Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Yana Tkachuk 70313 Martin Chiniewicz 50324 Monika Surma 61722 Przemysław Zając 61639 Mykola Bulanov 70306 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI CZY ANTYKONKURENCYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Yana Tkachuk 70313 Martin Chiniewicz 50324 Monika Surma 61722 Przemysław Zając 61639 Mykola Bulanov 70306 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI CZY ANTYKONKURENCYJNE."— Zapis prezentacji:

1 Yana Tkachuk 70313 Martin Chiniewicz 50324 Monika Surma 61722 Przemysław Zając 61639 Mykola Bulanov 70306 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI CZY ANTYKONKURENCYJNE OGRANICZENIA PIONOWE? SELEKTYWNA I EKSKLUZYWNA DYSTRYBUCJA SAMOCHODÓW W EUROPIE

2 AGENDA 1.Porozumienia pionowe 2.Rodzaje dystrybucji samochodów 3.UE, a konkurencyjność (Art. 81) 4.Zmiany w reformach KE po 2002 roku 5.Efekty zmian przepisów 6.Analiza ekonomiczna 7.Podsumowanie 8.Pytania

3 PIONOWE POROZUMIENIA POMIĘDZY PRODUCENTEM A DEALEREM Dystrybucja selektywna Dystrybucja ekskluzywna Zakaz konkurowania

4 ART. 81 UKŁADU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Zmiany przyjęte jako wykluczenia, czy też wyjątki Od 1985 zostały przyjęte na gruncie prawnym i obowiązywały dla całego sektora motoryzacyjnego Strach Komisji przed „cumulative anticompetetive effects” producent musi wybrać pom. selektywną a ekskluzywną dystrybucją

5 POLITYKA KONKURENCYJNA Założenia tej polityki muszą być bardziej transparentne Jest potrzebna głębsza analiza ekonomiczna Mocne podstawy prowadzenia takiej, a nie innej polityki

6 Jedno z najważniejszych założeń – uniemożliwienie porozumień, które mogą wpłynąć na handel pomiędzy członkami układu czy też ograniczać oraz pokazywać w złym świetle konkurencję

7 W CZYM SENS EKSKLUZYWNEJ I SELEKTYWNEJ DYSTRYBUCJI? Ograniczają ilość autoryzowanych dealerów i ograniczają ich możliwości odsprzedaży

8 SELEKTYWNA VS EKSKLUZYWNA DYSTRYBUCJA DystrybucjaRestrykcje nakładane na Autoryzowanych dystrybutorów Możliwości sprzedaży SelektywnaKryteria ilościowe i jakościowe Brak odsprzedaży niezależnym sprzedawcom EkskluzywnaOgraniczenia terytorialneZakaz aktywnej sprzedaży poza wyznaczonym regionem

9 ZMIANY W REFORMACH KE Przed 1985Po 1985Po 2002 Indywidualne wyłączenia Pierwsza restrykcyjna reforma zawierająca zasady dla całego przemysłu motoryzacyjnego Większe restrykcje dla producentów

10 Niedozwolone łączenie selektywnej dystrybucji z ekskluzywną Producenci wybierają selektywną dystrybucję (konkretne cele, standardy) Możliwość sprzedaży poza swoim obszarem odpowiedzialności

11 Brak konieczności bycia autoryzowanym salonem i autoryzowanym serwisem Większa liczba autoryzowanych warsztatów Zmiana polityki zakupowej części (nie tylko od producentów, dostęp do informacji)

12 Złagodzenie ekskluzywnej dystrybucji oraz polityki antykonkurencyjnej u dealerów Powstanie dealerów multibrandowych (jeden zarząd, jedna spółka) Marka inaczej traktowana niż producent (VW-Audi, Opel-Chevrolet, ograniczenie 30%) Powstanie samochodowych supermarketów

13 EFEKT ZMIAN PRZEPISÓW W 2002 ROKU NA WYBÓR RODZAJU DYSTRYBUCJI Wszystkie marki* – marki wybrały dystrybucję selektywną *Wszystkie poza

14 EFEKT ZMIAN PRZEPISÓW W 2002 ROKU NA STRUKTURĘ DZIAŁALNOŚCI

15 EFEKT ZMIAN PRZEPISÓW W 2002 ROKU ZAKAZ KONKURENCJI (ANG. EXCLUSIVE DEALING / NON-COPETE ) Brak zdecydowanych zmian – dalej praktykowany proceder W niektórych państwach obejmuje >70% dealerów W USA zaledwie 57% W krajach skandynawskich <50%

16 WYKROCZENIA PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW OD USTANOWIENIA PIERWSZYCH ZBIOROWYCH WYŁĄCZEŃ W 1985 ROKU DataTyp wykroczeniaKrajFirmaOkresKara 1998Ograniczenia eksportowe WłochyVW1988-1998€102 m 2000Ograniczenia eksportowe HolandiaOpel1996-2000€43 m 2001Ograniczenia cenowe NiemcyVW1996-1997€31 m 2001Ograniczenia eksportowe NiemcyDaimler Chrysler 1985-2001€72 m Ograniczenia dla leasingodawców Niemcy, Hiszpania 1997-2001 Ograniczenia cenowe Belgia1996-2001 2005Ograniczenia eksportowe HolandiaPeugeot1997-2003€50 m

