Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr uczniów 33 klasy 60 nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr uczniów 33 klasy 60 nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 5 777 uczniów 33 klasy 60 nauczycieli
16 pracowników administracji i obsługi pielęgniarka szkolna

2 Nauka klasy ogólne –25 uczniów
klasy integracyjne – 18 uczniów, 2 nauczycieli klasy sportowe – min. 20 uczniów

3 Szkoła Podstawowa nr 5 Klasa sportowa, funkcjonować będzie przez sześć lat. Szkolenie sportowe odbywać się będzie z wykorzystaniem własnych obiektów. Zajęcia sportowe ogólne odbywać się będą w oparciu o program nauczania wychowania fizycznego Urszuli Kierczak pt. „Koncepcja Edukacji Fizycznej, Zdrowie-sport-rekreacja” zmodyfikowany poprzez rozszerzenie, zgodny z podstawami programowymi. W klasie sportowej realizowany będzie program zajęć w wymiarze godzin tygodniowo. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła będzie organizować dla uczniów obozy sportowe (letni i zimowy), zajęcia na basenie, ,rajdy ( piesze, rowerowe) wycieczki, zajęcia w Chojnickim Klubie Żeglarskim. Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych. Zajęcia w klasie sportowej prowadzić będą: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

4 Szkoła Podstawowa nr 5 Badania lekarskie
Badania są OBOWIĄZKOWE dla każdego kandydata do klasy sportowej. Badania wykonać można w chojnickim szpitalu w poradni medycyny sportowej. Rejestrować należy się w rejestracji ogólnej osobiście lub telefonicznie.( ) Skierowanie na badania wystawia lekarz rodzinny. Lekarz medycyny sportowej przyjmuje: poniedziałek 14:35-16:00 piątek 8:00-9:30

5 Szkoła Podstawowa nr 5 Egzamin wstępny
Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej będzie przystąpienie do testów sprawności fizycznej. Przyjętych zostanie min. 20 osób z najlepszymi wynikami Na testy składać się będą proste ćwiczenia fizyczne (bieg krótki, skok, rzut). Miejsce i termin przeprowadzenia testów zostanie podany indywidualnie po naborze.

6 Szkoła posiada: boisko sportowe 2 sale gimnastyczne salę zabaw
salki do gimnastyki korekcyjnej salę zabaw plac zabaw 4 sale komputerowe, w tym mobilną

7 Szkoła posiada: stołówkę szatnię bibliotekę i czytelnię
gabinety: pedagoga, psychologa i logopedy świetlicę stołówkę szatnię

8 Podstawa programowa Program edukacji wczesnoszkolnej opracowany został w oparciu o „Podstawę programową” MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. ze zmianami. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

9 Edukacja wczesnoszkolna
- proces rozłożonym na 3 lata nauki szkolnej - wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III - ocena postępów ucznia ma charakter opisowy

10 Zakres edukacji wczesnoszkolnej
- zajęcia: komputerowe techniczne - oraz język angielski wychowanie fizyczne - edukacje: polonistyczna matematyczna przyrodnicza muzyczna plastyczna społeczna

11 Zajęcia edukacyjne Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Zajęcia opiekuńcze - świetlica Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów Zajęcia zwiększające szanse uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne ucznia zdolnego

12 Innowacja pedagogiczna
Tytuł: „Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo” – program edukacji komunikacyjno-drogowej oraz społeczno-zdrowotnej Autorzy: Nauczyciele przyszłych klas pierwszych Termin realizacji: wrzesień 2014 – czerwiec 2017 12

13 Cele ogólne kształcenie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo; tworzenie nawyków przestrzegania higieny oraz przepisów ruchu drogowego; aktywizowanie zainteresowań dzieci na temat zdrowia; poznanie sposobów nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi osobami; wdrażanie do właściwego działania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje; integrowanie zespołu klasowego.

14 Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. H
Szkoła Podstawowa nr 5 im. J.H. Derdowskiego w Chojnicach SEKRETARIAT SZKOŁY TEL 14


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr uczniów 33 klasy 60 nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google