Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH cel czy narzędzie? na przykładzie Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH cel czy narzędzie? na przykładzie Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika."— Zapis prezentacji:

1

2 STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH cel czy narzędzie? na przykładzie Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika Łódzka, Centrum Kształcenia Międzynarodowego

3 Diagnoza – stan przed realizacją projektu Istnieje konieczność skutecznego przenoszenia międzynarodowych doświadczeń do procesu kształcenia w polskich uczelniach – umiędzynarodowienie to „narzędzie” a nie tylko „cel sam w sobie” Nadal barierą są kompetencje językowe kadry i studentów – Kadra powinna „codziennie” praktykować prowadzenie zajęć w języku obcym – Studenci muszą być przygotowani do „pełnego” uczestnictwa w kształceniu w języku obcym – egzamin również

4 Założenia projektu Studia w językach obcych jako narzędzie do przenoszenia międzynarodowych doświadczeń w zakresie kształcenia Zwiększenie możliwości przyjmowania studentów i kadry zagranicznych uczelni

5 Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy Uczelnia potrzebuje zwiększonej dynamiki przemian w kształceniu – przejście od nauczania do uczenia się Kadra potrzebuje rozwoju kompetencji dydaktycznych – nowe formy wspierania studentów w uczeniu się Studenci potrzebują „nauczyć się uczyć” Pracodawcy potrzebują kompetentnych i uczących się pracowników Wysokie kompetencje językowe są potrzebne wszystkim

6 Główne wyzwania w realizacji projektu Ograniczenia w dostępności kadry o odpowiednich kompetencjach merytorycznych i językowych Trudności w przyciągnięciu studentów z najlepszych uczelni europejskich i północnej części Europy. Uregulowania prawne utrudniające ( niepotrzebnie ) przenoszenie osiągnięć studentów

7 Osiągnięte rezultaty Rok akademicki 2014/2015 – całkowita liczba studentów kształconych w językach angielskim i francuskim – około 1100 – Liczba pełnych programów kształcenia w językach obcych - I stopień 9, II stopień 5 – Liczba studentów wymiany przyjeżdżających - 307 – Liczba studentów wymiany wyjeżdżających – 333 – Liczba studentów zagranicznych na podwójny dyplom - 9 – Liczba studentów wyjeżdżających na podwójny dyplom - 42

8 Osiągnięte rezultaty 2 „Okno mobilności” we wszystkich programach studiów I stopnia i 95 % mobilnych studentów Wprowadzenie projektów grupowych i metody Problem Based Learning (Design Thinking) dla wszystkich studentów Uczelnie zagraniczne korzystają z doświadczeń CKM – np. European Project Semester

9 Podpowiedzi dla innych uczelni Główne korzyści płynące z prowadzenia studiów w języku obcym – Codzienny trening językowy dla kadry – Grupa studentów umożliwiająca prowadzenie zajęć przez kadrę zagraniczną (w tym egzaminowanie) Jeśli nie można utworzyć studiów w języku obcym dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie „European Project Semester”

10 Podsumowanie Prowadzenie studiów w języku obcym – przynosi korzyści dla wszystkich interesariuszy a szczególnie dla uczelni i jej kadry. – jest doskonałym narzędziem realizacji strategii modernizacji uczelni Umiędzynarodowienie kształcenia można i należy traktować jako narzędzie wspierające rozwój uczelni

11


Pobierz ppt "STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH cel czy narzędzie? na przykładzie Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google