Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 5 777 uczniów 33 klasy 60 nauczycieli 16 pracowników administracji i obsługi pielęgniarka szkolna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 5 777 uczniów 33 klasy 60 nauczycieli 16 pracowników administracji i obsługi pielęgniarka szkolna."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 5 777 uczniów 33 klasy 60 nauczycieli 16 pracowników administracji i obsługi pielęgniarka szkolna

2 N auka klasy ogólne –25 uczniówklasy ogólne –25 uczniów klasy integracyjne – 18 uczniów, 2 nauczycieliklasy integracyjne – 18 uczniów, 2 nauczycieli klasy sportowe – min. 20 uczniówklasy sportowe – min. 20 uczniów

3 Szkoła Podstawowa nr 5 1. Klasa sportowa, funkcjonować będzie przez sześć lat. 2. Szkolenie sportowe odbywać się będzie z wykorzystaniem własnych obiektów. 3. Zajęcia sportowe ogólne odbywać się będą w oparciu o program nauczania wychowania fizycznego Urszuli Kierczak pt. Koncepcja Edukacji Fizycznej, Zdrowie-sport-rekreacja zmodyfikowany poprzez rozszerzenie, zgodny z podstawami programowymi. 4. W klasie sportowej realizowany będzie program zajęć w wymiarze 10 godzin tygodniowo. 5.W ramach programu szkolenia sportowego szkoła będzie organizować dla uczniów obozy sportowe (letni i zimowy), zajęcia na basenie,,rajdy ( piesze, rowerowe) wycieczki, zajęcia w Chojnickim Klubie Żeglarskim. 6.Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych. 7. Zajęcia w klasie sportowej prowadzić będą: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

4 Szkoła Podstawowa nr 5 Badania lekarskie Badania są OBOWIĄZKOWE dla każdego kandydata do klasy sportowej. Badania wykonać można w chojnickim szpitalu w poradni medycyny sportowej. Rejestrować należy się w rejestracji ogólnej osobiście lub telefonicznie.(52 395 65 70-72) Skierowanie na badania wystawia lekarz rodzinny. Lekarz medycyny sportowej przyjmuje: poniedziałek 14:35-16:00 piątek 8:00-9:30

5 Szkoła Podstawowa nr 5 Egzamin wstępny Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej będzie przystąpienie do testów sprawności fizycznej. Przyjętych zostanie min. 20 osób z najlepszymi wynikami Na testy składać się będą proste ćwiczenia fizyczne (bieg krótki, skok, rzut). Miejsce i termin przeprowadzenia testów zostanie podany indywidualnie po naborze.

6 Szkoła posiada: boisko sportowe 2 sale gimnastyczne salki do gimnastyki korekcyjnej salę zabaw plac zabaw 4 sale komputerowe, w tym mobilną

7 Szkoła posiada: gabinety: pedagoga, psychologa i logopedy świetlicę stołówkę bibliotekę i czytelnię szatnię

8 Podstawa programowa Podstawa programowa Program edukacji wczesnoszkolnej opracowany został w oparciu o Podstawę programową MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. ze zmianami. www.sp5.chojnice.pl Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

9 - proces rozłożonym na 3 lata nauki szkolnej - wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III - ocena postępów ucznia ma charakter opisowy - proces rozłożonym na 3 lata nauki szkolnej - wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III - ocena postępów ucznia ma charakter opisowy Edukacja wczesnoszkolna

10 Zakres edukacji wczesnoszkolnej - edukacje: polonistyczna matematyczna przyrodnicza muzyczna plastyczna społeczna - zajęcia: komputerowe techniczne - oraz język angielski wychowanie fizyczne

11 Zajęcia edukacyjne Zajęcia edukacyjne Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Zajęcia opiekuńcze - świetlica Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów Zajęcia zwiększające szanse uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne ucznia zdolnego

12 Innowacja pedagogiczna Tytuł: Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo – program edukacji komunikacyjno-drogowej oraz społeczno-zdrowotnej Autorzy: Nauczyciele przyszłych klas pierwszych Termin realizacji: wrzesień 2014 – czerwiec 2017

13 kształcenie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo; tworzenie nawyków przestrzegania higieny oraz przepisów ruchu drogowego; aktywizowanie zainteresowań dzieci na temat zdrowia; poznanie sposobów nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi osobami; wdrażanie do właściwego działania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje; integrowanie zespołu klasowego. Cele ogólne

14 Szkoła Podstawowa nr 5 im. J.H. Derdowskiego w Chojnicach SEKRETARIAT SZKOŁY TEL. 52 39 77 067 www.sp5.chojnice.pl


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 5 777 uczniów 33 klasy 60 nauczycieli 16 pracowników administracji i obsługi pielęgniarka szkolna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google