Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016

2 Struktura % dochodów na 2016 rok wg źródeł I Dotacje celowe z budżetu na zadania administracji rządowej i własne12 184 762 II Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa16 237 273 III Subwencja ogólna36 013 792 IV Dochody z majątku powiatu386 303 V Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.6 872 472 VI Dotacje i środki na programy z udziałem środków UE12 480 617 VII Pozostałe dochody - razem5 089 781

3 Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem

4 Struktura % wydatków na 2016 rok wg działów

5 Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem IWydatki bieżące64 382 796 IIWydatki majątkowe26 465 430 Wydatki ogółem90 848 226

6 Planowany wynik budżetu powiatu na 2016 rok

7 Pokrycie deficytu budżetu powiatu na rok 2016

8 Wydatki bieżące powiatu bolesławieckiego na 2016 rok

9 Wydatki majątkowe powiatu bolesławieckiego na 2016 rok

10 Wydatki inwestycyjne na 2016 r Lp.Wydatki inwestycyjne Wartość kosztorysowa / szacunkowa Poniesione nakłady w 2015 r. Planowane nakłady na 2016 r. ogółem w tym środki z budżetu IZadania polegające na budownictwie 49 795 250 1 342 284 25 431 430 IIDotacje na inwestycje 30 000 - IIIWydatki na zakupy inwestycyjne4 000- IIIRezerwy na inwestycje - - 1 000 000 O g ó ł e m49 829 2501 342 28426 465 430

11 Zadania inwestycyjne planowane na rok 2016

12 Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2016 r.

13 Finansowanie zadań inwestycyjnych drogowych (bez dotacji) w 2016 r.

14 Relacja wydatków na obsługę długu i rozchodów do dochodów ogółem – 2016 r. (art.243 ust. 1 ufp)

15 Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu powiatu w roku 2016

16 Relacja planowanego długu na koniec 2016 roku do planowanych dochodów ogółem


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google