Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System finansowy JST Podstawy prawne Podział zadań i kompetencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System finansowy JST Podstawy prawne Podział zadań i kompetencji"— Zapis prezentacji:

1 System finansowy JST Podstawy prawne Podział zadań i kompetencji
Dochody i wydatki JST Budżet JTS Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową JTS

2 Podstawy prawne Ustawa o samorządzie terytorialnym
Ustawa o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania…. Ustawa o finansowaniu gmin Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach JTS Konstytucja RP Europejska Karta Samorządu Terytorialnego

3 Podział zadań i kompetencji
Początek od roku 1990 Ważne zmiany od 1 stycznia 1999 roku- zmiana podziału zadań i kompetencji między administracją rządową i samorządem terytorialnym Podstawowe zadanie samorządu wojewódzkiego- kierowanie rozwojem regionu i świadczenie usług o zasięgu regionalnym

4 Podział zadań i kompetencji
Samorząd powiatowy – łącznik między gminą i administracją rządową Zadania własne gminy; -różne – Gospodarka nieruchomościami, ochrona zdrowia, gospodarka wodna , ochrona środowiska , zaopatrzenie w energie i gaz, wysypiska śmieci itp..

5 Powiat- zadania własne
Edukacja publiczna, Promocja i ochrona zdrowia, Transport zbiorowy i drogi Kultura fizyczna i turystyka Porządek publiczny i bezpieczeństwo Promocja powiatu Ochrona konsumenta

6 Zadania samorządu województwa
Rozwój gospodarczy regionu Kształtowanie środowiska naturalnego, Kultura fizyczna i turystyka Obronność Bezpieczeństwo publiczne Zagospodarowanie przestrzenne

7 Wydatki JST Mają charakter obligatoryjny i wynikają z ustaw- bieżące i majątkowe Na wydatki tworzone są rezerwy; Ogólna – nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu Celowa – nie może być wyższa niż 5% wydatków budżetu

8 Dochody JST Własne – określone w ustawach Dotacje celowe
Subwencje ogólne Udziały w podatkach państwowych

9 Budżet JTS Roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Przychodów i wydatków; Zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych funduszy celowych JTS

10 Deficyt JTS może być pokryty
Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez JST Kredytów bankowych Pożyczek Prywatyzacji majątku JTS nadwyżek budżetu JTS Wolnychśrodków

11 Kontrola JTS Wewnętrzna – zarząd , g. księgowy, audytor wewnętrzny itp.. Zewnętrzna – NIK i regionalne izby rozrachunkowe Nadzór – sprawują RIR- gospodarka finansowa ,zamówienia publiczne , sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu itp.


Pobierz ppt "System finansowy JST Podstawy prawne Podział zadań i kompetencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google