Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyta studyjna w Lizbonie - projekt 2013-2-PL1-ESF03-43081 Jakość nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w programie Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyta studyjna w Lizbonie - projekt 2013-2-PL1-ESF03-43081 Jakość nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w programie Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry."— Zapis prezentacji:

1 Wizyta studyjna w Lizbonie - projekt 2013-2-PL1-ESF03-43081 Jakość nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w programie Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych ESF POKL konferencja 11 czerwca 2014 RODN „WOM” w Katowicach

2 elementy projektu przygotowanie kulturowe przygotowanie językowe przygotowanie merytoryczne wizyta studyjna 20-24 I 2014 wykorzystanie rezultatów upowszechnianie

3 przygotowanie merytoryczne zapoznanie się z informacjami nt. systemu oświaty w Portugalii poznanie profilu instytucji partnerskiej zapoznanie się z założeniami programu i wizyty

4 przygotowanie kulturowe materiały nt. Portugalii i Lizbony wykłady przed wyjazdem program kulturalny podczas pobytu w Portugalii: zwiedzanie z przewodnikiem Lizbony - dzielnice Alfama, Belem, Baixa, indywidualnie - Expo, oceanarium, krótkie zwiedzanie miast Palmela i Mafra, udział w koncercie fado

5 przygotowanie językowe 20 godzin kursu komunikacyjnego języka angielskiego grupy o dwóch poziomach A 1 i A 2 6-godzinny kurs języka portugalskiego rozmówki portugalskie, nauka zwrotów grzecznościowych

6 przygotowanie organizacyjne spotkanie organizacyjne materiały informacyjne na piśmie nt. podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia, programu, warunków finansowych, telefony kontaktowe

7 przebieg

8 wizyta w Inspeccao Geral informacje nt. pracy instytucji informacje nt. systemu oświaty w Portugalii informacje nt. ewaluacji w Portugalii

9 wizyta w Zespole Szkół w Cascais prezentacja pracy Zespołu Szkół organów szkoły współpracy ze środowiskiem lokalnym

10 wizyta w urzędzie miasta Palmela działania miasta na rzecz oświaty

11 wizyta w Zespole Szkół w Alcochete prezentacja pracy szkoły ponadgimnazjalnej ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły prezentacja form pracy z uczniem zdolnym i z uczniem trudnym

12 wizyta w Zespole Szkół Artystycznych im. Arroio w Lizbonie prezentacja pracy szkoły rozwijanie talentów uczniów

13 wizyta w Szkole im. Królowej Amelii w Lizbonie mechanizmy zapewnienia jakości pracy szkoły praca z uczniem zdolnym praca z uczniem mającym trudności w nauce

14 wizyta w Zespole Szkół Integracyjnych w Mafrze praca z uczniem niepełnosprawnym w portugalskiej szkole

15 wizyta w Zespole Szkół im. J. Saramago w Mafrze praca szkoły pondagimnazjalnej praca biblioteki szkolnej inicjatywy młodzieżowe

16 wizyta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Lizbonie system kształcenia nauczycieli w Portugalii udział Szkoły we wdrażaniu ewaluacji w Portugalii

17 wnioski – interesujące rozwiązania ewaluacja – przygotowanie szkoły i inspekcji do ewaluacji, zespoły obejmujące obserwatora zewnętrznego, zakres ewaluacji praca z uczniem zdolnym i praca z uczniem słabym, sprawiającym trudności zajęcia pozalekcyjne, system opieki nad małymi dziećmi i młodszymi uczniami praca z dzieckiem niepełnosprawnym

18 rezultaty uczestnicy: zyskali wiedzę na temat systemu oświaty i zapewnienia jakości edukacji w Portugalii rozwinęli umiejętności społeczne, kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej poprzez pracę w grupie, umiejętność zarządzania czasem, umiejętności organizacyjne, radzenia sobie w nowych sytuacjach rozwinęli umiejętność zarządzania informacją - pozyskiwania informacji w formie wywiadu i obserwacji, dokonywania analizy i syntezy rozwinęli kompetencje językowe z języka angielskiego dzięki przygotowaniu językowemu w formie kursu jak również udział w spotkaniach odbywających się w języku roboczym projektu, jak i posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego za granicą zyskali kompetencje interkulturowe - poznali elementy historii, kultury, tradycji, współczesnych realiów Lizbony i Portugalii, mentalność obywateli Portugalii poprzez udział w bogatym i zróżnicowanym programie przygotowania kulturowego tak przez wyjazdem, jak i w czasie wizyty

19 rezultaty koordynator doskonalenie umiejętności zarządzania projektami, wzrost kompetencji organizacyjnych, rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem, budżetem i ryzykiem, przedsiębiorczości, umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i znajdowania się w nowych sytuacjach, zarządzania stresem, komunikacji interpersonalnej, znajomości języków obcych, umiejętność tworzenia programów doskonalenia pracowników, ich walidacji, poszerzenie wiedzy ogólnej instytucja wyższy poziom wiedzy, kompetencji i motywacji pracowników, integracja zespołu, nawiązanie kontaktów z partnerami w Portugalii, potwierdzenie wiarygodności instytucji promującej współpracę międzynarodową w środowisku

20 Dziękuję za uwagę Joanna Sobotnik, Kuratorium Oświaty w Katowicach


Pobierz ppt "Wizyta studyjna w Lizbonie - projekt 2013-2-PL1-ESF03-43081 Jakość nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w programie Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google