Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY. A DAPTACJA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO SZKOŁY Mamo! Tato! Wyrosłem z przedszkola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY. A DAPTACJA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO SZKOŁY Mamo! Tato! Wyrosłem z przedszkola."— Zapis prezentacji:

1 P RZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY. A DAPTACJA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO SZKOŁY Mamo! Tato! Wyrosłem z przedszkola.

2 Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. To jak jest przygotowane do tego wyzwania w znacznym stopniu decyduje o przebiegu i wynikach nauki w szkole, a w odległej perspektywie o jakości Jego życia. Sukces dziecka będzie zależeć nie tylko od przygotowania dziecka ale także od przygotowania szkoły i rodziców. Gotowość dziecka do wejścia w rolę ucznia Gotowość rodziców !

3 Szkoła dba o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny ucznia. Najważniejsze umiejętności jakie zdobywa uczeń w szkole podstawowej: czytanie Myślenie matematyczne Myślenie naukowe Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym w mowie i piśmie Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi Umiejętność uczenia się Umiejętność pracy zespołowej

4 Adaptacja dziecka do warunków szkolnych Należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci.

5 Sala lekcyjna składa się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. sala wyposażona jest w odpowiednie pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć, sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do internetu, gry i zabawki, kąciki tematyczne, biblioteczkę. uczeń ma możliwość pozostawienia w szkole częsci swoich podręczników i przyborów szkolnych.

6 5 6 12 1518 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – daje wsparcie na starcie SZKOŁA PODSTAWOWA – opiekuje się i jest bezpieczna

7 Nowa podstawa programowa dba o zaspokojenie istniejących potrzeb rozwojowych poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zajęć opiekuńczych zajęć zwiększających szanse edukacyjne. Duży nacisk kładzie się na adaptację dziecka do warunków szkolnych, w tym zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.

8 P RZEDSZKOLE S ZKOŁA Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Program modyfikowany pod dziecko sześcioletnie / często 2x to samo / Pakiety edukacyjne Przygotowanie do nauki czytania, pisania Liczenie Zabawa, nauka Diagnoza, opinia Uczeń, postawa pracy Ocena Podstawa programowa kształcenia ogólnego opracowana dla dziecka sześcioletniego Program dostosowany do możliwości dziecka sześcioletniego Pakiety edukacyjne Uczy się czytania, pisania, liczenia ¼ edukacja matematyczna ½ edukacja polonistyczna Diagnoza, opinia Uczeń, postawa pracy Ocena

9 Zaprezentowane zostaną także rodzicom korzyści wynikające z zapisania dziecka sześcioletniego do szkoły: Zapewnienie uczniom lepszych szans edukacyjnych. Indywidualizacja pracy w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Rozpoczynanie przez uczniów sześcioletnich zajęć lekcyjnych każdego dnia od godz.8.00. (w przypadku utworzenia co najmniej jednego oddziału składającego się z dzieci 6 letnich). Możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej od 7. 00- 16.30 Możliwość korzystania ze stołówki szkolnej – dwudaniowe obiady. Dodatkowe zajęci a zwiększające szanse edukacyjne i rozwijające uzdolnienia dziecka Zapewnienie zajęć specjalistycznych: - zajęcia logopedyczne - zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

10 Działania podejmowane w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach 18.03.-19.03 2013r. Dni otwarte szkoły Przygotowanie tablicy ogłoszeń w szkole i w przedszkolu Sześciolatek w szkole. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola i szkoły na temat przyjęcia sześciolatka do szkoły Organizowanie konsultacji indywidualnych dla rodziców dzieci sześcioletnich. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu metod i form pracy z uczniem sześcioletnim. Spotkanie nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach prowadzącymi grupy dzieci 5 i 6 letnich z nauczycielami klas I.- wymiana doświadczeń. Współpraca z Miejskim Przedszkolem nr1 w Lędzinach -organizacja zajęć dzieci 6 letnich na terenie szkoły w bibliotece szkolnej i świetlicy, - organizacja wspólnych imprez z udziałem dzieci 6 letnich i uczniów klas I: Baw się bezpiecznie, działaj rozsądnie, piknik z okazji Dnia Ziemi i Dnia Dziecka.

11 Warto podkreślić: Wszelkie działania wymagają szczególnej delikatności i rozwagi – zarówno ze strony kadry dyrektorskiej, pedagogów, jak i rodziców. Cechą (i przyszłą zaletą) nowego systemu powinno stać się minimalizowanie różnic istniejących między przedszkolem i szkołą. Podstawowym celem instytucji i osób zaangażowanych w przyjęcie dziecka sześcioletniego do szkoły jest wdrażanie zmian w taki sposób, by zarówno rodzice, jak i dzieci rozpoczynające naukę odbierały je jako jak najbardziej przyjazne i otwarte. Wspieranie rodziców i ich dzieci w nowej sytuacji jest tym bardziej istotne, że system nie znalazł jeszcze pełnej akceptacji w środowisku pedagogów i rodziców, a wszelkie wątpliwości mogą rozwiać jedynie szybkie i pozytywne efekty wprowadzanych zmian.


Pobierz ppt "P RZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY. A DAPTACJA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO SZKOŁY Mamo! Tato! Wyrosłem z przedszkola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google