Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK. Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym poziomie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK. Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym poziomie."— Zapis prezentacji:

1 1 1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

2 Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym poziomie.

3 DOCHODY WŁASNE 2013/ Plan na 2013 Projekt na mld 730 mln 2 mld 785 mln

4 WPŁYWY Z PODATKÓW 2013/2014 Wpływ podatkówCIT i PIT 912 mln 943 mln 442 mln 463 mln Plan 2013 Projekt 2014

5 Więcej pieniędzy przeznaczamy na ważne dla wrocławian dziedziny życia

6 WYDATKI 2013/ Plan na 2013 Projekt na mld 949 mln 3 mld 78 mln

7 WYDATKI 2013/ OŚWIATATRANSPORT POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA Plan 2013 Projekt mln 923 mln 330 mln 350 mln 322 mln 326 mln 256 mln 370 mln

8 Więcej wydamy na inwestycje

9 WYDATKI INWESTYCJE 2013/ Plan na 2013Projekt na mln 663 mln

10 Nadwyżka operacyjna 137 mln zł DOBRA KONDYCJA FINANSÓW WROCŁAWIA

11 RATING WROCŁAWIA – RAPORT 2013 R Ocena nadana w roku Perspektywa długoterminowa w walucie zagranicznej i krajowej negatywnastabilna Perspektywa długoterminowa krajowa negatywnastabilna - Podwyższenie perspektywy w roku Utrzymanie wysokich ratingów Miasta

12 PROJEKT BUDŻETU 2014 Dochody: 3 mld 669 mln 250 tys Wydatki, z tego: 3 mld 859 mln 820 tys Bieżące: 3 mld 78 mln 312 tys Majątkowe: 781 mln 508 tys Deficyt/Nadwyżka: -190 mln 570 tys

13 Wyszczególnienie Plan na 2013 Projekt2014 A. Dochody własne - wpływy z podatków - wpływy z podatków - wpływy z opłat - wpływy z opłat - dochody z majątku - dochody z majątku - dochody z usług - dochody z usług - pozostałe dochody - pozostałe dochody - udział w podatkach PIT i CIT - udział w podatkach PIT i CIT B. Subwencja ogólna C. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich D. Dotacje celowe z budżetu państwa E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień między j.s.t F. Środki pozyskane z innych źródeł G. Środki z funduszy celowych DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM (W TYS. ZŁ)

14 Wybrane działy Wykonanie 2012 Plan 2013 Projekt na 2014 Oświata Transport i łączność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc społeczna Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska WYDATKI OGÓŁEM MIASTA – WYBRANE DZIAŁY

15 Dział 1. Oświata 1. Oświata 2. Transport i łączność 2. Transport i łączność 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4. Pomoc społeczna 4. Pomoc społeczna 5. Administracja publiczna 5. Administracja publiczna 6. Gospodarka mieszkaniowa 6. Gospodarka mieszkaniowa 7. Gospodarka komunalna 7. Gospodarka komunalna 8. Pozostałe 8. Pozostałe 15i WYDATKI OGÓŁEM NA ROK STRUKTURA Struktura 24,6 % 17,1 % 17,1 % 8,1 % 8,1 % 8,6 % 8,6 % 6,3 % 7,0 % 11,4 % 16,9 %


Pobierz ppt "1 1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK. Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym poziomie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google