Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ (2) Prof. dr hab. med. Jacek Ruszkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ (2) Prof. dr hab. med. Jacek Ruszkowski."— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ (2) Prof. dr hab. med. Jacek Ruszkowski

2 opieka zdrowotna musi być dostępna opieka zdrowotna musi być dostępna organizacyjnie, organizacyjnie, geograficznie, geograficznie, ekonomicznie, ekonomicznie, pacjent powinien znać drogę dostępu do opieki zdrowotnej: pacjent powinien znać drogę dostępu do opieki zdrowotnej: przed wejściem do systemu, przed wejściem do systemu, wewnątrz systemu wewnątrz systemu

3 Główne rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczenie komercyjne, ubezpieczenie komercyjne, ubezpieczenie non-for-profit (USA – Blue Cross, Blue Shield), ubezpieczenie non-for-profit (USA – Blue Cross, Blue Shield), ubezpieczenie publiczne. ubezpieczenie publiczne.

4 Ubezpieczenia publiczne Założenia: opieka zdrowotna jako prawo, opieka zdrowotna jako prawo, osoby potrzebujące większych świadczeń nie muszą płacić więcej od potrzebujących mniej świadczeń (solidarność ryzyka), osoby potrzebujące większych świadczeń nie muszą płacić więcej od potrzebujących mniej świadczeń (solidarność ryzyka), osoby nisko zarabiające płacą taki sam odsetek od dochodu jak i osoby o wysokich dochodach (solidarność dochodowa). osoby nisko zarabiające płacą taki sam odsetek od dochodu jak i osoby o wysokich dochodach (solidarność dochodowa). Cele i postępowanie: cel: zapewnić dostęp odpowiedni do potrzeb, opłaty – stosowne do możliwości, cel: zapewnić dostęp odpowiedni do potrzeb, opłaty – stosowne do możliwości, wysokość składki nie zależy od ryzyka i jest zależna od dochodu wysokość składki nie zależy od ryzyka i jest zależna od dochodu członkostwo i zasady przyjmowania są regulowane przez prawo. członkostwo i zasady przyjmowania są regulowane przez prawo.

5 Ubezpieczenia komercyjne Założenia: zachorowanie jako ubezpieczane ryzyko, zachorowanie jako ubezpieczane ryzyko, ludzie są klasyfikowani do homogenicznych grup, Np: ludzie są klasyfikowani do homogenicznych grup, Np: - ryzyka preferowanego, - ryzyka standardowego - substandardowego, - ryzyka nieakceptowalnego; istnieje rynek na polisy (chęć i możliwość zakupu); istnieje rynek na polisy (chęć i możliwość zakupu); Cele i postępowanie: sprzedaż i prowadzenie ubezpieczenia powinno przynosić zysk, sprzedaż i prowadzenie ubezpieczenia powinno przynosić zysk, wysokość składki jest odnoszona do grupy ryzyka do której został zakwalifikowany pacjent, wysokość składki jest odnoszona do grupy ryzyka do której został zakwalifikowany pacjent, ryzyko nieakceptowalne nie jest ubezpieczane ryzyko nieakceptowalne nie jest ubezpieczane

6 Ubezpieczenia not-for-profit Ubezpieczenia not-for-profit Założenia: zachorowanie jako ubezpieczane ryzyko, zachorowanie jako ubezpieczane ryzyko, przez kumulację ryzyk na wszytkich członków populacji, stawki składek stają się dostępne, przez kumulację ryzyk na wszytkich członków populacji, stawki składek stają się dostępne, istnieje rynek na polisy (chęć i możliwość zakupu); istnieje rynek na polisy (chęć i możliwość zakupu); Cele i postępowanie: cel funduszy związkowych, cel funduszy związkowych, cel funduszy świadczeniodawców: zapewnienie płacenia szpitalom i lekarzom, cel funduszy świadczeniodawców: zapewnienie płacenia szpitalom i lekarzom, wobec braku kapitacji: jednakowe składki dla wszystkich (ocena społeczności), wobec braku kapitacji: jednakowe składki dla wszystkich (ocena społeczności), przyjęcie do ubezpieczenie zależne od członkowstwa w związku lub wyboru świadczeniodawcy. przyjęcie do ubezpieczenie zależne od członkowstwa w związku lub wyboru świadczeniodawcy.

