Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KaOSG w ROPIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KaOSG w ROPIE."— Zapis prezentacji:

1 Informacja z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KaOSG w ROPIE

2 Nauczanie W roku szkolnym 2014/2015 w ramach sprawowanego nadzoru dokonano na podstawie sprawdzianów wiedzy analizy wiadomości i umiejętności uczniów. W klasach I-III dokonywano comiesięczne diagnozy w celu bieżącego monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Klasy trzecie uczestniczyły w Ogólnopolskim Teście Trzecioklasisty z Operonem. Klasy szóste dwukrotnie uczestniczyły w sprawdzianie szóstoklasisty: -próbnym z Operonem – styczeń 2015 r. -sprawdzianie Szóstoklasisty w nowej formule – kwiecień 2015 r. Przeprowadzono badanie przyrostu wiedzy w klasach: IV a, IV b z języka polskiego i matematyki. Pierwszy sprawdzian przeprowadzony u progu klasy IV diagnozował wiadomości i umiejętności uczniów po I etapie edukacji, drugi zaś przeprowadzony na przełomie maja i czerwca określał przyrost wiedzy w oparciu o podstawę programową. Przeprowadzono badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z następujących przedmiotów pod kątem realizacji podstawy programowej, przyrody w klasie VI b, języka niemieckiego w kl. Vb, oraz analizę sprawności motorycznej uczniów klas IV-VI. Obserwowano lekcje. Organizowano pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pracowano z uczniem zdolnym – osiągnięcia uczniów.

3 Sprawdzian po klasie III – edukacja polonistyczna Obszar wymagań Klasa IIIa Klasa IIIb SzkołaWojewództwoKraj Czytanie 86%74% 79%87%86% Pisanie 70%69% 77%76% Elementy wiedzy o języku 75%67%70%81%80% Średni wynik (wszystkie wymagania) 77%70%73%82%81%

4 Sprawdzian po klasie III – edukacja matematyczna Obszar wymagań Klasa IIIa Klasa IIIb SzkołaWojewództwoKraj Liczenie i sprawność rachunkowa 77%68%72%79%77% Umiejętności praktyczne 71% 81% Rozwiązywanie zadań tekstowych 60%52%56%73%72% Średni wynik (wszystkie wymagania) 68%62%64%77%76%

5 Wnioski do pracy Wdrażać i rozwijać umiejętność konstruowania w mowie i w piśmie różnorodnych form wypowiedzi. Pracować nad poprawnością ortograficzną, stylistyczną i gramatyczną w wypowiedziach pisemnych. Rozwijać sprawność rachunkową. Rozwijać umiejętność rozwiązywania zadań z treścią.

6 Sprawdzian po klasie VI Sprawdzian – część pierwsza Język polskiMatematyka Punkty% pktPunkty% pkt Klasa VI a13,463,910,452,1 Klasa VI b13,865,512,763,3 Szkoła13,664,711,557,5 Gmina14,167,012,261,0 Powiat14,971,211,859,0 Województwo15,674,412,964,3 Polska 73 61

7 Stopień opanowania wymagań ogólnych sprawdzanych na sprawdzianie przedstawiają poniższe tabele: JĘZYK POLSKI Wymaganie ogólne Klasa VI a Klasa VI b SzkołaGmina Pow iat Wojew ództwo Kraj Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 76%73%74%76%79%82%78% Analiza i interpretacja tekstów kultury 53%63%58%61%66%70%67% Tworzenie wypowiedzi58%60%59%63%68%71%69% MATEMATYKA Wymaganie ogólne Klasa VI a Klasa VI b SzkołaGmina Powia t Wojewód ztwo Kraj Sprawność rachunkowa50%65%57%58%53%57%54% Wykorzystanie i tworzenie informacji 61%69%65%66%68%73%70% Modelowanie matematyczne57%67%62%67%66%70%63% Rozumowanie i tworzenie strategii 54% 53%58%57%61%54%

