Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Michał Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów Europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Michał Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów Europejskich."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Michał Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów Europejskich Warszawa, grudzień 2015 r.

2 Inicjatywa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (wspólne europejskie wsparcie dla zrównoważonych/trwałych inwestycji na obszarach miejskich) – inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2005 r. Instrument wspomagający skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na okres programowania 2007-2013 W ramach JESSICA środki europejskie wykorzystywane są jako środki zwrotne (odnawialne), w formie preferencyjnych pożyczek 2

3 JESSICA w BGK Wsparcie w ramach JESSICA jest udzielane przez tzw. Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich BGK pełni funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w trzech województwach: -wielkopolskim (od września 2010 r.; całe województwo; 330 mln zł), -pomorskim (od października 2011 r.; miasta na prawach powiatu; 175 mln zł), -mazowieckim (od sierpnia 2012 r.; całe województwo; 197 mln zł). Działając jako FROM BGK zarządza łącznie kwotą ponad 700 mln zł pochodzących z poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 3

4 Obszary finansowania w ramach JESSICA Rewitalizacja obszarów miejskich, w tym: – obiektów zabytkowych – obszarów powojskowych i poprzemysłowych Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Poprawa efektywności energetycznej, w tym: – w zakresie dystrybucji ciepła systemowego – kogeneracji – odnawialnych źródeł energii Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych 4

5 Dotychczasowa oferta JESSICA w BGK Długookresowe, preferencyjne pożyczki inwestycyjne udzielane zarówno w schematach „pomocowych” (regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc de minimis), jak i „niepomocowych” (niestanowiących pomocy publicznej) Oprocentowanie pożyczek ustalane jest na poziomie stopy referencyjnej NBP (aktualnie 1,5%) z możliwością obniżenia o tzw. Wskaźnik Społeczny (od 0% do 80%) Możliwość udzielania pożyczek w wysokości od 75% do 100% wydatków kwalifikowalnych Brak opłat i prowizji bankowych Okres kredytowania do 20 lat Karencja w spłacie kapitału do roku po rzeczowym zakończeniu realizacji inwestycji Możliwość zapewnienia finansowania uzupełniającego 5

6 Inicjatywa JESSICA w BGK – efekty 6 Złożone wnioski o pożyczkę Współfinansowanie udzielone przez BGK Wartość inwestycji wspartych pożyczką JESSICA Udzielone pożyczki Wartość udzielonych pożyczek 1 481 mln zł 206 695 mln zł 428 mln zł 100 1 996 mln zł Wartość złożonych wniosków 99% Poziom wykorzystania środków RPO 61 Zakończone inwestycje

7 Rewitalizacja i efektywność energetyczna Rewitalizacja budynku dawnej łaźni Teodozji Majewskiej Rewitalizacja Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Program Poprawy Infrastruktury Technicznej w Siedlcach Rozbudowa bazy edukacyjnej TPD „Helenów”

8 Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych 8 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Piłsudskiego 20-26 w Gdyni Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sobótki w Gdańsku Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Broniewskiego 95 w Warszawie Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej w Gdyni

9 Projekty Towarzystw Budownictwa Społecznego 9 Termomodernizacja 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku - Ujeścisku przy ul. Jeleniogórskiej "Kieturakisa" – Rewitalizacja budynku mieszkalnego z przełomu XIX i XX wieku na Dolnym Mieście w Gdańsku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania

10 Perspektywa finansowa UE 2014-2020 Trwają prace nad opracowaniem systemu wdrażania instrumentów finansowych ze środków RPO w poszczególnych województwa Zarządy województw przewidują w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 wsparcie w formie instrumentów finansowych w obszarach: – Wsparcia rozwoju MŚP – Odnawialnych źródeł energii – Efektywności energetycznej, w szczególności: modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej poprawy efektywności energetycznej w MŚP – Rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych – Rozwoju rynku pracy

11 KONTAKT Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego tel. 22 522 94 10 dpe@bgk.pl www.bgk.pl/jessica 11 www.bgk.pl


Pobierz ppt "Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Michał Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów Europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google