Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii Ostróda, 22 stycznia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii Ostróda, 22 stycznia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii Ostróda, 22 stycznia 2009 r.

2 Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie Promotor. Narodowa projektu odpowiada wyłącznie Promotor. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu. publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu.

3 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się Przez Całe Życie. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się Przez Całe Życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

4 O projekcie Projekt jest trzecim realizowanym przez Powiat Ostródzki w ramach Programu Leonardo da Vinci. Na jego organizację Promotor otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości kwotę dofinansowania w wysokości 67 156 euro. 67 156 euro.

5 PROMOTOR PROJEKTU PROMOTOR PROJEKTU Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w Ostródzie Koordynator Projektu: DOROTA HENKE

6 PARTNER PO STRONIE BRYTYJSKIEJ EuroPartnership Agency Ltd

7 Firma EuroPartnership Agency Ltd była odpowiedzialna za: - wyselekcjonowanie miejsc stażu - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia - zapewnienie lokalnego transportu dla uczestników - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - organizację zajęć kulturowych i rekreacyjnych - we współpracy z promotorem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - zapewnienie opieki i pomocy uczniom w miejscu odbywania praktyki - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki

8 Grupa uczestników z dyrektorką Europartnership Agency Ltd Małgorzatą Kuklińską

9 Szkoła biorąca udział w projekcie: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie

10 CZAS TRWANIA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Cztery tygodnie tj: Cztery tygodnie tj: 3 Listopad – 28 listopada 3 Listopad – 28 listopada 2008 roku 2008 roku

11 UCZESTNICY PROJEKTU

12 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik kelner z drugich i trzecich klas.

13 Opiekunowie Pani Monika Matusiak –Starostwo Powiatowe Pani Monika Matusiak –Starostwo Powiatowe Pani Dorota Henke- Starostwo Powiatowe – Koordynator projektu Pani Dorota Henke- Starostwo Powiatowe – Koordynator projektu

14 Cele projektu Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką Poznanie wymogów Europejskiego Rynku Pracy Poznanie wymogów Europejskiego Rynku Pracy Wzbogacenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim Wzbogacenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim Zwiększenie mobilności i pewności siebie uczestników projektu Zwiększenie mobilności i pewności siebie uczestników projektu Nawiązanie znajomości w wielokulturowym środowisku Nawiązanie znajomości w wielokulturowym środowisku

15 Korzyści z udziału w projekcie Jako korzyści wynikające z projektu uczestnicy wskazują w raportach m.i.n.: Jako korzyści wynikające z projektu uczestnicy wskazują w raportach m.i.n.: - udoskonalenie umiejętności językowych - zdobycie doświadczenia zawodowego - poznanie brytyjskiej kultury i zwyczajów - nabranie pewności siebie - uzyskanie referencji pomocnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości - nawiązanie nowych znajomości

16 Korzyści z udziału w projekcie Ponadto uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu Ponadto uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych. spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych.

17 PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU Przygotowanie uczniów do stażu przebiegało na trzech płaszczyznach: trzech płaszczyznach:JęzykowejPedagogicznejKulturowej

18 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 30 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 30 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Zajęcia przeprowadził native speaker Pan Peter Dowell z Kings School of English w Ostródzie.

19 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE

20 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Przygotowanie miało na celu: - integrację grupy, - utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów, - radzenie sobie ze stresem - przezwyciężenie trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi Zajęcia przeprowadziła Pani pedagog Maria Kropidłowska Zajęcia przeprowadziła Pani pedagog Maria Kropidłowska

21 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

22 PRZYGOTOWANIE KULTUROWE Zostało przeprowadzone w dwóch fazach: - Krajowej mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii panującymi tam zwyczajami, stylem życia Brytyjczyków zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadził Pan Peter Dowell z Kings School of English w Ostródzie. - Zagranicznej przeprowadzone przez partnera projektu – Welcome Meeting Podczas tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapę miasta Plymouth z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat połączeń autobusowych. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego angielski partner oprowadził uczniów po mieście.

23 PRZYGOTOWANIE KULTUROWE U PARTNERA

24 2 Listopada 2008 r. – wyjazd na staż

25 Pierwsze spotkanie z rodzinami goszczącymi

26 Pierwszy dzień stażu Uczniowie przez 4 tygodnie odbywali praktyki w brytyjskich hotelach i restauracjach. Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku.

27 Uczniowie podczas praktyk

28

29 Nie samą pracą człowiek żyje… …. Urodziny naszych koleżanek – nasz pierwsza wspólna impreza

30 Nie samą pracą człowiek żyje… Nie samą pracą człowiek żyje… Na kręglach

31 Nie samą pracą człowiek żyje… … i bilardzie

32 Nie samą pracą człowiek żyje… Sobotnie popołudnie na lodowisku.

33 A w weekendy... Wycieczka do Londynu

34 LONDYN

35 LONDYN

36 LONDYN W Muzeum Natury

37 LONDYN – rejs statkiem po Tamizie

38 A w weekendy... Wycieczka do Stonehenge

39 A w weekendy... – katedra w Salisbury

40 30 listopada 2008 r. z powrotem w Polsce 30 listopada 2008 r. z powrotem w Polsce Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej

41 Dziękuję za uwagę Koordynator projektu Dorota Henke Starostwo Powiatowe w Ostródzie Wydział Rozwoju Lokalnego tel. 089 642 98 32 e-mail: dorota@powiat.ostroda.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii Ostróda, 22 stycznia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google