Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZGŁOBNIU www.spzglobien.pl. Misja Szkoły : rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez naszych uczniów w połączeniu ze znajomością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA W ZGŁOBNIU www.spzglobien.pl. Misja Szkoły : rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez naszych uczniów w połączeniu ze znajomością."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZGŁOBNIU www.spzglobien.pl

2 Misja Szkoły : rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez naszych uczniów w połączeniu ze znajomością dziedzictwa kulturowego regionu i kraju Na sukces Misji wpływają 3 podstawowe zadania szkoły : DYDAKTYKA, WYCHOWANIE I OPIEKA, WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

3 I. ROK SZKOLNY 2013/2014 1.Ogółem : 134 uczniów ( zerówka 27 dzieci +107 I-VI) II. ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Ogółem : 132 uczniów ( zerówka 16 dzieci +116 I-VI) III. ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Ogółem : 120 uczniów ( klasy I-VI, 7 oddziałów ) UCZNIOWIE

4 I. ROK SZKOLNY 2013/2014 1.32 uczniów do innych szkół ( 17 na terenie gminy ) 2.21 uczniów z innych szkół ( 5 spoza gminy ) II. ROK SZKOLNY 2014/2015 1.33 uczniów do innych szkół ( 22 na terenie gminy ) 2. 20 uczniów z innych szkół ( 7 spoza gminy ) III. ROK SZKOLNY 2015/2016 1. 35 uczniów do innych szkół ( 15 na terenie gminy ) 2. 20 uczniów z innych szkół ( 7 spoza gminy ) UCZNIOWIE obwód szkolny

5 ROK SZKOLNY 2015/2016 I. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO 1.Dyplomowany ( najwyższy ) : 10 nauczycieli 2. Mianowany : 4 3.Kontraktowy : 1 4.Stażysta ( najniższy ) : 1 II. KWALIFIKACJE DO MINIMUM 2 PRZEDMIOTÓW : 8 nauczycieli ( 50 % kadry ) III. Obsługa szkoły : 3 osoby ( 2,75 etatu ) NAUCZYCIELE I OBSŁUGA

6 DYDAKTYKA KLASA VI – SPRAWDZIAN ( skala od 1-9 ) DIAGNOZOWANIE 2010 – 7 ( wysoki ) 2011 – 6 ( wyżej średni ) 2012 – 6 ( wyżej średni ) 2013 – 4 ( niżej średni ) 2014 – 6 (wyżej średni ) 2015 – 8 ( cz.I i cz. II ; bardzo wysoki ) DZIAŁANIA PRZYGOTOWUJĄCE Całoroczne dodatkowe zajęcia fakultatywne dla klasy VI j. polski + matematyka kl. VI ; próbne sprawdziany A. J. polski ; ( CKE ); 66 % + 3 inne ( 69%,67%,66%) B. Matematyka ; ( CKE ) 50% + 3 inne ( 55%,48%,51%) C. J.angielski; ( CKE ) 66 % + 2 inne ( 62%,64%)

7 DYDAKTYKA diagnozy I sem. OGÓLNOPOLSKI PRAWDZIAN KOMPETENCJI KL. VI ( 05.04.2016r.) KL. IKL. II A i II B - Kl. I- diagnoza wstępna ( IX 2015 ) -Matematyka : 96 % -Czytanie i pisanie : 68 % diagnozy badające podstawowe umiejętności po PP -4 diagnozy ; min. wyniki 76%/89% (pol./mat-przyr) DIAGNOZA WSTĘPNA MAT-PRZYR II AII B 96,6 %94,0 % WRZESIEŃ 93,491,0 PAŹDZIERNIK 93,085,0 LISTOPAD 97,085,5 GRUDZIEŃ 93,187,5

8 DYDAKTYKA diagnozy I sem. OGÓLNOPOLSKI PRAWDZIAN KOMPETENCJI KL. VI ( 05.04.2016r.) KL. II A I II B DIAGNOZA POLONISTYCZNA WSTĘPNA II AII B 91,3 %83 % WRZESIEŃ 93,087,0 PAŹDZIERNIK 83,071,0 LISTOPAD 99,095,0 GRUDZIEŃ 96,294,0

9 DYDAKTYKA OGÓLNOPOLSKI PRAWDZIAN KOMPETENCJI KL. VI ( 05.04.2016r.) KL. IIIKL. IV-V -Kl. III- diagnozy miesięczne ( łącznie ) -Matematyka : 90 % -Czytanie i pisanie : 85 % ( diagnozy badające podstawowe umiejętności wynikające z podstawy programowej nauczania ) -kl. IV-V ; diagnozy przedmiotowe ( j. polski, matematyka, przyroda, historia ) testy wewn. - kl. IV-V j. angielski ( diagnozy poziomujące )

