Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I semestr 2013/2014 www.spzglobien.pl. Misja Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ; 1.Mądrość oparta na wiedzy 2. Miłość rozumiana jako akceptacja i wspólnota.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I semestr 2013/2014 www.spzglobien.pl. Misja Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ; 1.Mądrość oparta na wiedzy 2. Miłość rozumiana jako akceptacja i wspólnota."— Zapis prezentacji:

1 I semestr 2013/2014 www.spzglobien.pl

2 Misja Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ; 1.Mądrość oparta na wiedzy 2. Miłość rozumiana jako akceptacja i wspólnota celów 3. Wolność czyli tolerancja i odpowiedzialność za siebie oraz innych

3 Cel Misji : rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez naszych uczniów w połączeniu ze znajomością dziedzictwa kulturowego regionu i kraju Na sukces Misji wpływają 3 podstawowe zadania szkoły : DYDAKTYKA, WYCHOWANIE I OPIEKA, WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

4 DYDAKTYKA SPRAWDZIAN KL. VI ( 01.04.2014r.) KL. I-IIIKL. IV-VI Właściwe przygotowanie uczniów - proces -0 – diagnoza gotowości szkolnej / 2x rok szkolny -Kl. I-II ; diagnozy przedmiotowe badające umiejętności uczniów ( podstawa programowa ) -Kl. III ; diagnozy przedmiotowe/ 1x miesiąc -kl. IV-V ; diagnozy przedmiotowe ( j. polski, matematyka, przyroda, historia ) IX 2013 i V 2014 - kl. IV-VI j. angielski ( testy poziomujące ) -kl. VI ; próbne sprawdziany a.Wewnętrzny 02.10, 30.10. b.Zewnętrzny 20.11, 09.01

5 DYDAKTYKA – diagnozy II semestr KL. I-IIIKL. IV-VI kl. III Operon ; 10.04.2014 r. kl. III Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów ; 20.05.2014 r. -Udział w programie Ekstraklasa wydawnictwa WSiP ( nowy sprawdzian – 2015 r. ) ; testy przygotowawcze kl. V ( j. polski cz. 2 ), kl. VI ( matematyka cz. 1) -Próbny Sprawdzian k. VI ( termin 25.02 – 27.02.2014 )

6 EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkolny Zespół ds. ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014 bada wybrane wymagania w ramach określonych obszarów pracy szkoły Podst. prawna : Rozporz. MEN O nadzorze pedagogicznym (Dz. U. nr 168, poz. 1324 ze zm. w: 2013 r. poz. 560 z dnia 14 maja 2013 r.) 1. Respektowane są normy społeczne ( wym.nr 5 ) 0 i kl. I-VI 2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich aktualnej sytuacji ( wym. nr 6 ) kl. I-VI Czerwiec 2014 ; RAPORT podsumowujący - do wiadomości Rady Rodziców. Wnioski do korekty działań i dalszej pracy – Raport dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014

7 Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia dydaktyczne Zajęcia przedmiotowe Zajęcia artystyczne/sportowe 10 rodzajów wyrównawcze polonistyczno matematyczne ( kl. I, kl. II, kl. III ), zajęcia polonistyczno – matematyczne dla uczniów zdolnych ( kl. II ) zajęcia rozwijające Mądra głowa ( kl. III ) J. polski zajęcia wyrównawcze ( kl. IV,VI ) J. angielski zajęcia dla uczniów zdolnych ( kl. III, V ),(wcześniej wyrównawcze do 23.11.2013 ) Matematyka zajęcia wyrównawcze ( 2x w tyg. kl. IV-VI ), Przyroda ; zajęcia wyrównawcze ( kl. VI ) Przyroda ; zajęcia dla uczniów zdolnych ( kl. VI ) Historia; zajęcia wyrównawcze (kl. V-VI ) Koło historyczne ( kl. VI ) 7 rodzajów Zajęcia artystyczne ( kl I, kl. III ) Koło informatyczne ( kl. IV, kl. V) Zajęcia z piłki siatkowej ( dziewczęta IV-VI ) Zajęcia ogólnosportowe ( chłopcy IV- VI ) Zajęcia plastyczne ( IV-VI ) Zajęcia muzyczne ( IV-VI ) Formacja liturgiczna ministrantów – zajęcia sportowe ( IV-VI )

8 Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia dydaktyczne INNE zajęcia dodatkowe 5 rodzajów Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją ( kl. IV-VI ) Zajęcia z matematyki i j. polskiego przygotowujące do sprawdzianu kl. VI Zajęcia biblijne IT ( kl. I, IV ) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. III, oraz V-VI ( co 2 tyg.) Zajęcia j. niemiecki dla uczniów zdolnych

9 POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA 19 UCZNIÓW 1.Różnego typu dysfunkcje = postępy edukacyjne i wyniki nauczania 2.Nadpobudliwość psychoruchowa, dysgrafia, dysleksja, dysortografia, problemy z koncentracją uwagi 3.11 opinii Poradni P-P 4.8 wskazań Szkolnego Zespołu PPP

