Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w CHEŁMŻY na lata 2011-2014 * Program rozwoju placówki w roku 2011/ 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w CHEŁMŻY na lata 2011-2014 * Program rozwoju placówki w roku 2011/ 2012."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w CHEŁMŻY na lata * Program rozwoju placówki w roku 2011/ 2012

2 STRATEGIE ROZWOJU Realizacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Wypracowanie wewnętrznego systemu monitorowania podstawy programowej i skonstruowanie przejrzystych narzędzi sprawdzających (* grudzień / maj) - dyrekcja, nauczyciele klas I –III 2. Tworzenie testów wiedzy i umiejętności uwzględniających wymagania zawarte w PP (* cały rok ) - nauczyciele klas I –III 3. Usprawnienie organizacji lekcji na basenie. Weryfikacja podziałów na grupy ćwiczebne i ułożenie planu ich zajęć w sali gimnastycznej (* wrzesień ) - wicedyrektor, nauczyciele w-f

3 STRATEGIE ROZWOJU Podnoszenie efektów nauczania Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i zainteresowań uczniów ( koła przedmiotowe, zajęcia dyd. – wyr., korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne ) (* cały rok ) - nauczyciele przedmiotów 2. Przygotowywanie uczniów do kuratoryjnych konkursów z matematyki, języka polskiego, przyrody (* terminy podane przez KO) - nauczyciele wybranych przedmiotów 3. Organizacja sprawdzianu próbnego i końcowego dla klas szóstych (* luty / kwiecień) - dyrekcja, członkowie komisji egzaminacyjnych 4. Kontynuacja zajęć dodatkowych w ramach kształcenia kompetencji kluczowych (* do końca kwietnia) 5. Udział szkoły w II edycji Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, ( OBUT ) prowadzonego przez OKE w Gdańsku (* maj 2012) – nauczyciele klasy IIIa, b, wicedyrektor 6. Analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych i wyciąganie wniosków do dalszych działań (* czerwiec / sierpień) - zespół przedmiotowy mat – hum.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 STRATEGIE ROZWOJU Organizacja pracy w placówce Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1.Ułożenie planu lekcji i przydział czynności dodatkowych 2. Wyznaczanie obszarów dla dyżurujących na przerwach nauczycieli (* wrzesień) - wicedyrektor 3. Praca w godzinach ponadwymiarowych - nauczyciele 4. Organizowanie zastępstw doraźnych zapewniających ciągłość nauczania 5. Prowadzenie właściwej polityki doskonalenia zawodowego - dyrekcja

17

18

19

20

21

22

23 STRATEGIE ROZWOJU Budowanie marki placówki Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Określenie misji szkoły i ustalenie priorytetów jej funkcjonowania (*wrzesień/ listopad) dyrekcja, członkowie RP. 2. Uporządkowanie obejścia szkoły, wysianie trawy, pozyskanie roślin ozdobnych (* wiosna 2012) pracownicy obsługi 3. Aplikowanie do organu prowadzącego o środki finansowe na kompleksowy remont budynku sali (* październik) - dyrekcja gimnastycznej i modernizację boisk

24

25

26

27

28 STRATEGIE ROZWOJU Baza materialna, warunki lokalowe i wyposażenie Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1.Sporządzenie rocznego planu finansowego (* wrzesień/ październik, ) 2. Organizowanie przetargów na towary i usługi powyżej ustalonej kwoty 3. Przygotowywanie zapytań ofertowych 4. Negocjowanie upustów w zakupach hurtowych 5. Gospodarne wydatkowanie pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem (* cały rok ) dyrekcja, sekretariat

29

30


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w CHEŁMŻY na lata 2011-2014 * Program rozwoju placówki w roku 2011/ 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google