10 DYDAKTYKA – diagnozy II semestr KL. I-IIIKL. IV-VI Kontynuacja diagnoz miesięcznych Kl. III Ogólnopolski Sprawdzian kompetencji OPERON ; 14.04.2016 r. ( cz. pol. i cz. matem.) kl. III Diagnoza kompetencji trzecioklasistów ( 10.05 i 17.05.2016 cz. pol. i cz. mat- przyr.) Instytut Badań Edukacyjnych -Kl. V Diagnoza kompetencji piątoklasistów ( 10.05 i 17.05.2016 cz. polonistyczna i cz. mat- przyr.) Instytut Badań Edukacyjnych -Kl. VI „Próbny sprawdzian szóstoklasisty ” WSiP ; 03.03.2016 r.

11 EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkolny Zespół ds. ewaluacji w roku szkolnym 2015/2016 bada wybrane wymagania w ramach określonych obszarów pracy szkoły ( podst. prawna : Rozporz. MEN „O nadzorze pedagogicznym” (Dz. U. nr 168, poz. 1324 ze zm. w: 2013 r. poz. 560 z dnia 14 maja 2013 r.) 1. Promowana jest wartość edukacji ( wym. nr 8 ) 2. Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych ( wym. nr 11 ) Czerwiec 2016 ; RAPORT podsumowujący - wnioski do korekty działań i dalszej pracy – Raport dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016

12 Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia dydaktyczne Zajęcia przedmiotowe Zajęcia artystyczne/sportowe 10 rodzajów zajęcia polonistyczno matematyczne rozwijające oraz zajęcia dyd-wyr. ( kl. I ) i ( kl. II ) zajęcia dyd-wyr. ( kl. III ) zajęcia czytelniczo-medialne ( kl. I ) przyroda ; zajęcia dyd-wyrównawcze ( kl. IV-V ) oraz kl. VI j. angielski zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych ( kl. IV-VI ) j. polski zajęcia polonistyczne i wyrównawcze ( kl. IV-V ) oraz zajęcia dla uczniów zdolnych ( kl. VI ) matematyka zajęcia dyd-wyrównawcze ( kl. IV i kl. VI ) oraz ( kl.V ), historia; zajęcia dla uczniów zdolnych (kl. V-VI ) 4 rodzaje Zajęcia z piłki siatkowej ( IV-VI ) Zajęcia artystyczne ( I i II a ) i ( kl.V-VI) Zajęcia z religii ( IV ) Służba liturgiczna kościoła – zajęcia sportowe ( IV-VI )

13 Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia dydaktyczne INNE zajęcia dodatkowe 3 rodzaje Zajęcia z matematyki j. polskiego i j. angielskiego przygotowujące do sprawdzianu kl. VI Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( przyroda ) IV-VI Zajęcia sportowe realizowane przez szkołę w ramach programu „Multisport” ( kl. IV-VI )

14 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 13 UCZNIÓW ( 2015/2016 ) 1.Różnego typu dysfunkcje = postępy edukacyjne i wyniki nauczania 2.Nadpobudliwość psychoruchowa, dysgrafia, dysleksja, dysortografia, problemy z koncentracją uwagi 3.2 orzeczenie,11 opinii Poradni P-P

15 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III PROJEKT „Ortografia to mój przyjaciel” Cel projektu ; doskonalenie umiejętności pisowni ; 1x tyg. dyktanda ortograficzne, rebusy, quizy, zagadki ortograficzne) N : zeszyty „Mój przyjaciel Ortografik” Nauczyciele prowadzący : wychowawcy klas

16 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III „Program rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów” kl I, kl. II A i B, kl. III Zajęcia rozwijające polonistyczno- matematyczne 1. Przygotowanie uczniów do konkursów. 2. Przygotowywanie dodatkowych zadań domowych. 3. Zachęcanie do czytania fachowych czasopism. 4. Indywidualizacja pracy na lekcji. 5. Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu.

17 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III Ogólnopolski projekt „Koduj z klasą ” kl. III 6 uczniów (N)* Ogólnopolski program „Planeta energii” kl. II A (N) *-(N) – nowość w roku szkolnym 2015/2016 1. Przygotowanie uczniów do zajęć komputerowych 2. Poznanie podstawowych zasad programowania w języku SCRATCH. 3. Rozwijanie kreatywności dzieci 4. Tworzenie prostych programów, animacji i gier 5. Prąd (ergonomia) i bezpieczeństwo korzystania z urządzeń

18 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III Ogólnopolski program sportowy : „Mały Mistrz” klasy II a i II b ( II rok programu ) 1. Podnoszenie sprawności fizycznej 2. Doskonalenie umiejętności w gimnastyce i grach zespołowych 3. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia

