. Wprowadzenie społeczności szkolnej w innowacyjny, kreatywny proces edukacyjny. Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania „typowych” i „nietypowych” problemów dydaktycznych i wychowawczych. Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania „typowych” i „nietypowych” problemów dydaktycznych i wychowawczych. Zgodnie z harmonogramem planu pracy wychowawczej 2013/2017 Zgodnie z harmonogramem planu pracy wychowawczej 2013/2017 Stosowanie Oceniania Kształtującego, jako jednej z metod kształtujących współodpowiedzialność nauczycieli, uczniów i rodziców za efekty nauczania i uczenia się – realizacja projektu OKSUS Stosowanie Oceniania Kształtującego, jako jednej z metod kształtujących współodpowiedzialność nauczycieli, uczniów i rodziców za efekty nauczania i uczenia się – realizacja projektu OKSUS Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Wychowawcy klas Każdy nauczyciel, rodzice, uczniowie Każdy nauczyciel, rodzice, uczniowie Wdrażanie cyfryzacji szkoły (e - szkoła, e – nauczyciel, e – uczeń). Wdrażanie cyfryzacji szkoły (e - szkoła, e – nauczyciel, e – uczeń). Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Dyrektor

23 Szkoła Podstawowa nr 15 jest organizacją uczącą się, która wspiera uczenie się wszystkich swoich członków. Szkoła Podstawowa nr 15 jest organizacją uczącą się, która wspiera uczenie się wszystkich swoich członków. 2. Organizowanie procesu przekraczania kolejnych etapów edukacyjnych w sposób naturalny dla dziecka, zgodny z jego wiekiem rozwojowym – przedszkole – SP15 – gimnazjum. 2. Organizowanie procesu przekraczania kolejnych etapów edukacyjnych w sposób naturalny dla dziecka, zgodny z jego wiekiem rozwojowym – przedszkole – SP15 – gimnazjum. Dzień otwarty dla dzieci z przedszkoli i ich rodziców. Dzień otwarty dla dzieci z przedszkoli i ich rodziców. III 2013/2017 Lekcje otwarte dla przedszkolaków na terenie szkoły i przedszkoli. Zajęcia integracyjne. Lekcje otwarte dla przedszkolaków na terenie szkoły i przedszkoli. Zajęcia integracyjne. Spotkania nauczycieli SP 15 z rodzicami przedszkolaków. Spotkania nauczycieli SP 15 z rodzicami przedszkolaków. XII – III 2013/2017 XII – III 2013/2017 Koordynator zespołu ds. promocji szkoły Koordynator zespołu ds. promocji szkoły Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Koordynator zespołu ds. promocji szkoły Koordynator zespołu ds. promocji szkoły II – III 2013/2017

24 Szkoła Podstawowa nr 15 jest organizacją uczącą się, która wspiera uczenie się wszystkich swoich członków Szkoła Podstawowa nr 15 jest organizacją uczącą się, która wspiera uczenie się wszystkich swoich członków Organizowanie procesu przekraczania kolejnych etapów edukacyjnych w sposób naturalny dla dziecka, zgodny z jego wiekiem rozwojowym – przedszkole – SP15 – gimnazjum. Organizowanie procesu przekraczania kolejnych etapów edukacyjnych w sposób naturalny dla dziecka, zgodny z jego wiekiem rozwojowym – przedszkole – SP15 – gimnazjum. Udział uczniów klas szóstych SP 15 w zajęciach otwartych w gimnazjach. Udział uczniów klas szóstych SP 15 w zajęciach otwartych w gimnazjach. IV – VI 2013/2017 Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół gimnazjalnych uczniów i rodziców SP 15. Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół gimnazjalnych uczniów i rodziców SP 15. IV – VI 2013/2017 Pedagog, wychowawcy klas VI Pedagog, wychowawcy klas VI Pedagog, wychowawcy klas VI Pedagog, wychowawcy klas VI

25 W SP 15 jest zindywidualizowany system nauczania. Stworzenie warunków do zindywidualizowanego procesu edukacyjnego. Stworzenie warunków do zindywidualizowanego procesu edukacyjnego. Wdrożenie procedury organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w SP 15, w tym systemu pracy z uczniem zdolnym na poziomie szkoły, klasy, ucznia. Wdrożenie procedury organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w SP 15, w tym systemu pracy z uczniem zdolnym na poziomie szkoły, klasy, ucznia. IX – X 2013 Monitorowanie potrzeb edukacyjnych uczniów. Monitorowanie potrzeb edukacyjnych uczniów. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 pedagog, wychowawcy klas, pedagog, wychowawcy klas, pedagog, wychowawcy klas pedagog, wychowawcy klas

26 W SP 15 jest zindywidualizowany system nauczania. Stworzenie warunków do zindywidualizowanego procesu edukacyjnego. Stworzenie warunków do zindywidualizowanego procesu edukacyjnego. Dostosowanie i realizacja zajęć wspierających i rozwijających do potrzeb i możliwości uczniów. Dostosowanie i realizacja zajęć wspierających i rozwijających do potrzeb i możliwości uczniów. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Stosowanie metod, form i narzędzi, w toku lekcyjnym, odpowiednio dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Stosowanie metod, form i narzędzi, w toku lekcyjnym, odpowiednio dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Praca ciągła 2013/2017 Praca ciągła 2013/2017 Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele realizujący zajęcia Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele realizujący zajęcia Każdy nauczyciel


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYNSKIEGO W OLSZTYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYNSKIEGO W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google