Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK
Michał Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów Europejskich Warszawa, grudzień 2015 r.

2 Inicjatywa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (wspólne europejskie wsparcie dla zrównoważonych/trwałych inwestycji na obszarach miejskich) – inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2005 r. Instrument wspomagający skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na okres programowania W ramach JESSICA środki europejskie wykorzystywane są jako środki zwrotne (odnawialne), w formie preferencyjnych pożyczek

3 JESSICA w BGK Wsparcie w ramach JESSICA jest udzielane przez tzw. Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich BGK pełni funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w trzech województwach: wielkopolskim (od września 2010 r.; całe województwo; 330 mln zł), pomorskim (od października 2011 r.; miasta na prawach powiatu; 175 mln zł), mazowieckim (od sierpnia 2012 r.; całe województwo; 197 mln zł). Działając jako FROM BGK zarządza łącznie kwotą ponad 700 mln zł pochodzących z poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata

4 Obszary finansowania w ramach JESSICA
Rewitalizacja obszarów miejskich, w tym: obiektów zabytkowych obszarów powojskowych i poprzemysłowych Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Poprawa efektywności energetycznej, w tym: w zakresie dystrybucji ciepła systemowego kogeneracji odnawialnych źródeł energii Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych

5 Dotychczasowa oferta JESSICA w BGK
Długookresowe, preferencyjne pożyczki inwestycyjne udzielane zarówno w schematach „pomocowych” (regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc de minimis), jak i „niepomocowych” (niestanowiących pomocy publicznej) Oprocentowanie pożyczek ustalane jest na poziomie stopy referencyjnej NBP (aktualnie 1,5%) z możliwością obniżenia o tzw. Wskaźnik Społeczny (od 0% do 80%) Możliwość udzielania pożyczek w wysokości od 75% do 100% wydatków kwalifikowalnych Brak opłat i prowizji bankowych Okres kredytowania do 20 lat Karencja w spłacie kapitału do roku po rzeczowym zakończeniu realizacji inwestycji Możliwość zapewnienia finansowania uzupełniającego

6 Inicjatywa JESSICA w BGK – efekty
Złożone wnioski o pożyczkę Wartość inwestycji wspartych pożyczką JESSICA 206 Wartość złożonych wniosków 1 481 mln zł 61 1 996 mln zł 99% 695 mln zł 428 mln zł 100 Zakończone inwestycje Poziom wykorzystania środków RPO Wartość udzielonych pożyczek Współfinansowanie udzielone przez BGK Udzielone pożyczki

7 Rewitalizacja i efektywność energetyczna
Rewitalizacja budynku dawnej łaźni Teodozji Majewskiej Program Poprawy Infrastruktury Technicznej w Siedlcach Rozbudowa bazy edukacyjnej TPD „Helenów” Rewitalizacja Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

8 Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Broniewskiego 95 w Warszawie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Piłsudskiego w Gdyni Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sobótki w Gdańsku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej w Gdyni

9 Projekty Towarzystw Budownictwa Społecznego
Termomodernizacja 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku - Ujeścisku przy ul. Jeleniogórskiej "Kieturakisa" – Rewitalizacja budynku mieszkalnego z przełomu XIX i XX wieku na Dolnym Mieście w Gdańsku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania

10 Perspektywa finansowa UE 2014-2020
Trwają prace nad opracowaniem systemu wdrażania instrumentów finansowych ze środków RPO w poszczególnych województwa Zarządy województw przewidują w regionalnych programach operacyjnych na lata wsparcie w formie instrumentów finansowych w obszarach: Wsparcia rozwoju MŚP Odnawialnych źródeł energii Efektywności energetycznej, w szczególności: modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej poprawy efektywności energetycznej w MŚP Rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych Rozwoju rynku pracy

11 Kontakt Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego tel


Pobierz ppt "Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google