Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletnia Prognoza Finansowa i PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK Listopad 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletnia Prognoza Finansowa i PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK Listopad 2011."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK Listopad 2011

2 DOCHODY 2012 DOCHODY PLANOWANE DOCHODY PLANOWANE zł W tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł

3 Struktura dochodów Dochody własne Subwencja Dotacje i dofinans

4 PORÓWNANIE DOCHODÓW Projekt budżetu Uchwała budżetowa na W warunkach porównywalnych planowane dochody na 2012 rok są większe o zł Przewidywane wykonanie 2012 ok zł

5 PORÓWNANIE DOCHODÓW Przewidywane wykonanie Projekt budżetu na W stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. planowane dochody na 2012 rok są mniejsze o zł

6 WYDATKI 2012 Planowane wydatki Planowane wydatki zł w tym: w tym: Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł, tj. 17,15% Udział wydatków majątkowych w wydatkach na zadania własne powiatu 20,4%

7 0 Projekt budżetu na Uchwała budżetowa na W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2012 rok są na tym samym poziomie Przewidywane wykonanie 2012 ok zł Projekt budżetu na Uchwała budżetowa na W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2012 rok są na tym samym poziomie Przewidywane wykonanie 2012 ok zł PORÓWNANIE WYDATKÓW

8 X Przewidywane wykonanie Projekt budżetu na W porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 planowane wydatki na 2012 rok są mniejsze o zł zł Przewidywane wykonanie 2012 ok zł Przewidywane wykonanie Projekt budżetu na W porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 planowane wydatki na 2012 rok są mniejsze o zł zł Przewidywane wykonanie 2012 ok zł

9 PRZEWIDYWANY WYNIK BUDŻETU 2011 R. DEFICYT = Planowany wynik budżetu 2012 r. DEFICYT =

10 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW Wydatki na zadania własne i powierzone JST: zł tego: - POMOC SPOŁECZNA zł 29% - DROGI PUBL. POWIATOWE zł 20% - OŚWIATA I EDUK. OP. WYCH zł 16% - ADMINISTRACJA zł 16% - POWIATOWY URZĄD PRACY zł 11% - GEODEZJA I KARTOGRAFIA zł 2% razem zł 94% - Rolnictwo, leśnictwo, turystyka zł - Gosp.gruntami i nieruch zł - Obsługa długu (odsetki) zł - Ochrona zdrowia (dotacja SP ZOZ) zł - kultura i kultura fizyczna zł - pozostałe działy zł razem zł 4% Rezerwy zł 2%

11 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zł, z tego: - ochrona zdrowia (składka) zł - dziaŁ. usługowa zł w tym: prace geodezyjne zł nadzór budowlany zł - rolnictwo i łowiectwo zł - gospodarka gruntami zł - administracja zł. w tym: PODGIk zł kwalifikacja wojskowa zł - pomoc społeczna zł

12 Wydatki majątkowe 2012 POWIAT BIAŁOSTOCKI Inwestycje zł Inwestycje zł w tym: w tym: drogi powiatowe zł (63%) drogi powiatowe zł (63%) Turystyka zł Turystyka zł geodezja zł geodezja zł administracja zł administracja zł Pomoc społeczna zł Pomoc społeczna zł Pozostałe zł Pozostałe zł Rezerwa inwestycyjna zł Rezerwa inwestycyjna zł Dotacje na zadania Dotacje na zadania powierzone (drogi) zł Dotacja (SP ZOZ) zł Dotacja (SP ZOZ) zł_______________________________________________ Razem zł, Razem zł, co stanowi 20% wydatków ogółem na zadania własne co stanowi 20% wydatków ogółem na zadania własne Kwota planowana

13 Środki na inwestycje drogowe do pozyskania w trakcie roku Deklarowana pomoc finansowa gmin zł zł 2. Dotacje z budżetu państwa (rezerwa subwencji) zł zł___________________________ RAZEM: zł

14 Dług publiczny i obsługa długu Stan zadłużenia na dzień Stan zadłużenia na dzień zł Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) zł Spłata rat zaciągniętych kredytów Spłata rat zaciągniętych kredytów zł Stan zadłużenia na dzień Stan zadłużenia na dzień zł zł Wskaźnik zadłużenia 5,30% Obsługa długu (odsetki) = zł

15 Dziękuję za uwagę

16 Zadłużenie, spłata i koszty obsługi zadłużenia – Wieloletnia Prognoza Finansowa w mln zł Łączny koszt obsługi długu (odsetki) = zł

17 WYDATKI BUDŻETU – Wieloletnia Prognoza Finansowa

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wieloletnia Prognoza Finansowa i PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK Listopad 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google