8 JĘZYK POLSKI Wymaganie ogólne Klasa VI a Klasa VI b SzkołaGmina Powia t Wojewódz two Kraj Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 76%73%74%76%79%82%78% Analiza i interpretacja tekstów kultury 53%63%58%61%66%70%67% Tworzenie wypowiedzi58%60%59%63%68%71%69%

9 JĘZYK ANGIELSKI Wymagania ogólne Klasa VI a Klasa VI b SzkołaGminaPowiatWojewództwoKraj Rozumienie ze słuchu64%83%73%77%80%85%84% Znajomość funkcji językowych 57%69%63%67%73%79% Znajomość środków językowych 47%64%55%59%69%74%72% Rozumienie tekstów pisanych 54%62%58%63%71%75%72%

10 Wnioski do pracy doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem, redagowania dłuższych form wypowiedzi, rozwijać czynny i bierny słownik ucznia, systematycznie utrwalać wiedzę i umiejętności z nauki o języku, doskonalić sprawności rachunkowe, ćwiczyć sprawności działań na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych w kontekście rozwiązywania zadań praktycznych, kształcić umiejętność stosowania własnych, poprawnych strategii przy obliczeniach i w rozwiązywaniu zadań tekstowych, utrwalać umiejętności rozwiązywania zadań na obliczenia pól wielokątów i objętości prostopadłościanów motywować uczniów do pracy oraz pozyskać wsparcie rodziców w tym zakresie. rozwijać znajomość środków językowych wśród uczniów klas I – V, ponieważ ta część sprawdzianu sprawia uczniom największą trudność, doskonalić umiejętność rozumienia ze słuchu, ponieważ ma ona największy udział procentowy w wyniku sumarycznym sprawdzianu, motywować uczniów klas I – V do systematycznej nauki języka angielskiego oraz zaangażować rodziców do wspierania uczniów w podejmowaniu zwiększonego wysiłku w nauce.

11 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w Szkole Podstawowej nr 1 do pomocy psychologiczno – pedagogicznej zakwalifikowano 82 uczniów. Zostali oni zakwalifikowani na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (26 uczniów), na wniosek rodziców (14 uczniów), na wniosek nauczycieli przedmiotów (42 uczniów).

12 Razem w klasach I-III w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych uczestniczyło 18 uczniów, a w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych 38 uczniów. Razem w klasach IV - VI w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych uczestniczyło 17 uczniów, a w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych 87 uczniów. Na terenie szkoły w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone były: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki zajęcia korekcyjno – kompensacyjne porady i konsultacje dla uczniów i rodziców.

13 Praca z uczniem zdolnym w roku szkolnym 2014/2015 – osiągnięcia uczniów. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO – PLANETA -p. B. Pyznar, p. A. Maczuga liczba uczestników: 10 Laureaci: 1. Laskoś Jan – kl.VI b – wyróżnienie 2. Smoła Piotr – kl. VI a – wyróżnienie 3. Durlak Damian – kl. VI b – wyróżnienie

14

15 Międzynarodowy Kangur Matematyczny 2015 p. L. Filipiak, p. M. Drzał, p. A. Kucia, p. A. Maczuga, p. D. Wierzchanowska liczba uczestników: 27 Laureat: 1. Koszyk Mikołaj – kl. III b – kategoria Maluch – wyróżnienie

16

17 Ogólnopolski Konkurs Albus – matematyka p. D. Wierzchanowska, p. A. Maczuga liczba uczestników: 26 Laureaci: 1. Karpl Szymon – kl. V b – laureat 2. Smoła Piotr – kl. VI b – laureat 3. Szymczyk Gabriela – kl. VI b – laureat 4. Zieliński Jakub – kl. VI a – wyróżnienie

18

19 Ogólnopolski Konkurs Albus – historia p. K. Drzymała liczba uczestników: 31 Laureaci: 1. Karpl Łukasz – kl IV b – laureat 2. Koszyk Paweł – kl. V b – wyróżnienie 3. Smoła Tomasz – kl. V b – wyróżnienie 4. Smoła Piotr – kl. VI b – wyróżnienie

