Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich 44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 15-17 tel. (0 32) 231 25 61 fax (0 32) 231 25 61

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich 44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 15-17 tel. (0 32) 231 25 61 fax (0 32) 231 25 61"— Zapis prezentacji:

1 SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich 44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 15-17 tel. (0 32) 231 25 61 fax (0 32) 231 25 61 e-mail gim3-gliwice@oswiata.org.pl gim3-gliwice@oswiata.org.pl www.gim3-gliwice.oswiata.org.pl/

2 WIOSENNY MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 27 maja 2009r. Turniej miał na celu popularyzację piłki siatkowej wśród dziewcząt gimnazjalnych, promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych. W turnieju udział wzięły następujące drużyny: GM 2, GM 3, GM 10, GM 15.

3 DZIEŃ SPORTU – DZIEŃ DZIECKA 1 czerwca 2009r. To kolejna okazja do kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności ruchowej. W imprezie uczestniczyli uczennice i uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Dziewczęta rywalizowały w siatkówce, a chłopcy w piłce nożnej 5-osobowej.

4 II MINIOLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA 8 czerwca 2009r. Miniolimpiada miała na celu popularyzację królowej dyscyplin sportowych, jaką jest lekkoatletyka, propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży i integrację międzyszkolną.

5 II MINIOLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA 8 czerwca 2009r. Zawodnicy mieli za zadanie uczestniczyć w czwórboju lekkoatletycznym: Dziewczęta - 100m, 800m, skok w dal, pchnięcie kulą. Chłopcy - 100m, 1000m, skok w dal, pchnięcie kulą.

6 II MINIOLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA 8 czerwca 2009r. W zawodach udział wzięły: GM 1, GM 2, GM 3, GM 9, GM 10, GM 15.

7 II TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM NR 3 W PIŁCE NOŻNEJ 5-OSOBOWEJ 10 czerwca 2009r. Założeniem turnieju była popularyzacja piłki nożnej 5-osobowej wśród młodzieży oraz integracja uczniów szkół gimnazjalnych. W zawodach udział wzięły: GM 1, GM 2, GM 3, GM Dwujęzyczne. GM 1, GM 2, GM 3, GM Dwujęzyczne.

8 FESTYN SZKOLNO – PARAFIALNY 12 września 2009r. Festyn odbywa się cyklicznie pod hasłem W zdrowym ciele zdrowy duch. Główną ideą festynu jest integracja środowiska lokalnego i społeczności szkolnej, zacieśnienie więzi między rodzicami, dziećmi i szkołą poprzez wspólną rywalizację w konkurencjach sportowych: gry i zabawy na wesoło, gry i zabawy na wesoło, turniej ringo, turniej ringo, turniej piłki nożnej. turniej piłki nożnej.

9 LIGA DZIKICH DRUŻYN Runda wiosenna / Runda jesienna Głównym celem rozgrywek była promocja piłki nożnej wśród młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego, wdrażanie zasad kulturalnego zachowania na boisku i poza nim. W rundzie wiosennej wzięło udział 10 drużyn, natomiast w rundzie jesiennej startowało 6 drużyn.

10 Oprócz wymienionych zawodów międzyszkolnych organizowanych w naszej szkole, cyklicznie odbywają się imprezy rekreacyjno – sportowe dla naszej młodzieży popularyzujące różne dyscypliny sportowe jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego m.in.: Noworoczny turniej tenisa stołowego. Noworoczny turniej tenisa stołowego. Turniej ringo. Turniej ringo. Mikołajkowy turniej badmintona. Mikołajkowy turniej badmintona.

11 Dbałość o wszechstronny rozwój naszych uczniów sprawia, że przygotowujemy dla nich różnorodne formy aktywności ruchowej. Oprócz regularnych lekcji wychowania fizycznego w szkole prowadzone są systematycznie pozalekcyjne zajęcia sportowe z: Dbałość o wszechstronny rozwój naszych uczniów sprawia, że przygotowujemy dla nich różnorodne formy aktywności ruchowej. Oprócz regularnych lekcji wychowania fizycznego w szkole prowadzone są systematycznie pozalekcyjne zajęcia sportowe z: piłki siatkowej dziewcząt, piłki siatkowej chłopców, tańca, badmintona, piłki nożnej dziewcząt, piłki nożnej chłopców, tenisa stołowego. Dzięki tym zajęciom, dostosowanym do wieku i stopnia trudności, młodzież naszej szkoły ma możliwość rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień sportowych. Ponadto uczy się wszelkich zasad życia społecznego, poszanowania wartości, poczucia solidarności i chęci do podejmowania zwiększonego wysiłku. W ciągu całego roku szkolnego w naszej szkole cyklicznie odbywają się zawody i imprezy o charakterze rekreacyjno – sportowym. Są to imprezy szkolne i międzyszkolne. Najważniejsze z nich zostały przedstawione w powyższej prezentacji. Podejmowane działania umożliwiają naszym uczniom sprawdzenie swoich umiejętności sportowych, a przede wszystkim wykształcenie cech czystej rywalizacji, odpowiedzialności i współpracy w zespole. Bardzo duże zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego w przygotowanie imprez sportowych i rekreacyjnych pozytywnie wpływa na zainteresowanie aktywnym uprawianiem sportu oraz integruje społeczność szkolną i lokalną. Autor: Katarzyna Wilk nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach cieszy się dobrą opinią w środowisku. Wysoki poziom kształcenia pozwala uczniom uczestniczyć w wielu konkursach przedmiotowych i daje możliwości zdobywania znaczących wyróżnień.


Pobierz ppt "SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich 44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 15-17 tel. (0 32) 231 25 61 fax (0 32) 231 25 61"

Podobne prezentacje


Reklamy Google