Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ;"— Zapis prezentacji:

1 I semestr 2013/2014 www.spzglobien.pl

2 Misja Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ;
Mądrość oparta na wiedzy 2. Miłość rozumiana jako akceptacja i wspólnota celów 3. Wolność czyli tolerancja i odpowiedzialność za siebie oraz innych

3 Cel Misji : rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez naszych uczniów w połączeniu ze znajomością dziedzictwa kulturowego regionu i kraju Na sukces Misji wpływają 3 podstawowe zadania szkoły : DYDAKTYKA, WYCHOWANIE I OPIEKA , WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

4 DYDAKTYKA SPRAWDZIAN KL. VI ( 01.04.2014r.)
KL. I-III KL. IV-VI Właściwe przygotowanie uczniów - proces „0” – diagnoza gotowości szkolnej / 2x rok szkolny Kl. I-II ; diagnozy przedmiotowe badające umiejętności uczniów ( podstawa programowa ) Kl. III ; diagnozy przedmiotowe/ 1x miesiąc kl. IV-V ; diagnozy przedmiotowe ( j. polski, matematyka, przyroda, historia ) IX 2013 i V 2014 - kl. IV-VI j. angielski ( testy poziomujące ) kl. VI ; próbne sprawdziany Wewnętrzny 02.10, Zewnętrzny 20.11, 09.01

5 DYDAKTYKA – diagnozy II semestr
KL. I-III KL. IV-VI kl. III Operon ; r. kl. III Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów ; r. Udział w programie „Ekstraklasa” wydawnictwa WSiP ( nowy sprawdzian – 2015 r. ) ; testy przygotowawcze kl. V ( j. polski cz. 2 ) , kl. VI ( matematyka cz. 1) Próbny Sprawdzian k. VI ( termin – )

6 EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkolny Zespół ds. ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014 bada wybrane wymagania w ramach określonych obszarów pracy szkoły Podst. prawna : Rozporz. MEN „O nadzorze pedagogicznym” (Dz. U. nr 168, poz ze zm. w: 2013 r. poz. 560 z dnia 14 maja 2013 r.) 1. Respektowane są normy społeczne ( wym.nr 5 ) „0” i kl. I-VI 2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich aktualnej sytuacji ( wym. nr 6 ) kl. I-VI Czerwiec 2014 ; RAPORT podsumowujący - do wiadomości Rady Rodziców . Wnioski do korekty działań i dalszej pracy – Raport dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014

7 Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia dydaktyczne
Zajęcia przedmiotowe Zajęcia artystyczne/sportowe 10 rodzajów wyrównawcze polonistyczno matematyczne ( kl. I , kl. II, kl. III ) , zajęcia polonistyczno – matematyczne dla uczniów zdolnych ( kl. II ) zajęcia rozwijające „Mądra głowa” ( kl. III ) J. polski zajęcia wyrównawcze ( kl. IV,VI ) J. angielski zajęcia dla uczniów zdolnych ( kl. III, V ),(wcześniej wyrównawcze do ) Matematyka zajęcia wyrównawcze ( 2x w tyg. kl. IV-VI ) , Przyroda ; zajęcia wyrównawcze ( kl. VI ) Przyroda ; zajęcia dla uczniów zdolnych ( kl. VI ) Historia; zajęcia wyrównawcze (kl. V-VI ) Koło historyczne ( kl. VI ) 7 rodzajów Zajęcia artystyczne ( kl I, kl. III ) Koło informatyczne ( kl. IV, kl. V) Zajęcia z piłki siatkowej ( dziewczęta IV-VI ) Zajęcia ogólnosportowe ( chłopcy IV-VI ) Zajęcia plastyczne ( IV-VI ) Zajęcia muzyczne ( IV-VI ) Formacja liturgiczna ministrantów – zajęcia sportowe ( IV-VI )

8 Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia dydaktyczne
INNE zajęcia dodatkowe 5 rodzajów Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją ( kl. IV-VI ) Zajęcia z matematyki i j. polskiego przygotowujące do sprawdzianu kl. VI Zajęcia biblijne IT ( kl. I, IV ) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. III, oraz V-VI ( co 2 tyg.) Zajęcia j. niemiecki dla uczniów zdolnych

9 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
19 UCZNIÓW Różnego typu dysfunkcje = postępy edukacyjne i wyniki nauczania Nadpobudliwość psychoruchowa, dysgrafia , dysleksja, dysortografia, problemy z koncentracją uwagi 11 opinii Poradni P-P 8 wskazań Szkolnego Zespołu PPP

10 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III
PROJEKT „EDUSCIENCE” ( we współpracy z PAN , „Pro-Futuro” i American Systems - Innowacja pedagogiczna ; Cel projektu ; popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych metod i narzędzi ( tablica interaktywna, platforma e-learningowa ) Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska (nauczyciel kl. II) 2. mgr Renata Wójcik (koordynator projektu )