20

21 Ogólnopolski Konkurs Albus – język niemiecki p. J. Piszczek liczba uczestników: 65 Laureaci: 1. Sędzik Wiktoria – kl. VI b – wyróżnienie 2. Jantas Edyta – kl. VI b – wyróżnienie 3. Kusiak Grzegorz – kl. VI b – wyróżnienie

22

23 Ogólnopolski Konkurs Albus – język polski p. B. Haluch, p. B. Walkowicz liczba uczestników: 39 Laureaci: 1. Deć Zuzanna – kl. IV b – laureat 2. Gruca Amelia – kl. IV a – laureat 3. Koszyk Magdalena – kl. V b – laureat 4. Smoła Piotr – kl. VI a – laureat 5. Morańda Elżbieta – kl. VI b – laureat 6. Jantas Edyta – kl. VI b – laureat 7. Sędzik Wiktoria – kl. VI b – laureat 8. Wajda Kamil – kl. VI a – laureat 9. Matuszyk Julia – kl. IV a – wyróżnienie 10. Karpl Łukasz – kl. IV b – wyróżnienie 11. Podobińska Karolina – kl. IV b – wyróżnienie 12. Koszyk Paweł – kl. V b – wyróżnienie 13. Smoła Bartosz kl. - V b – wyróżnienie 14. Tulej Małgorzata – kl. V b – wyróżnienie 15. Deć Karolina – kl. V b – wyróżnienie 16. Trojanowicz Kaja – kl. V b – wyróżnienie 17. Cholewa Amelia – kl. VI a – wyróżnienie 18. Gruca Patrycja – kl. VI a – wyróżnienie 19. Rewak Dominik – kl. VI a – wyróżnienie

24

25 Ogólnopolski Konkurs Olimpus z języka polskiego p. B. Haluch, p. B. Walkowicz liczba uczestników: 23 Laureaci: 1. Jantas Edyta – kl. VI b – laureat 2. Gruca Amelia – kl. IV a – laureat 3. Morańda Elżbieta – kl. VI b – laureat 4. Sędzik Wiktoria – kl. VI b – laureat 5. Trojanowicz Klaudia – kl. IV a - laureat

26

27 Ogólnopolski Konkurs Galileo z języka polskiego- p. B. Haluch, p. B. Walkowicz liczba uczestników: 23 Laureaci: 1. Smoła Beata – kl. VI b – laureat 2. Morańda Elżbieta – kl. VI b - laureat 3. Gruca Amelia – kl. IV a – laureat 4. Sędzik Wiktoria – kl. VI b – laureat 5. Trojanowicz Klaudia – kl. IV a – laureat 6. Prorok Damian – kl. IV a – wyróżnienie 7. Jantas Edyta – kl. VI b – wyróżnienie 8. Trojanowicz Kaja – kl. V b – wyróżnienie 9. Wajda Kamil - kl. VI a – wyróżnienie 10. Białoń Wiktoria – kl. V b – wyróżnienie 11. Koszyk Magdalena – kl. V b - wyróżnienie

28

29 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Zuch - p. D. Niedzielska, p. R. Wójcik, p. L. Filipiak, p. B. Walkowicz, p. A. Kucia, p. M. Drzał liczba uczestników: 67 Laureaci: 1. Jantas Weronika – kl. I b – laureat 2. Obrzut Jan – kl. I b – laureat 3. Deć Kacper – kl. I b – laureat 4. Hotloś Kamil – kl. I c – laureat 5. Sztaba Julia – kl. I c – laureat 6. Deć Angelika – kl. II b – laureat 7. Wzorek Kinga – kl. II b – laureat 8. Czochór Patrycja – kl. II b – laureat 9. Tomaśko Krzysztof – kl. II b – laureat 10. Kulka Karol – kl. II b – laureat 11. Nowak Szymon – kl. II a – laureat 12. Konieczny Magdalena – kl. II a – laureat 13. Motyka Mateusz – kl. III a – laureat 14. Maczuga Magdalena – kl. III b – laureat