10 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III PROJEKT EDUSCIENCE ( we współpracy z PAN, Pro-Futuro i American Systems - Innowacja pedagogiczna ; Cel projektu ; popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych metod i narzędzi ( tablica interaktywna, platforma e- learningowa ) Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska (nauczyciel kl. II) 2. mgr Renata Wójcik (koordynator projektu )

11 EDUSCIENCE Prace Natalii Hudzik i Natalii Przerwanek więcej o projekcie sp.zglobien/Eduscience

12 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III PROGRAMY PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNE Bezpieczna droga do szkoły i Policja nie tylko dzieciom ( we współpracy z KM policji Rzeszów ) Cel ; profilaktyka, wzrost poziomu bezpieczeństwa uczniów, Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Krystyna Miłek

13 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III PROGRAMY PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNE Klub bezpiecznego Puchatka Ratujemy i uczymy ratować ( we współpracy z fundacją WOŚP) Cel ; profilaktyka prozdrowotna Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Krystyna Miłek

14

15 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III PROGRAMY PROMUJĄCE ZDROWE ODŻYWIANIE Warzywa i owoce w szkole Szklanka mleka ( we współpracy z RARR oraz firmą BOGAR ) Wszyscy uczniowie klas I-III Cel ; profilaktyka prozdrowotna Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Krystyna Miłek

16 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI PROGRAM MEN i ORE ; AKTYWNA EDUKACJA ( kontynuacja projektu Cyfrowa Szkoła Efekty miękkie ; nowe formy pracy dydaktycznej, rozwój kompetencji ICT uczniów i kadry nauczycielskiej Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Barbara Lis ; szkolny koordynator 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Magdalena Fritz 4. mgr Agata Świder 5. mgr Bartłomiej Wisz

17 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI 1.SZKOLNY PROGRAM ROZWOJU UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW 2.SZKOLNY PROGRAM POPRAWY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W STANDARDZIE EGZAMINACYJNYM Czytanie, Pisanie 3. SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY ; WIZYTA TEATRU KURTYNA Z KRAKOWA

18 KONKURSY POZASZKOLNE – SUKCESY I SEMESTR 2013/2014 1.KONKURS KURATORYJNY – J. POLSKI ; SYLWIA LIB – kl. VI kwalifikacja do etapu rejonowego 2.KONKURS OGÓLNOPOLSKI – EDUSCIENCE ; PLASTYCZNY Ciekawe zjawiska przyrodnicze ; II miejsce ; Natalia Hudzik Wyróżn. Natalia Przerwanek 3. GMINNY KONKURS ARTYSTYCZNY Jesień w słowie i obrazie -kat. Fotografia I m. Kamila Cioch ( kl. VI ) -Kat. Interpretacja literacka Natalia Ziomek, Patrycja Rodzoń ( wyróżnienia ) -Kat. Impresja Artystyczna (collage) ; N. Ziomek, S. Lib (III m.)

19 WYCHOWANIE I OPIEKA Uczniowie klas 0-III oraz IV-VI brali udział w akcjach ; 1.,,Sprzątanie Świata 2.,,Góra grosza, ( SU ) 3.,, Szkoło, pomóż i Ty ( akcja dla J. Niedziałek ) ( SU ) 4.,,Pomóżmy Hospicjum ( SU ) art. spoż, zabawki, kosmetyki na rzecz Podkarpackiego Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie 5.Kartki świąteczne, kiermasz wyrobów cukierniczych ( SU ) 6.Projekt Zachowaj trzeźwy umysł 7.Zbiórka plastikowych nakrętek 8.Zbiórka surowców wtórnych AKTYWIZACJA UCZNIÓW

20 WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA ORGANIZACJA/ INSTYTUCJADZIAŁANIA 1. Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaDiagnozowanie uczniów, konsultacje 2. LOK Wspólnota ZgłobieńŚwietlica w szkole 3. Liga Ochrony PrzyrodySzkolne koło LOP 30 uczniów, działania na rzecz ochrony środowiska 4. ATOL, EKO-HYBRES ( organizacje ekologiczne ) Zbiórki baterii i makulatury ( ok. 900 kg) 5. Bank Spółdzielczy NiechobrzSKO ; 6. WTZ Sprawni inaczej ZgłobieńWizyty integracyjne / min. 2x w roku 7. Policja – komenda miejska Rzeszów, komenda Boguchwała Prelekcje, pogadanki ( 2 x w roku ), udział w konkursach

21 WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA ORGANIZACJA/ INSTYTUCJADZIAŁANIA 8.Gminna biblioteka publicznaDziałania w zakresie popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci 9. Hospicjum dla dzieci w RzeszowieUdział w akcji charytatywnej XII 2013 10. SST LubczaWspółorganizacja zawodów sportowych 11. Rada Sołecka i OSP ZgłobieńDofinansowanie do budżetu ( RS )

22 DZIAŁANIA GOSPODARCZE Nowy plac zabaw program Radosna Szkoła koszt: 102 368,14 zł. Zestaw mebli kl. II koszt : 3 856,33 zł.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "I semestr 2013/2014 www.spzglobien.pl. Misja Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ; 1.Mądrość oparta na wiedzy 2. Miłość rozumiana jako akceptacja i wspólnota."

Podobne prezentacje


Reklamy Google