Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SERMO Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych www.sermo.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SERMO Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych www.sermo.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 SERMO Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych www.sermo.org.pl

2 Sermo to łacińskie słowo oznaczające: – mowę, mówienie, wypowiedz, słowo – przemówienie – język, dialekt – rozmowę, konwersacje SERMO

3 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO W brzmieniu angielskim: Association of Academic Foreign Languages Centres SERMO

4 SERMO W brzmieniu francuskim: Association des Centres Académiques d'Apprentissage des Langues Etrangères SERMO W brzmieniu niemieckim: Akademischer Sprachenzentren-Verband in Polen SERMO W brzmieniu rosyjskim: Обществo Академических Центров Обучения Иностранным Языкам SERMO

5 SERMO Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest: Poznań 60-965, ul.Piotrowo 3a, Politechnika Poznańska. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

6 Celem Stowarzyszenia jest: integracja środowiska akademickich ośrodków nauczania języków obcych oraz reprezentowanie interesów tego środowiska w kraju, za granicą oraz w organizacjach międzynarodowych, rozpowszechnianie kryteriów dobrej praktyki w nauczaniu języków obcych i troska o wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych, podejmowanie działań mających na celu harmonizację programów nauczania języków obcych,

7 Celem Stowarzyszenia jest: podejmowanie działań mających na celu standaryzację kryteriów oceny wyników nauczania, podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji językowych i metodycznych akademickich nauczycieli języków obcych, dbanie o wysoki poziom materiałów i wysoką jakość środków dydaktycznych wykorzystywanych w praktyce zawodowej,

8 Celem Stowarzyszenia jest: stworzenie forum dla wymiany informacji i doświadczeń zawodowych, dyskusji na temat celów i obowiązków środowiska akademickich nauczycieli języków obcych, ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i doskonalenia metod nauczania współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami akademickimi j.obcych, przedkładanie władzom oświatowym wniosków dotyczących nauczania języków obcych.

9 Cele swe Stowarzyszenie urzeczywistnia przez: pracę społeczną swoich członków, współdziałanie z odpowiednimi władzami państwowymi, administracyjnymi, samorządowymi i oświatowymi, ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi oraz innymi instytucjami w podejmowaniu spraw i zagadnień nurtujących środowisko akademickich nauczycieli języków obcych w celu ich właściwego i skutecznego rozwiązywania, współdziałanie i współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami zrzeszającymi nauczycieli języków obcych oraz instytucjami zajmującymi się kształceniem w zakresie języków obcych,

10 Cele swe Stowarzyszenie urzeczywistnia przez: udział w międzynarodowych organizacjach akademickich ośrodków nauczania języków obcych, organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej akademickich nauczycieli języków obcych, inicjowanie i tworzenie funduszy stypendialnych dla akademickich nauczycieli języków obcych, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, cele realizowane są przez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

11 Członkowie Stowarzyszenia Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: – zwyczajnych może nim zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec który jest członkiem kierownictwa akademickiego ośrodka nauczania języków obcych – wspierających może nim zostać osoba fizyczna lub prawna, która zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej – honorowych Może nim zostać osoba fizyczna, wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia (także cudzoziemiec)

12 CERCLES SERMO jest członkiem Europejskiej Konfederacji Akademickich Ośrodków Językowych CERCLES CERCLES została utworzona w 1991r w Strasburgu Działa obecnie w 18 krajach europejskich W skład CERCLES wchodzi 250 centrów nauczania języków obcych. Centra te skupiają około 250 000 studentów uczących się najróżniejszych jezyków obcych www.cercles.org

13 Założyciele Stowarzyszenia Akademia im.Jana Długosza Akademia Pedagogiczna Kraków Akademia Świętokrzyska Akademia Techniczno-Humanistyczna Akademia Wychowania Fizycznego Poznań Katolicki Uniwersytet Lubelski Politechnika Częstochowska Politechnika Krakowska Politechnika Łódzka Politechnika Opolska Politechnika Poznańska Politechnika Radomska Politechnika Rzeszowska Politechnika Szczecińska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Adama Mickiewicza Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Opolski Uniwersytet Śląski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Zielonogórski


Pobierz ppt "SERMO Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych www.sermo.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google