Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Listopad 2013

2 DOCHODY 2014 DOCHODY PLANOWANE DOCHODY PLANOWANE zł W tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł

3 Struktura dochodów Dochody własne Subwencja Dotacje i dofinans

4 PORÓWNANIE DOCHODÓW Projekt budżetu na 2014 rok Uchwała budżetowa na 2013 rok W warunkach porównywalnych planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o zł Przewidywane wykonanie 2014 ok zł (jeśli uwzględnimy deklarowaną pomoc finansową gmin oraz wnioskowaną kwotę z rezerwy subwencji na inwestycje drogowe)

5 PORÓWNANIE DOCHODÓW Przewidywane wykonanie Projekt budżetu na W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o 7,46%

6 WYDATKI 2014 Planowane wydatki Planowane wydatki zł w tym: w tym: Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł, tj. 15,6 % Udział wydatków majątkowych w wydatkach na zadania własne powiatu 20,7%

7 0 Uchwała budżetowa na Projekt budżetu na 2014 rok W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o zł Przewidywane wykonanie 2014 ok zł Uchwała budżetowa na Projekt budżetu na 2014 rok W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o zł Przewidywane wykonanie 2014 ok zł PORÓWNANIE WYDATKÓW

8 X Przewidywane wykonanie Projekt budżetu na W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 5,9% 5,9% Przewidywane wykonanie 2014 ok zł Przewidywane wykonanie Projekt budżetu na W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 5,9% 5,9% Przewidywane wykonanie 2014 ok zł

9 PRZEWIDYWANY WYNIK BUDŻETU 2013 R. DEFICYT = Planowany wynik budżetu 2014 r. DEFICYT =

10 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW Wydatki na zadania własne i powierzone JST: zł tego: - POMOC SPOŁECZNA zł - DROGI PUBL. POWIATOWE zł - OŚWIATA I EDUK. OP. WYCH zł - ADMINISTRACJA zł - POWIATOWY URZĄD PRACY zł - GEODEZJA I KARTOGRAFIA zł - INFORMATYKA zł razem zł 94,3% - Ochrona zdrowia (dotacja SP ZOZ) zł - Gosp.gruntami i nieruch zł - Rolnictwo, leśnictwo, turystyka zł - Obsługa długu (odsetki) zł - kultura zł - pozostałe działy zł razem zł 2,4% Rezerwy zł 3,3%

11 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zł, z tego: - ochrona zdrowia (składka) zł - dziaŁ. usługowa zł w tym: prace geodezyjne zł nadzór budowlany zł - rolnictwo i łowiectwo zł - gospodarka gruntami zł - administracja zł. w tym: PODGIk zł kwalifikacja wojskowa zł - pomoc społeczna zł

12 Wydatki majątkowe 2014 POWIAT BIAŁOSTOCKI Inwestycje zł Inwestycje zł w tym: w tym: drogi powiatowe zł drogi powiatowe zł turystyka zł turystyka zł Geodezja (PODGiK) zł Geodezja (PODGiK) zł Informatyka zł Informatyka zł administracja z administracja z Pomoc społeczna zł Pomoc społeczna zł Rezerwa inwestycyjna zł Rezerwa inwestycyjna zł Dotacje o char.maj zł _______________________________________________ Dotacje o char.maj zł _______________________________________________ Razem zł, Razem zł, co stanowi 20,7 % wydatków ogółem na zadania własne co stanowi 20,7 % wydatków ogółem na zadania własne Kwota planowana

13 Środki na inwestycje do pozyskania w trakcie roku Deklarowana pomoc finansowa gmin zł zł 2. Rezerwa subwencji na inwestycje drogowe zł zł___________________________ RAZEM: zł

14 Dług publiczny i obsługa długu Stan zadłużenia na dzień Stan zadłużenia na dzień zł Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) zł Spłata rat zaciągniętych kredytów Spłata rat zaciągniętych kredytów zł Stan zadłużenia na dzień Stan zadłużenia na dzień zł zł Obsługa długu (odsetki) = zł

15 Zadłużenie, spłata i koszty obsługi zadłużenia – Wieloletnia Prognoza Finansowa w mln zł

16

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google