Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE

2 Krótka informacja o naszej szkole
Szkoła podstawowa znajduje się na terenie Gminy Miękinia Stanowi integralną część Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Lutyni Liczy 202 uczniów, 17 nauczycieli i 9 oddziałów Istnieje ponad 60 lat Szkoła Podstawowa Gimnazjum

3 „Sześciolatek w przyjaznej szkole”
Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do klasy pierwszej.

4 Działania pod hasłem „Mam 6 lat idę do szkoły „
Spotkania z rodzicami Ulotki „Mam 6 lat, idę do szkoły” Plakaty tematyczne Diagnoza gotowości szkolnej Indywidualne konsultacje z rodzicami – omawianie diagnozy gotowości szkolnej Systematyczna obserwacja dzieci i dzielenie się spostrzeżeniami z rodzicami Imprezy środowiskowe – gry i zabawy dla dzieci młodszych, nie uczęszczających do szkoły

5 Miejsca przyjazne uczniom:
Sale lekcyjne systematycznie wyposażane w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu Radosna Szkoła Pracownia komputerowa Sala gimnastyczna Park obok szkoły Ścieżka dydaktyczna „Dwie wieże” Świetlica Plac zabaw Orlik

6 Działania podejmowane na rzecz doskonalenia pracy szkoły
Udział w projekcie systemowym -Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych

7 Realizacja programów własnych i projektów edukacyjnych:
- Bezpieczna szkoła - Gimnastyka buzi i języka - Bądźmy czujni i ostrożni – spotkania edukacyjne z przedstawicielami służby zdrowia, straży pożarnej i policji. - Angielskie ABC- kursy dla dzieci w szkole językowej MULTI-KULTI

8 - Organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
Wspólne działania nauczycieli zespołu samokształceniowego klas 0 – III: - Organizacja imprez i uroczystości szkolnych. - Wycieczki. - Organizacja konkursów szkolnych i gminnych. - Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz środowiska. - Udział w organizacji festynów środowiskowych. Dzień Mamy i Taty

9 Wrocław Fabryka bombek Słodkie Czary Mary ZOO

10 Mikołaj Przegląd wiersza logopedycznego Powitanie wiosny Konkurs plastyczny „Kwiatek dla Mamy”

11 Angażowanie uczniów do wspólnych działań ,np.:
- Sprzątanie świata - Zbiórka makulatury - Zbiórka nakrętek plastykowych - Dokarmianie ptaków - Organizowanie pomocy zwierzętom w schroniskach - Akcje charytatywne: Zabawa „Dajemy radość i serce” zbiórka zabawek, odzieży i słodyczy

12 Rozwijanie umiejętności , zdolności i zainteresowań
- „Kuchcikowo” – zajęcia kulinarne - Zajęcia twórczej aktywności - Udział w konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych - Lekcje muzealne - Zajęcia muzyczne

13 Organizowane formy pomocy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Zajęcia logopedyczne: profilaktyczne, terapeutyczne Gimnastyka korekcyjna Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Współpraca z psychologiem i pedagogiem Koła zainteresowań Współpraca z GOPS-em

14 Współpraca z rodzicami
Zajęcia otwarte Organizacja imprez, uroczystości oraz wycieczek Organizacja festynów środowiskowych Udział w akcjach charytatywnych Zebrania i konsultacje indywidualne -opracowywanie materiałów dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu

15 Nowe działania wspierające rozwój dzieci w szkole
PROJEKT PROFILAKTYCZNY Zapobieganie trudnościom szkolnym „ ZDROWY PRZEDSZKOLAK, ZDROWY UCZEŃ”

16 Cel główny projektu Wczesne wykrywanie symptomów wskazujących na możliwość występowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz przeciwdziałanie im w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka zaburzeń postawy ciała, wykrycie i identyfikacja wad postawy, korygowanie istniejących zaburzeń i przeciwdziałanie ich pogłębianiu.

17 Grupa celowa projektu Część diagnostyczna dotyczy dzieci 5-6 letnich z klas ,,0” uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Lutyni Część edukacyjna przeznaczona jest dla Rodziców/opiekunów towarzyszących dziecku podczas diagnoz.

18 nauczycieli i specjalistów szkoły.
Prezentacja opracowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Lutyni przy współpracy nauczycieli i specjalistów szkoły. Lutynia 2013


Pobierz ppt "NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google