19 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III PROGRAMY PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNE „Bezpieczna droga do szkoły” i „Policja nie tylko dzieciom” ( we współpracy z KM policji Rzeszów ) Cel ; profilaktyka, wzrost poziomu bezpieczeństwa uczniów, Dotyczy : klasa I i klasa III

20 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III PROGRAMY PROMUJĄCE ZDROWE ODŻYWIANIE „Śniadanie daje moc” (N) „Dzieciństwo bez próchnicy” „Akademia Bezpiecznego Puchatka” „Zdrowie nietrudne” (N) „Warzywa i owoce w szkole” „Szklanka mleka” ( we współpracy z RARR oraz firmą BOGAR ) Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Renata Wójcik 2. mgr Agata Płaza 3. mgr Krystyna Miłek 4. mgr Agata Świder

21 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI Szkolny Program Pracy z Uczniem Zdolnym 1.Identyfikacja ucznia 2.Plan pracy na cykl edukacyjny w uzgodnieniu z rodzicami – kontrakt 3.Szeroki zakres wsparcia uzdolnień ucznia Działania : 1. Zacieśnienie współpracy nauczycieli I i II etapu edukacyjnego 2. Przekazywanie informacji dotyczących sytuacji rodzinnej uczniów mającej wpływ na funkcjonowanie dziecka. 3. Współpraca z rodzicami uczniów uzdolnionych w zakresie rozpoznawania predyspozycji

22 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI 1.Program IPN „Żywe muzeum” (N) Klasa V 2. Program czytelniczy EMPiK „Przecinek i kropka” (N) Klasa III 1.Popularyzacja najnowszej historii Polski ( NSZZ „Solidarność” ) 2.Kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich 3.Poznawanie lokalnych miejsc historycznych 4.Zapoznanie z historią pisma i konkurs czytelniczy EMPiK

23 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI 1.Program MEN „Książki naszych marzeń ” (N) 2.W przygotowaniu : udział szkoły w „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ( II poł.2016 r. ) 1.Doposażenie biblioteki szkolnej ; 12.2015 r. 2.Nowe woluminy w ilości : 83 sztuk 3.Kwota : 1652 zł, 13 gr.

24 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI 1.Program profilaktyczno- wychowawczy „Zanim spróbujesz” „Narkotyki- zakamuflowana śmierć” (N) Klasa VI 1.Zajęcia warsztatowe ; wizyta specjalisty z zakresu uzależnień 2.Dopalacze i substancje szkodliwe 3. Cel : profilaktyka

25 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI 1.Ogólnopolski Program „Insta.Ling” (N) Klasa V i VI 2. Ogólnopolski projekt : „Odpakowani.pl” (N) Klasa V 1.Doskonalenie nauki ortografii z pomocą urządzeń mobilnych 2.Edukacja w zakresie ochrony środowiska i segregacji odpadów

26 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI 1.PROGRAM MEN : „E-PODRĘCZNIKI” (N) Platformy edukacyjne m.in. : „Scholaris”, „Nowoczesnenauczanie.pl” „Nauczyciel.pl”, „Eduscience” 1.Dalsze wykorzystanie laptopów w edukacji : 21 sztuk uczniowskich ; j.angielski,przyroda, matematyka, historia, j. polski ( klasy IV-VI ) 2.Internetowe bazy edukacyjne uzupełnienie podstawy programowej 3.Nowe laptopy dla uczniów klas I-III ; 12 sztuk

27 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI 1. Ogólnopolski program sportowy : „Multisport” Dla klas IV-VI 1. Poprawa zdolności motorycznych 2. Rozwijanie zainteresowań w różnych dyscyplinach ( gimnastyka korekcyjna, lekkoatletyka, siatkówka ) 3. Test sprawności ( zwis na drążku, biegi )

28 Obiad w stołówce szkolnej ( 48 dzieci )

29 KONKURSY POZASZKOLNE – SUKCESY I SEMESTR 2015/2016 1.Gminny turniej szachowy ; I m. Karol Miłek ( kl. III ), I m. Miłosz Michno ( kl. V ) 2. Konkurs historyczny IPN „Żywe muzeum” nagroda Daria Soja kl. V 3. Gminny konkurs j. angielskiego IV m.Alicja Motyl 2. Gminny konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa” ; nagrody Mateusz Kurc, Emil Szular 3. Międzygminny konkurs plastyczny „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” ; nagroda Roksana Kawa, wyróżnienie : Adrian Adamczyk

30 KONKURSY POZASZKOLNE – SUKCESY I SEMESTR 2015/2016 4. Wojewódzki konkurs plastyczny „Zachowaj trzeźwy umysł ” – nagrody : Wiktoria Michno, Weronika Świder, Mateusz Pisarek, Weronika Wójcik 5. Wojewódzki konkurs ekologiczny : „Mój las” ; I m. Roksana Kawa kl. I

