Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczeń jako przyszły pracownik – mój przyszły zawód w Europie Mobilność uczniów w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczeń jako przyszły pracownik – mój przyszły zawód w Europie Mobilność uczniów w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w."— Zapis prezentacji:

1 Uczeń jako przyszły pracownik – mój przyszły zawód w Europie Mobilność uczniów w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2015

2 Motywy przystąpienia do konkursu Korzyści dla ucznia Odpowiedzialność uczestnika za powodzenie projektu Możliwe trudności Kryteria uczestnictwa w projekcie Przygotowanie pedagogiczne i kulturowo - językowe Podróż Informacje na temat warunków pobytu Portfolio językowe Europass Finansowanie projektu.

3 Korzyści dla ucznia Motywy przystąpienia do konkursu: kształcenie samodzielności, odpowiedzialności, motywacji wewnętrznej uczniów Korzyści dla ucznia: Atrakcyjna forma nauki Zdobycie Europass Mobilite Nowe doświadczenia – poszerzenie horyzontów Polepszenie umiejętności językowych „Otwarcie na świat”

4

5 Odpowiedzialność uczestnika za powodzenie projektu

6

7 Kryteria uczestnictwa w projekcie Średnia ocen z przedmiotów zawodowych (oceny końcoworoczne w II klasie) Ocena końcoworoczna z języka angielskiego w II klasie Frekwencja Przestrzeganie zasad szkolnych Kultura osobista Aktywność w życiu klasy/szkoły Umiejętności interpersonalne

8 Możliwe trudności Długotrwała rozłąka z najbliższymi Stres spowodowany nową sytuacją Stres spowodowany koniecznością porozumiewania się w języku obcym Wspólne mieszkanie Samodzielność Dyscyplina wymagana przez opiekuna grupy Wymagania w miejscu praktyk

9 Lista możliwych trudności, aby opracować sposób postępowania w sytuacjach trudnych

10 Przygotowanie pedagogiczne Zajęcia pozalekcyjne i lekcje wychowawcze

11 Przygotowanie pedagogiczne i kulturowo - językowe Centrum Językowego SpeakEasy Ul. Damrota 163 Zajęcia prowadzone przez native speakera 10-12 godzin, czyli 5- 6 spotkań

12 Zaj ę cia obowi ą zkowe

13 Prawdopodobna podróż Tychy Kraków Bristol Plymouth Bristol Kraków Tychy

14 Pobyt U rodzin Całodzienne wyżywienie

15 Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) jest dokumentem mającym na celu wspieranie autonomii ucznia w procesie uczenia się języków obcych i poznawania innych kultur. Uczący się języków notuje i dokumentuje w nim swoje doświadczenia zebrane w trakcie uczenia się. W EPJ jest miejsce na refleksję na temat przebiegu procesu poznawania języków i kultur.

16 Europass w nowatorski sposób umożliwia zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie

17 Finansowanie projektu 2142 euro Wielka Brytania

18 Umowy Umowy z uczestnikami, uczestnicy niepełnoletni. Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku.

19 Od beneficjentów wymagamy bezwzględnego posłuszeństwa wobec przydzielonych opiekunów polskich i zagranicznych oraz podporządkowania się rygorom programu (godne reprezentowanie szkoły i kraju, regulamin pobytu, prowadzenie wymaganej dokumentacji, raporty bieżące, raport końcowy).

20 Motywy przystąpienia do konkursu Korzyści dla ucznia Odpowiedzialność uczestnika za powodzenie projektu Możliwe trudności Kryteria uczestnictwa w projekcie Przygotowanie pedagogiczne i kulturowo - językowe Podróż Informacje na temat warunków pobytu Portfolio językowe Europass Finansowanie projektu.

21

22

23

24

25 Czas na pytania

26 Następne spotkanie 1 września 2015 r.

27 https://www.youtube.com/watch?v=sb2YOg_dkQM


Pobierz ppt "Uczeń jako przyszły pracownik – mój przyszły zawód w Europie Mobilność uczniów w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google