Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013

2 DOCHODY 2014 DOCHODY PLANOWANE DOCHODY PLANOWANE 103 038 729 zł W tym: dochody bieżące99 401 690 zł dochody majątkowe 3 637 039 zł

3 Struktura dochodów Dochody własne41 468 512 Subwencja23 329 375 Dotacje i dofinans.38 240 842

4 PORÓWNANIE DOCHODÓW Projekt budżetu na 2014 rok 103 038 729 Uchwała budżetowa na 2013 rok 106 270 760 W warunkach porównywalnych planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o 3 232 031 zł Przewidywane wykonanie 2014 ok. 107 000 000 zł (jeśli uwzględnimy deklarowaną pomoc finansową gmin oraz wnioskowaną kwotę z rezerwy subwencji na inwestycje drogowe)

5 PORÓWNANIE DOCHODÓW Przewidywane wykonanie 2013 111 350 515 Projekt budżetu na 2014 103 038 729 W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o 7,46%

6 WYDATKI 2014 Planowane wydatki Planowane wydatki 105 838 729 zł w tym: w tym: Wydatki bieżące89 410 580 zł Wydatki majątkowe16 428 149 zł, tj. 15,6 % Udział wydatków majątkowych w wydatkach na zadania własne powiatu 20,7%

7 0 Uchwała budżetowa na 2013 110 370 760 Projekt budżetu na 2014 rok 105 838 729 W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 4 532 031zł Przewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 zł Uchwała budżetowa na 2013 110 370 760 Projekt budżetu na 2014 rok 105 838 729 W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 4 532 031zł Przewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 zł PORÓWNANIE WYDATKÓW

8 X Przewidywane wykonanie 2013 112 478 028 Projekt budżetu na 2014 105 838 729 W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 5,9% 5,9% Przewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 zł Przewidywane wykonanie 2013 112 478 028 Projekt budżetu na 2014 105 838 729 W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 5,9% 5,9% Przewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 zł

9 PRZEWIDYWANY WYNIK BUDŻETU 2013 R. DEFICYT = Planowany wynik budżetu 2014 r. DEFICYT =

10 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014 Wydatki na zadania własne i powierzone JST: 86 178 729 zł tego: - POMOC SPOŁECZNA 25 606 172 zł - DROGI PUBL. POWIATOWE 17 708 900 zł - OŚWIATA I EDUK. OP. WYCH.12 332 417 zł - ADMINISTRACJA13 285 000 zł - POWIATOWY URZĄD PRACY 9 163 583 zł - GEODEZJA I KARTOGRAFIA 1 800 000 zł - INFORMATYKA 1 401 754 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------ razem 81 297 826 zł 94,3% - Ochrona zdrowia (dotacja SP ZOZ) 225 565 zł - Gosp.gruntami i nieruch. 445 400 zł - Rolnictwo, leśnictwo, turystyka 610 761zł - Obsługa długu (odsetki) 304 126zł - kultura 123 000 zł - pozostałe działy 372 050 zł ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- razem 2 080 903zł 2,4% Rezerwy 2 800 000 zł 3,3%

11 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 19 660 000 zł, z tego: - ochrona zdrowia (składka) 17 442 000 zł - dziaŁ. usługowa 722 400 zł w tym: prace geodezyjne 109 000 zł nadzór budowlany 613 400 zł - rolnictwo i łowiectwo 85 000 zł - gospodarka gruntami 85 000 zł - administracja 489 600 zł. w tym: PODGIk 428 600 zł kwalifikacja wojskowa 61 000 zł - pomoc społeczna 836 000 zł

12 Wydatki majątkowe 2014 POWIAT BIAŁOSTOCKI Inwestycje 14 081 384zł Inwestycje 14 081 384zł w tym: w tym: drogi powiatowe 9 570 000 zł drogi powiatowe 9 570 000 zł turystyka 15 616 zł turystyka 15 616 zł Geodezja (PODGiK) 50 000 zł Geodezja (PODGiK) 50 000 zł Informatyka 1 339 218 zł Informatyka 1 339 218 zł administracja 2 874 950 z administracja 2 874 950 z Pomoc społeczna 231 600 zł Pomoc społeczna 231 600 zł Rezerwa inwestycyjna 800 000 zł Rezerwa inwestycyjna 800 000 zł Dotacje o char.maj. 1 546 765 zł _______________________________________________ Dotacje o char.maj. 1 546 765 zł _______________________________________________ Razem 16 428 149 zł, Razem 16 428 149 zł, co stanowi 20,7 % wydatków ogółem na zadania własne co stanowi 20,7 % wydatków ogółem na zadania własne Kwota planowana

13 Środki na inwestycje do pozyskania w trakcie roku 2014 1. Deklarowana pomoc finansowa gmin 2 990 000 zł 2 990 000 zł 2. Rezerwa subwencji na inwestycje drogowe 1 200 000 zł 1 200 000 zł___________________________ RAZEM: 4 190 000 zł

14 Dług publiczny i obsługa długu Stan zadłużenia na dzień 1.01.2014 Stan zadłużenia na dzień 1.01.2014 5 929 483 zł Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) + 2 800 000 zł Spłata rat zaciągniętych kredytów Spłata rat zaciągniętych kredytów - 2 924 076 zł Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 5 805 407zł 5 805 407zł Obsługa długu (odsetki) = 304 126 zł

15 Zadłużenie, spłata i koszty obsługi zadłużenia – Wieloletnia Prognoza Finansowa w mln zł

16

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google