Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletnia Prognoza Finansowa i PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK Listopad 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletnia Prognoza Finansowa i PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK Listopad 2011."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK Listopad 2011

2 DOCHODY 2012 DOCHODY PLANOWANE DOCHODY PLANOWANE 96 337 303 zł W tym: dochody bieżące93 905 762 zł dochody majątkowe 2 431 541 zł

3 Struktura dochodów Dochody własne38 703 886 Subwencja25 680 669 Dotacje i dofinans.31 953 748

4 PORÓWNANIE DOCHODÓW Projekt budżetu 201296 337 303 Uchwała budżetowa na 201195 669 522 W warunkach porównywalnych planowane dochody na 2012 rok są większe o 667 581 zł Przewidywane wykonanie 2012 ok. 101 000 000 zł

5 PORÓWNANIE DOCHODÓW Przewidywane wykonanie 2011 108 300 000 Projekt budżetu na 201296 337 303 W stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. planowane dochody na 2012 rok są mniejsze o 11 962 697 zł

6 WYDATKI 2012 Planowane wydatki Planowane wydatki 99 100 000 zł w tym: w tym: Wydatki bieżące82 100 775 zł Wydatki majątkowe16 999 225 zł, tj. 17,15% Udział wydatków majątkowych w wydatkach na zadania własne powiatu 20,4%

7 0 Projekt budżetu na 201299 100 000 Uchwała budżetowa na 201199 069 522 W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2012 rok są na tym samym poziomie Przewidywane wykonanie 2012 ok. 104 000 000 zł Projekt budżetu na 201299 100 000 Uchwała budżetowa na 201199 069 522 W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2012 rok są na tym samym poziomie Przewidywane wykonanie 2012 ok. 104 000 000 zł PORÓWNANIE WYDATKÓW

8 X Przewidywane wykonanie 2011 110 950 000 Projekt budżetu na 2012 99 100 000 W porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 planowane wydatki na 2012 rok są mniejsze o 11 850 000 zł 11 850 000 zł Przewidywane wykonanie 2012 ok. 104 000 000 zł Przewidywane wykonanie 2011 110 950 000 Projekt budżetu na 2012 99 100 000 W porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 planowane wydatki na 2012 rok są mniejsze o 11 850 000 zł 11 850 000 zł Przewidywane wykonanie 2012 ok. 104 000 000 zł

9 PRZEWIDYWANY WYNIK BUDŻETU 2011 R. DEFICYT = Planowany wynik budżetu 2012 r. DEFICYT =

10 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW Wydatki na zadania własne i powierzone JST: 83 406 000 zł tego: - POMOC SPOŁECZNA 24 009 889 zł 29% - DROGI PUBL. POWIATOWE 16 402 737 zł 20% - OŚWIATA I EDUK. OP. WYCH.13 332 043 zł 16% - ADMINISTRACJA13 080 000 zł 16% - POWIATOWY URZĄD PRACY 9 122 741 zł 11% - GEODEZJA I KARTOGRAFIA 1 770 000 zł 2% ------------------------------------------------------------------------------------------------------ razem 77 717 410 zł 94% - Rolnictwo, leśnictwo, turystyka 2 039 225 zł - Gosp.gruntami i nieruch. 480 000 zł - Obsługa długu (odsetki) 343 000 zł - Ochrona zdrowia (dotacja SP ZOZ) 330 000 zł - kultura i kultura fizyczna 151 700 zł - pozostałe działy 125 069 zł ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- razem 3 468 994 zł 4% Rezerwy 2 219 596 zł 2%

11 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 15 694 000 zł, z tego: - ochrona zdrowia (składka) 13 335 000 zł - dziaŁ. usługowa 735 000 zł w tym: prace geodezyjne 114 000 zł nadzór budowlany 621 000 zł - rolnictwo i łowiectwo 100 000 zł - gospodarka gruntami 100 000 zł - administracja 477 000 zł. w tym: PODGIk 414 000 zł kwalifikacja wojskowa 63 000 zł - pomoc społeczna 821 000 zł

12 Wydatki majątkowe 2012 POWIAT BIAŁOSTOCKI Inwestycje 13 471 088 zł Inwestycje 13 471 088 zł w tym: w tym: drogi powiatowe 8 531 094 zł (63%) drogi powiatowe 8 531 094 zł (63%) Turystyka 1 645 225 zł Turystyka 1 645 225 zł geodezja 54 000 zł geodezja 54 000 zł administracja 2 700 000 zł administracja 2 700 000 zł Pomoc społeczna 500 000 zł Pomoc społeczna 500 000 zł Pozostałe 40 769 zł Pozostałe 40 769 zł Rezerwa inwestycyjna 1 150 000 zł Rezerwa inwestycyjna 1 150 000 zł Dotacje na zadania Dotacje na zadania powierzone (drogi) 2 048 137 zł Dotacja (SP ZOZ) 330 000 zł Dotacja (SP ZOZ) 330 000 zł_______________________________________________ Razem 16 999 225 zł, Razem 16 999 225 zł, co stanowi 20% wydatków ogółem na zadania własne co stanowi 20% wydatków ogółem na zadania własne Kwota planowana

13 Środki na inwestycje drogowe do pozyskania w trakcie roku 2012 1. Deklarowana pomoc finansowa gmin 3 858 000 zł 3 858 000 zł 2. Dotacje z budżetu państwa (rezerwa subwencji) 750 000 zł 750 000 zł___________________________ RAZEM: 4 608 000 zł

14 Dług publiczny i obsługa długu Stan zadłużenia na dzień 1.01.2012 Stan zadłużenia na dzień 1.01.2012 6 691 298 zł Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) + 507 400 zł Spłata rat zaciągniętych kredytów Spłata rat zaciągniętych kredytów - 2 089 602 zł Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 5 109 096 zł 5 109 096 zł Wskaźnik zadłużenia 5,30% Obsługa długu (odsetki) = 343 000 zł

15 Dziękuję za uwagę

16 Zadłużenie, spłata i koszty obsługi zadłużenia – Wieloletnia Prognoza Finansowa w mln zł Łączny koszt obsługi długu (odsetki) 2009-2015 = 1 250 691 zł

17 WYDATKI BUDŻETU – Wieloletnia Prognoza Finansowa

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wieloletnia Prognoza Finansowa i PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK Listopad 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google