30

31 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Tęcza – pan J. Nowicki liczba uczestników: 12 Koszyk Magdalena – kl. V b – wyróżnienie Spiżewska Karolina – kl. IV b - wyróżnienie

32

33 Wykaz najważniejszych osiągnięć sportowych 2014/2015 rok Plebiscyt na najlepszego sportowca szkoły: 1. Wajda Kamil kl. VI a 2. Drąg Barbara kl. Vb 3. Pękala Krzysztof kl. Va 4. Matuszyk Paweł kl. Va 5. Siuta Krystian kl. VI a 6. Rewak Dominik kl. VI a 7. Siuta Damian kl. VI a 8. Deć Kacper kl. VI a 9. Kmak Klaudia kl. VI b 10.Piechowicz Damian kl. IVa

34 V Turniej O Puchar Premiera Donalda Tuska (eliminacje gminno-miejskie),(chłopcy – 2 miejsce, dziewczynki- 2 miejsce), Indywidualne Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Biegach Przełajowych dziewcząt ( 2,6,4) Powiatowe Igrzyska Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt (miejsce 5), Powiatowe Igrzyska Młodzieży w piłce siatkowej chłopców (miejsce 5), Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców ( miejsca 2,3),

35 Powiatowe Igrzyska Młodzieży w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców (drużynowo – dziewczęta miejsce 5), Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży w Sztafetowych biegach przełajowych chłopców (miejsce 7), Puchar Tymbarku „ Z podwórka na stadion” eliminacje powiatowe, chłopcy ( miejsce 1), Puchar Tymbarku „ Z podwórka na stadion” eliminacje wojewódzkie, chłopcy ( miejsce 10).

36 Ewaluacja wewnętrzna W roku szkolnym 2014/2015 w związku z przystąpieniem placówki do programu „Promocja zdrowia” w ramach ewaluacji wewnętrznej mającej na celu doskonalenie pracy placówki dyrekcja i grono pedagogiczne ustaliło, że temat ewaluacji wewnętrznej to wyrabianie nawyków higienicznych i prozdrowotnych przez uczniów oraz nawyków związanych z bezpieczeństwem. Celem ewaluacji było: uzyskanie informacji na temat podejmowanych w szkole działań profilaktycznych, zdiagnozowanie potrzeb uczniów związanych z podjętą tematyką, pozyskanie informacji użytecznych w pracy nad zwiększeniem zaangażowania nauczycieli w szerzeniu treści prozdrowotnych, Postawiono następujące pytania kluczowe: Czy nauczyciele znają cele związane z promocją zdrowia określone w Planie Pracy Szkoły na rok szkolny 2014/2015 ? Czy nauczyciele wdrażają w pracy wychowawczo- dydaktycznej zadania związane z szeroko rozumianą promocją zdrowego stylu życia? Jaki charakter miała dotychczas realizowana promocja zdrowia? Jak uczniowie oceniają zadania realizowane dla promocji zdrowego stylu życia? W jakich obszarach realizowane zadania przebiegały satysfakcjonująco dla szkoły? W jakich obszarach należy podjąć zmiany w ich realizacji? Kryteria sukcesu: uczniowie potrafią wskazać i nazwać działania związane ze zdrowym stylem życia, nauczyciele znają i realizują cele określone w Planie Pracy Szkoły związane z promocją zdrowia.

37 Opis danych 1. Analiza ilościowa wyników ankiet. 2. Uczestnicy ewaluacji: 155 uczniów – ankieta, 157 rodziców –ankieta, 23 nauczycieli – ankieta, analiza dokumentów szkolnych.

38 Ankieta dla rodziców Wnioski: Większość rodziców jest świadoma działań prowadzonych przez szkołę w zakresie promocji zdrowia i działania te zyskują poparcie. Należy zwiększyć akcję promocyjną działań prowadzonych przez szkołę, w celu uświadomienia każdego rodzica i pozyskania go jako partnera. Należy rozszerzyć ofertę edukacyjną związaną z promocją zdrowia zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Należy zaangażować więcej rodziców w działania szkoły w zakresie promocji zdrowia. Uświadomić rodzicom negatywnie nastawionym do podejmowanych działań, iż promocja zdrowia to bardzo istotna działalność wychowawcza szkoły.