17 EFEKT ZMIAN PRZEPISÓW W 2002 ROKU - OGRANICZENIA UDZIAŁU W RYNKU DLA WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH Rodzaj dystrybucjiRodzaj udziałuWielkość udziału ekskluzywnailościowy30% selektywnailościowy40% - nowe samochody 30% - pozostałe jakościowyBrak ograniczeń

18 ANALIZA EKONOMICZNA

19 I.EFEKTY PŁYNĄCE Z UMÓW DYSTRYBUCYJNYCH Zachęty usługowe dla dealerów a tzw. efekt gapowicza (jazda na gapę) Łagodzenie problemów podwójnej marży Zachęty inwestycyjne dla producentów a tzw. efekt gapowicza

20 II. OGRANICZENIE HANDLU TRANSGRANICZNEGO ORAZ MIĘDZYNARODOWE RÓŻNICE CENOWE Wysokie i utrzymujące się międzynarodowe różnice cenowe Przeszkody w handlu transgranicznym wynikające z połączenia selektywnej i ekskluzywnej dystrybucji

21 OGRANICZENIA HANDLU KRAJOWEGO oraz ZMIĘKCZANIE KONKURENCJI MIĘDZY MARKAMI Tworzy siłę rynkową dla dealerów? Zmniejsza konkurencje pomiędzy markami?III. Czy jest to efektywne? Podsumowując, Mechanizm zmiękczania konkurencję między markami nie tworzy motywów zysku do selektywnego systemu dystrybucji.

22 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

23 I. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE KONKURUJĄCYCH PRODUCENTÓW Zakaz sprzedawania konkurencyjnych marek dealerom Stworzy beneficjum oraz zalety „first- mover” (FMA) tak jak zwiększy to koszty wprowadzenia dla nowych firm starających wejść na rynek.

24 II. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PRODUCENTÓW CZĘŚCI ZAPASOWYCH Do 2002 : Dozwolone było zmuszanie przez producentów zapewnienie usługi sprzedaży oraz po-sprzedaży (after-sale services) dealerom. Ponieważ producenci samochodów obecnie zakupują około 80% części zewnątrz, ich podstawową działalnością jest budowanie i sprzedaż marki. Ale: Wymagana wiedza techniczna w after-sales czyli naprawach i usługach serwisowych znacznie się różni od wiedzy na poziomie sprzedaży i odwrotnie. Ograniczona komplementarność wynika z niezbędności wyspecjalizowanego personelu dla obu zadań w większości dealerów.

25 PODSUMOWANIE Wzrost konkurencyjności głównie pomiędzy dealerami jednej marki- zwiększenie niezależności Odpowiedni poziom konkurencji pomiędzy producentami wg KE

26 PODSUMOWANIE

27 Potrzeba większej transparentności polityki prokonkurencyjnej KE oraz bardziej dogłębnej analizy ekonomicznej Mały wpływ reform na porozumienia wertykalne pomiędzy producentami, a dealerami (wspólny interes producentów i dealerów)

28 PYTANIA 1. Wybór przez producenta pośrednika i przyznanie mu prawa wyłączności sprzedaży oferty produktowej (na danym obszarze ) to: a.) dystrybucja selektywna b.) dystrybucja ekskluzywna c.) porozumienie wertykalne d.) porozumienie horyzontalne 2. Która z marek po 2002 wybrała dystrybucję eksluzywną a.) Opel b.) Seat c.) Toyota d.) Suzuki

29 3. Po wprowadzeniu reform w branży motoryzacyjnej przez Komisję Europejską w 2002 roku : a.) producenci mogli stosować zarówno dystrybucją selektywną oraz ekskluzywną b.) producenci mogli być jedynymi dostawcami części zamiennych do warsztatów autoryzowanych c.) dealerzy mogli wybierać dowolny udział sprzedaży marek w oferowanym portfelu samochodów d.) dealerzy mogli decydować się na bycie jedynie autoryzowanym serwisem danej marki 4. Jaki jest wymagany udział w rynku dla dystrubucji ekskluzywnej, dla którego nie obowiązują wykluczenia zawarte w reformie z 2002 roku: a.) 30% b.) 40% c.) 20% d.) 10%

30 5. Które z rozwiązań nie stanowi zachęty dla dealerów do bliższej współpracy z producentami samochodów? a.) kontrakty pionowe b.) umowy dystrybucji selektywnej c.) wyłączność terytorialna d.) ograniczenie handlu transgranicznego

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Yana Tkachuk 70313 Martin Chiniewicz 50324 Monika Surma 61722 Przemysław Zając 61639 Mykola Bulanov 70306 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI CZY ANTYKONKURENCYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google