7 Model HMO, sposoby organizacji usług lekarskich, metody wynagradzania lekarzy. - kadrowy, budynki, wyposażenie administracja, personel lekarski i nielekarski (etatyzacja – umowa o pracę) – HMO, kapitacja, przedpłaty, ryzyko – tylko HMO, budynki, wyposażenie administracja, personel lekarski i nielekarski (etatyzacja – umowa o pracę) – HMO, kapitacja, przedpłaty, ryzyko – tylko HMO, - grupowy, budynki, wyposażenie, administracja,personel nielekarski (etatyzacja – umowa o pracę) – HMO, budynki, wyposażenie, administracja,personel nielekarski (etatyzacja – umowa o pracę) – HMO, personel lekarski – kontrakt z jedną dużą, wielospecjalistyczną praktyką grupową (jej członkowie mogą praktykować również gdzie indziej), kapitacja, przedpłata, ryzyko – podzielone pomiędzy HMO i praktykę;

8 Model HMO, sposoby organizacji usług lekarskich, metody wynagradzania lekarzy. - sieciowy, administracja – HMO, budynki, wyposażenie, personel lekarski i nielekarski – kontrakty z szeregiem wielospecjalistycznych praktyk grupowych (ich członkowie mogą praktykować również gdzie indziej), kapitacja, ryzyko – podzielone pomiędzy HMO i praktyki, pacjenci mają możliwość wyboru konkretnej praktyki grupowej.

9 - związek niezależnych praktyk, administracja – HMO, budynki, wyposażenie, personel lekarski i nielekarski – kontrakty z: indywidualnymi praktykami lekarskimi, szeregiem specjalistycznych i wielospecjalistycznych praktyk grupowych, lokalnymi związkami lekarzy (które zatrudniają lekarzy zależnie od wielkości kontraktu z HMO), metody wynagradzania – zróżnicowane, na ogół złożone, zwykle na zasadzie uzgodnionych stawek, duża swoboda pacjentów w wyborze lekarza, ograniczona możliwość współdziałania różnych specjalności w procesie leczenia.

10 Sposoby finansowania alternatywne do ubezpieczenia zdrowotnego opłaty w naturze (w systemach nie monetarnych), opłaty w naturze (w systemach nie monetarnych), bezpośrednie opłaty za świadczenia, bezpośrednie opłaty za świadczenia, finansowanie z podatku ogólnego, finansowanie z podatku ogólnego,

11 Przepływy finansowe: system bezpośredni Przepływy finansowe: system bezpośredni Ubezpieczyciel Ubezpieczyciel PacjentŚwiadczeniodawca Opieka zdrowotna

12 Przepływy finansowe: system restytucyjny Przepływy finansowe: system restytucyjny Ubezpieczyciel Ubezpieczyciel PacjentŚwiadczeniodawca Opieka zdrowotna

13 Ubezpieczenie z dostosowaniem ryzyka na poziomie pacjenta (Voucher) SPONSOR FUNDUSZ CENTRALNY PACJENT WYBRANY UBEZPIECZYCIEL Voucher dostosowany do ryzyka Składka obowiązkowa ŚWIADCZENIODAWCA Voucher dostosowany do ryzyka oraz składka na ubezpieczenie uzupełniające Świadczenia zdrowotne Wynagradzanie świadczeniodawcy

14 Ubezpieczenie z dostosowaniem ryzyka na poziomie pacjenta (Uzupełnienie składki) SPONSOR FUNDUSZ CENTRALNY PACJENT WYBRANY UBEZPIECZYCIEL Uzupełnienie składki dostosowane do ryzyka Składka obowiązkowa ŚWIADCZENIODAWCA Składka na ubezpieczenie uzupełniające Świadczenia zdrowotne Wynagradzanie świadczeniodawcy

15 Finansowanie świadczeń zdrowotnych a Unia Europejska Przypadki Deckera i Kohlla zgodnie z Traktatem z Maastricht (1992), ochrona zdrowia pozostaje w wyłącznej gestii państw członkowskich UE, zgodnie z Traktatem z Maastricht (1992), ochrona zdrowia pozostaje w wyłącznej gestii państw członkowskich UE, jednak Trybunał Europejski postanowił w przypadkach Deckera i Kohlla, że jest to sprzeczne z zasadą wolnego przepływu dóbr i usług (Artykuł 30 i 59 Traktatu). jednak Trybunał Europejski postanowił w przypadkach Deckera i Kohlla, że jest to sprzeczne z zasadą wolnego przepływu dóbr i usług (Artykuł 30 i 59 Traktatu).

16 Zalety i wady sposobów finansowania Ubezpieczenie komercyjne Ubezpieczenie publiczne Finansowania z podatku ogólnego Efekt zdrowotny _+/-+/- Adekwatność do potrzeb ++/-_ Uczciwy rozkład zasobów _++ Efektywność alokacyjna _+/-+


Pobierz ppt "FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ (2) Prof. dr hab. med. Jacek Ruszkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google