Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji – rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji – rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji – rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Warszawa, 5 listopada 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Struktura programu Uczenie się przez całe życie Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej (wizyty studyjne); kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci 1.Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym europejskiej mobilności osób uczestniczących w początkowym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego; 2.Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym współpracy między instytucjami oferującymi możliwości kształcenia zawodowego z Europie; 3.Ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie innym niż szkolnictwo wyższe oraz ich przenoszenie z jednego państwa do drugiego;

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci – cd. 4.Poprawa przejrzystości i uznawalności kwalifikacji oraz kompetencji w tym nabytych w toku kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; 5.Nauka branżowych języków obcych oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego państw europejskich; 6.Tworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, treści nauczania, usług, praktyk oraz metodologii uczenia się przez całe życie

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci - beneficjenci Instytucje posiadające osobowość prawną Instytucje publiczne i niepubliczne, komercyjne przedsiębiorstwa MŚP instytucje/firmy szkoleniowo-doradcze (Podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego) organizacje branżowe izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, administracja rządowa i samorządowa szkoły zawodowe i techniczne instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego - CKU, CKP ośrodki badawcze uczelnie wyższe (projekty przeznaczone dla absolwentów/konkretnych grup zawodowych) organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Rodzaje projektów Projekty mobilności Projekty współpracy wielostronnej Praktyki i staże zawodowe (IVT, PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) Transfer innowacji (TOI) Projekty partnerskie (PP)

7 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) 2-39 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-26 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 1-6 tygodni Czas trwania projektu – do 2 lat

8 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Kategorie kosztów - podróż i pobyt/utrzymanie - organizacja i zarządzanie - przygotowanie językowo- kulturowe Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Kalkulacja budżetu wg stawek: uczestnik/kraj/czas trwania

9 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Korzyści dla uczestników zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty) nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego zwiększenie otwartości i mobilności poznanie kultury innego kraju większa pewność siebie, większe szanse na rynku pracy świadomość konieczności dalszego kształcenia

10 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Korzyści dla instytucji realizujących projekty wymiana doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w europejskich firmach i instytucjach nawiązanie kontaktów, które dają szansę rozwoju i realizacji dalszych projektów opracowanie innowacyjnych rozwiązań w działaniach związanych z edukacją i szkoleniem zawodowym podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników według nowoczesnych zagranicznych standardów

11 Projekty Partnerskie Projekty na niewielką skalę (tzw. niskiego ryzyka), których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami, zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją i kształceniem zawodowym i organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej. Partnerstwo powinno obejmować instytucje o różnym statusie, profilu i doświadczeniu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

12 Projekty partnerskie - zasady Partnerstwo wielostronne grant - ryczałt czas trwania 2 lata min. 3 instytucje z 3 krajów mobilność + działania lokalne = efekty współpracy (produkty) zależny od zaplanowanej liczby wyjazdów zagranicznych w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie minimum 4 wyjazdy /partner 6.000 euro na 2 lata minimum 8 wyjazdów / partner 12.000 euro na 2 lata minimum 12 wyjazdów / partner18.000 euro na 2 lata minimum 24 wyjazdy / partner25.000 euro na 2 lata

13 Możliwości LdV 1.Mobilność – praktyki i staże zawodowe 2.Mobilność kadry szkolącej 3.Współpraca różnorodnych podmiotów 4.Projekty stymulują współpracę międzynarodową 5.Nowoczesne metody i środki kształcenia 6.Brak ograniczeń tematycznych 7.Projekty dla różnych grup zawodowych 8.Projekty dostosowane do potrzeb zawodowych konkretnej grupy 9.Uproszczone finansowanie i rozliczanie (ryczałty). PROGRAM LEONARDO DA VINCI

14 Terminy składania wniosków – konkurs 2011 1.Projekty mobilności (staże zawodowe, wymiana doświadczeń) – 4.02.2011 2.Projekty partnerskie – 21.02.2011 3.Projekty transferu innowacji – 28.02.2011 PROGRAM LEONARDO DA VINCI

15 Dziękuję za uwagę Izabela Laskowska E-mail: ilaskowska@frse.org.plilaskowska@frse.org.pl www.leonardo.org.pl


Pobierz ppt "Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji – rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google