11 EDUSCIENCE Prace Natalii Hudzik i Natalii Przerwanek więcej o projekcie sp.zglobien/Eduscience

12 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III
PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE „Bezpieczna droga do szkoły” i „Policja nie tylko dzieciom” ( we współpracy z KM policji Rzeszów ) Cel ; profilaktyka, wzrost poziomu bezpieczeństwa uczniów, Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Krystyna Miłek

13 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III
PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE „Klub bezpiecznego Puchatka” „Ratujemy i uczymy ratować” ( we współpracy z fundacją WOŚP) Cel ; profilaktyka prozdrowotna Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Krystyna Miłek

14

15 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III
PROGRAMY PROMUJĄCE ZDROWE ODŻYWIANIE „Warzywa i owoce w szkole” „Szklanka mleka” ( we współpracy z RARR oraz firmą BOGAR ) Wszyscy uczniowie klas I-III Cel ; profilaktyka prozdrowotna Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Krystyna Miłek

16 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI
PROGRAM MEN i ORE ; „AKTYWNA EDUKACJA” ( kontynuacja projektu „Cyfrowa Szkoła” Efekty „miękkie” ; nowe formy pracy dydaktycznej , rozwój kompetencji ICT uczniów i kadry nauczycielskiej Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Barbara Lis ; szkolny koordynator 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Magdalena Fritz 4. mgr Agata Świder 5. mgr Bartłomiej Wisz

17 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI
3. SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY ; WIZYTA TEATRU „KURTYNA” Z KRAKOWA SZKOLNY PROGRAM ROZWOJU UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW SZKOLNY PROGRAM POPRAWY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W STANDARDZIE EGZAMINACYJNYM „Czytanie”, „Pisanie”

18 KONKURSY POZASZKOLNE – SUKCESY
I SEMESTR 2013/2014 KONKURS KURATORYJNY – J. POLSKI ; SYLWIA LIB – kl. VI kwalifikacja do etapu rejonowego KONKURS OGÓLNOPOLSKI – „EDUSCIENCE” ; PLASTYCZNY „Ciekawe zjawiska przyrodnicze” ; II miejsce ; Natalia Hudzik Wyróżn. Natalia Przerwanek 3. GMINNY KONKURS ARTYSTYCZNY „Jesień w słowie i obrazie” kat. Fotografia I m. Kamila Cioch ( kl. VI ) Kat. Interpretacja literacka Natalia Ziomek, Patrycja Rodzoń ( wyróżnienia ) Kat. Impresja Artystyczna (collage) ; N. Ziomek, S. Lib (III m.)

19 WYCHOWANIE I OPIEKA AKTYWIZACJA UCZNIÓW
Uczniowie klas 0-III oraz IV-VI brali udział w akcjach ; ,,Sprzątanie Świata” ,,Góra grosza”, ( SU ) ,, Szkoło, pomóż i Ty” ( akcja dla J. Niedziałek ) ( SU ) ,,Pomóżmy Hospicjum” ( SU ) art. spoż, zabawki, kosmetyki na rzecz Podkarpackiego Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie Kartki świąteczne , kiermasz wyrobów cukierniczych ( SU ) Projekt „Zachowaj trzeźwy umysł” Zbiórka plastikowych nakrętek Zbiórka surowców wtórnych

20 WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA
ORGANIZACJA/ INSTYTUCJA DZIAŁANIA 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Diagnozowanie uczniów , konsultacje 2. LOK „Wspólnota” Zgłobień Świetlica w szkole 3. Liga Ochrony Przyrody Szkolne koło LOP 30 uczniów , działania na rzecz ochrony środowiska 4. ATOL , EKO-HYBRES ( organizacje ekologiczne ) Zbiórki baterii i makulatury ( ok. 900 kg) 5. Bank Spółdzielczy Niechobrz SKO ; 6. WTZ „Sprawni inaczej” Zgłobień Wizyty integracyjne / min. 2x w roku 7. Policja – komenda miejska Rzeszów , komenda Boguchwała Prelekcje , pogadanki ( 2 x w roku ) , udział w konkursach

21 WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA
ORGANIZACJA/ INSTYTUCJA DZIAŁANIA 8.Gminna biblioteka publiczna Działania w zakresie popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci 9. Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie Udział w akcji charytatywnej XII 2013 10. SST „Lubcza” Współorganizacja zawodów sportowych 11. Rada Sołecka i OSP Zgłobień Dofinansowanie do budżetu ( RS )

22 DZIAŁANIA GOSPODARCZE
Zestaw mebli kl. II koszt : 3 856,33 zł. Nowy plac zabaw program „Radosna Szkoła” koszt: ,14 zł.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Misja Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google