Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 1 Rola biblioteki uczelnianej w procesie internacjonalizacji kształcenia Tomasz Saryusz-Wolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 1 Rola biblioteki uczelnianej w procesie internacjonalizacji kształcenia Tomasz Saryusz-Wolski."— Zapis prezentacji:

1 Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 1 Rola biblioteki uczelnianej w procesie internacjonalizacji kształcenia Tomasz Saryusz-Wolski Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka

2 Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 2 Geneza i źródła procesu bolońskiego Harmonizacja w ramach Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej Przeszkody w procesie internacjonalizacji kształcenia Zadania dla bibliotek uczelnianych

3 Kształtowanie się europejskiej przestrzeni edukacyjnej WARSZAWA (kwiecień 1997) Sorbona (maj 1998) Bolonia (czerwiec 1999) –Salamanka (marzec 2001) Praga (maj 2001) –Graz (maj 2003) Berlin (wrzesień 2003) Bergen (2005)

4 Proces boloński Deklaracja Bolońska: dobrowolnie podjęte zobowiązanie (pacta sunt servanda!) Proces boloński: harmonizacja, a nie ujednolicenie Nie ma w tej chwili standardów europejskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego (i nie wiadomo, czy i kiedy takie standardy powstaną)

5 U źródeł procesu bolońskiego Zwiększenie zdolności do zatrudniania absolwentów Potrzeba zwiększenia konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego Potrzeba łatwego rozpoznawania kwalifikacji na europejskim rynku pracy Społeczeństwo wiedzy i społeczeństwo informacyjne

6 Harmonizacja Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej Przyjęcie systemu opartego na dwu (trzech) cyklach kształcenia Powszechne używanie systemu ECTS dla międzynarodowej wymiany studentów Wprowadzenie narodowych systemów akumulacji punktów takich jak w systemie ECTS Powszechne i obowiązkowe wydawanie Suplementu do Dyplomu Współpraca w zakresie systemów zapewniania jakości kształcenia Harmonizacja podstawowych kompetencji zawodowych absolwentów – TUNING, E4 Harmonizacja kompetencji ogólnych absolwentów – TUNING, E4 Network

7 Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 7 Internacjonalizacja procesu kształcenia Powinna wynikać z misji uczelni Polega na –Przygotowaniu programu kształcenia we współpracy lub w odniesieniu międzynarodowym –Włączeniu do programu kształcenia aspektów międzynarodowych oraz komunikacji międzykulturowej –Międzynarodowej wymianie studentów –Międzynarodowej wymianie kadry akademickiej Nie można wymieniać wszystkich studentów i pracowników – internationalizacja w domu

8 Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 8 Przeszkody w wymianie międzynarodowej Studenci nie są przygotowani do uczestniczenia w zajęciach w językach obcych - angielskim Wykładowcy nie są przygotowani do prowadzenia zajęć w językach obcych- angielskim Studenci zagraniczni (poza wyjątkami) nie są przygotowani do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku polskim dla studentów polskich. Studenci polscy nie są przygotowani do korzystania z materiałów dydaktycznych i oprogramowania w językach obcych a studenci zagraniczni w języku polskim Uczelnie nie są przygotowane do obsługi studentów nie znających języka polskiego

9 Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 9 Zadania dla bibliotek Przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczących procesu dydaktycznego uczelni –Aktualnych - dla przejrzystości oferty edukacyjnej - ECTS –Archiwalnych - dla umożliwienia rozszyfrowania Dyplomu i Suplementu do Dyplomu Stworzenie warunków pracy dla studentów zagranicznych –Literatura obcojęzyczna dla studentów –Pracownie komputerowe z oprogramowaniem w językach obcych – angielskim –Godziny pracy dostosowane do potrzeb studentów zagranicznych

10 Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 10 Zadania dla bibliotek cd. Stworzenie bazy do Nauczania na Bazie Problemu – jako minimum dla kreowania kompetencji ogólnych –Zapewnienie literatury i oprogramowania pozwalającego na samodzielna pracę studentów również w językach obcych –Zapewnienie pomieszczeń dla pracy zespołowej W Politechnice Łódzkiej wiele z powyższych zadań przejęło Centrum Kształcenia Międzynarodowego

11 Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 11 Bez internacjonalizacji biblioteki uczelnianej nie jest możliwe umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego uczelni


Pobierz ppt "Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej - Łódź, 23.06.04 1 Rola biblioteki uczelnianej w procesie internacjonalizacji kształcenia Tomasz Saryusz-Wolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google