39 Ankieta dla uczniów Wnioski: Istnieje większa świadomość działań prowadzonych przez szkołę wśród uczniów, niż przez rodziców. Nadal należy prowadzić szereg działań w zakresie promocji zdrowia biorąc pod uwagę wskazówki uczniów. Wprowadzać więcej akcji o charakterze masowym. Prowadzić działalność edukacyjną wśród uczniów, którzy sceptycznie nastawieni są do działań związanych z promocją zdrowia.

40 Ankieta dla nauczycieli Wnioski końcowe: Prowadzić nadal działania związane z promocją zdrowia. Rozszerzyć akcję na większą grupę rodziców. Promować zdrowie na forum środowiska lokalnego. Dbać o wszystkie sfery aktywności dziecka. Przekonać do działań szkoły tych, którzy uważają, iż prowadzone zadania są zbędne.

41 Działania szkoły w ramach realizacji programu „Promocja zdrowia” i „WF z klasą” Pedagogizacja Rodziców na zebraniu ogólnym oraz uczniów na temat programu Promocji Zdrowia jak również zdrowego odżywiania. Pedagogizacje Rodziców na temat promocji zdrowia w ramach spotkań wywiadowczych. Pedagogizacja Rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy i działania w nagłych wypadkach- spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej.- „Jak się nie bać i pomóc”. Kampania społeczno - edukacyjna z ramienia Komendy Głównej Straży Pożarnej „Nie dla czadu”. Spotkanie całej społeczności szkolnej z przedstawicielami Straży Pożarnej – zajęcia edukacyjne na temat zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy, kontaktu z numerami alarmowymi itp.- „ Jak się nie bać i pomóc” Organizacja zajęć ruchowych w terenie. Konferencja Zdrowego i Sportowego Okrągłego Stołu – debata o wychowaniu fizycznym i sporcie. Sałatki „malowane tęczą”- samodzielne przygotowanie sałatek warzywno- owocowych.

42 Przygotowanie gazetki ściennej pt. „A ty co wybierasz”?- kulinarne dylematy. Przeprowadzenie akcji „Witaminowy łańcuch owocowy”- otwarcie tygodnia zdrowego odżywiania. Zdrowe odżywianie - kiermasz zdrowych przekąsek. Owocowy bal karnawałowy. Zdrowy poczęstunek dla dzieci. Konkurs plastyczny „Moje zdrowe drugie śniadanie”. Konkurs wiedzy prozdrowotnej dla klas IV-VI. Przeprowadzenie akcji” Jarzynowy zawrót głowy”. Lokalna Akcja Sportowa – III Olimpiada Sportowa w ramach realizacji programu WF z klasą - organizacja Dnia Sportu Szkolnego -współzawodnictwo klas I-VI. Ćwiczę z dzieckiem, wiem, co jem. Czerpiemy korzyści ze świeżego powietrza- wycieczki poza szkołą, wyjazdy na basen i lodowisko. Akcja „Szklanka mleka” Akcja „Owoce w szkole” Prelekcja proekologiczna – wolni od azbestu. Dzień skakanki. Zdrowy uśmiech – spotkanie ze stomatologiem.

43 Inne działania szkoły w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły. 1). Organizacja wycieczek przedmiotowych, wycieczek krajoznawczych, integracyjnych oraz rajdów. 2). Udział w spektaklach teatralnych. 3). Udział w spotkaniach z podróżnikiem. 4). Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach i zawodach sportowych.

44 Organizacja i udział w uroczystościach wynikających z harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Szkolna akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej Pasowanie na ucznia klasy I Szkolna akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości Zabawa Andrzejkowa Mikołajki Wigilie klasowe Jasełka Noworoczne Szkolna akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka Zabawa Andrzejkowa Szkolna akademia z okazji Konstytucji 3 Maja Szkolna akademia z okazji Dnia Mamy Święto Patrona Szkoły (Przegląd Piosenki Żołnierskiej) Dzień Dziecka, Święto Sportu Szkolnego Uroczyste zakończenie roku kl. VI

45 Organizacja i udział w obchodach Święta Patrona Szkoły: Przegląd piosenki żołnierskiej z udziałem przedstawicieli Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej. Konkurs plastyczny „Straż graniczna w oczach dziecka”.