31 WYCHOWANIE I OPIEKA Uczniowie klas I-III oraz IV-VI brali udział w akcjach ; 1.,,Sprzątanie Świata” jesień 2015 2.,,Góra grosza” ( SU – 161,75 zł. ) 3. Projekt „Zachowaj trzeźwy umysł” 4. Zbiórka baterii i makulatury ( 1200 kg ) 5. Konkursy szkolne i pozaszkolne np. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Jesień kolorem malowana”, „Moja mała, wielka Ojczyzna”, 6. Akcja „Oddaj zużyty telefon-dostaniesz aparat ” ( SU – 5 kg ) 7. Akcja „Zwierzętom na pomoc” ( SU – 50 kg karmy ) 8. Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” ( 100 kg karmy dla zwierząt leśnych ) AKTYWIZACJA UCZNIÓW

32 WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA ORGANIZACJA/ INSTYTUCJADZIAŁANIA 1. Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaDiagnozowanie uczniów, konsultacje 2. LOK „Wspólnota” ZgłobieńŚwietlica w szkole ( 11.15 – 16.30 ) 3. Liga Ochrony PrzyrodySzkolne koło LOP 30 uczniów, działania na rzecz ochrony środowiska 4. Organizacje ekologiczneZbiórki baterii i makulatury 5. Bank Spółdzielczy NiechobrzSKO ; 6. WTZ „Sprawni inaczej” ZgłobieńWizyty integracyjne 7. Policja – komenda miejska Rzeszów, komenda Boguchwała Prelekcje, udział w akcjach

33 WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA ORGANIZACJA/ INSTYTUCJADZIAŁANIA 8.Gminna biblioteka publicznaPopularyzacja czytelnictwa wśród dzieci 9. Rada Sołecka i OSP ZgłobieńDofinansowanie do budżetu ( RS )

34 DZIAŁANIA GOSPODARCZE 1. lipiec 2015 r. – remont schodów awaryjnych przy budynku szkoły, naprawa podestu z kostki brukowej przy wejściu do budynku, remont schodów do części mieszkalnej budynku szkoły, wymiana rynny przy klatce schodowej. ( koszt : 6122,69 zł. ) 2. lipiec 2015 r. - naprawa cokolika na ścianach ( północnej i zachodniej ) budynku szkoły wraz z przełożeniem zapadniętej kostki brukowej ( koszt : 2846,77 zł.) 3. lipiec 2015 r. – profesjonalne mycie elewacji budynku szkoły ( 65 m.kw.), podestu i schodów przy sali gim. ( koszt 830,25 zł. ) 4. sierpień 2015 r. - remont stopnic schodów przy frontowej klatce schodowej budynku szkoły wraz z remontem ścian zewnętrznych, daszku i filarów klatki schodowej oraz wymianą rynny spadowej ( koszt 3690,00 zł. )

35 DZIAŁANIA GOSPODARCZE 5. sierpień 2015 r. – wymiana fragmentu instalacji gazowej wraz z wymianą zaworów zabezpieczających w pomieszczeniu kuchni ( koszt : 1230,00 zł. ) 6. sierpień 2015 r. - prace konserwacyjno-remontowe ( m.in. malowanie lamperii w sali lekcyjnej nauczania wczesnoszkolnego, uzupełnienie uchwytów w szatniach, naprawa ubytków tynku i malowanie w części szatni uczniowskich, malowanie gabinetu dyrektora ) ( praca konserwatora ) 7. październik 2015 r. – zabudowa pod klatką schodową przy sali gimn. adaptacja pomieszczenia na traktor koszący ( koszt : 3755,19 zł. )

36 PROJEKT "Renowacja zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko – pałacowym przy Szkole Podstawowej z Zgłobniu” 1. Okres realizacji : 01.10.2015 – 30.04.2016 r. 2. Działania : Inwentaryzacja drzew w zespole dworsko-parkowym, badanie stanu fitosocjologicznego drzew oraz działania zabezpieczające drzewostan ( wykonano do 23.12.2015 r. ) Budowa barierek przy zabytkowych drzewach (14 szt.) Umieszczenie tabliczek informacyjnych o zabytkowych drzewach (14 szt.) i głównej tablicy informacyjnej o parku oraz przeprowadzonej inicjatywie ( do 30.04.2016 r. ) 3. Wartość projektu : 15 700,00 zł.

37 "Renowacja zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko – pałacowym przy Szkole Podstawowej z Zgłobniu”

38

39

40 www.spzglobien.pl

41 Dziękuję za uwagę Bartłomiej Wisz –dyrektor szkoły


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA W ZGŁOBNIU www.spzglobien.pl. Misja Szkoły : rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez naszych uczniów w połączeniu ze znajomością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google