46 Podejmowanie działań na rzecz zdrowego trybu życia. Udział w realizacji dwóch programów – Ogólnopolski program „WF z Klasą”- za realizacje którego szkoła otrzymała certyfikat oraz program MEN „Szkoła Promująca Zdrowie” na lata 2014-2016.

47 Podejmowanie działań na rzecz potrzebujących i osób niepełnosprawnych. Udział w akcji „Szkoło pomóż i Ty”. Sprzedaż cegiełek na kwotę 1007,06 zł i przekazanie ich na rzecz fundacji. „ Możesz zostać Świętym Mikołajem” – zbiórka artkułów dla dzieci z rodzin potrzebujących. „Potrafię się dzielić” - paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących. Zbiórka art. Spożywczych na terenie Gminy. Działalność charytatywna na rzecz dzieci niepełnosprawnych, zbiórka plastikowych zakrętek.

48 Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów. Prelekcja dla rodziców naszych uczniów „ Nie dla czadu” prelekcja w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej z ramienia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Bezpieczne ferie. Nauka udzielania I pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I-VI. Kurs udzielania I pomocy przedmedycznej dla rodziców uczniów. Udział w akcji „Otwarte strażnice” klas I - zwiedzanie komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach i zapoznanie się ze służbą strażaka. Spotkanie z policjantem w klasach I, prelekcja o bezpieczeństwie na drogach oraz w czasie ferii i wakacji. Realizacja planu pracy szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

49 Działalność biblioteki szkolnej W roku szkolnym 2014/2015 zakupionych zostało 127 woluminów o wartości 1772,38 zł oraz pozyskano z darowizny 7 książek o wartości 346,27 zł. Łącznie biblioteka wzbogaciła się o 134 woluminy o łącznej wartości 2118,65 zł. Współpraca z Przytuliskiem dla zwierząt – Przystań Ocalenie. Zorganizowano kiermasz charytatywny ( w ramach wirtualnej adopcji) na rzecz podopiecznego oraz innych zwierząt przebywających w przytulisku. W ramach obchodów „ Roku czytelnika” przeprowadzono konkurs czytelniczy pod hasłem „ Nie pytam, bo… czytam” Przeprowadzono konkurs plastyczny „ Książki moich rodziców i dziadków” Przeprowadzono konkurs czytelniczy „Szlakiem polskich legend”. Aktyw biblioteczny oraz uczniowie uczęszczające na zajęcia plastyczne przygotowały wystawę i kiermasz bożonarodzeniowy. Zebrane ze sprzedaży środki przeznaczone zostały na zakup materiałów plastycznych oraz na opiekę weterynaryjną dla naszego podopiecznego z Przytuliska dla zwierząt – przystań Ocalenie

50 Zorganizowano konkurs plastyczny „ Anioły nie tylko od święta” Uczniowie uczęszczający na zajęcia plastyczne „ Sztuka niepoważna” przygotowały kiermasz ręcznie robionych kartek walentynkowych, które dostarczyła adresatom Poczta Walentynkowa. Szkolne kółko plastyczne „Sztuka niepoważna”przygotowało wystawę palm wielkanocnych, które w Gminnym Konkursie Palm zajęły III miejsce. Zorganizowano wystawę „Letnie zawirowania malowane na wodzie” oraz ekspozycji witraży. W bieżącym półroczu biblioteka szkolna przystąpiła do Rządowego projektu „Książki moich marzeń”, dzięki któremu to projektowi otrzymała dotację na zakup książek wybranych przez uczniów i zgodnych z ich zainteresowaniami czytelniczymi.


Pobierz ppt "Informacja z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KaOSG w ROPIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google